خواب دیدم که مردم

خواب دیدم که مردم

خواب هایی که در آنها مرگ خود را می بینیم یا مرگ عزیزان خود را در آن می بینیم، ما را آشفته می کند، اما مرگ در خواب تعابیر زیادی دارد که من تعدادی از آنها را در اینجا قرار می دهم:

 • هر کس مرده پاهای نیکو ببیند، شاید دلالت بر بهشت ​​بودن او باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که کیسه صفرا کسی را با دندان بریده و در آن بمیرد، ممکن است دلالت کند که برش کینه‌ای بسیار دارد که او را هلاک می‌کند.
 • و هر کس زنده ببیند گویا مرده است، نشان می دهد که کاری بر او سخت است، زیرا زندگی آسان و مرگ سخت است.
 • هر کس در خواب ببیند که مرده ای را می کند، شاید دلالت بر این باشد که در جستجوی دنیا در جستجوی علم است، و اگر مرده زنده باشد، علم افزایش دین است.
 • هر کس در خواب ببیند که مرده و بعد زنده شده است، شاید این نشانه آن باشد که مرتکب گناه شده است.
 • هر کس در خواب ببیند که با مرده از حاجت خود سخن می گوید، شاید این امر بیانگر برآورده شدن حاجت او باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که بدون بیماری مرد، شاید این نشان دهد که عمر او طولانی خواهد بود.
 • هر که مرده ای را ببیند که می خندد، لباس سبز نیکو به تن دارد، شاید این نشان دهنده آمرزیده شدن او باشد.
 • هر که در خواب ببیند که هرگز نمی میرد، شاید دلالت بر کشته شدن او در راه خدای متعال باشد.
 • هر کس مرده ای را با صورت مرده ببیند با او حرف نمی زند و به او دست نمی زند، چه بسا دلالت بر این دارد که از او راضی است زیرا صلاحش به او می رسد.
 • هر کس در خواب ببیند که مرده است و مرگ خود را تشییع جنازه و اجتماع و غسل و کفن ببیند، شاید دلالت بر این باشد که دنیاش امن و دینش فاسد شده است.
 • هر کس در خواب ببیند کشته شده است، شاید دلالت بر آن باشد که در بدن او آرامش و سلامتی پیدا می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که حاکم مرده است، ممکن است نشان دهنده خرابی شهر باشد
 • در کتب تفسیر آمده است که شاید اگر شوهر نداشت ازدواج می کرد و اگر ازدواج می کرد دینش تباه می شد، هر که دید مرد و او را به تشییع جنازه بردند.
 • هر کس در خواب ببیند که در آب غوطه ور شد تا از دنیا رفت، شاید دلالت بر این باشد که شهید می میرد یا از گناهان بسیار می میرد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که روی تخت مرده است، ممکن است نشان دهد که او بلند شده است.
 • هر کس در خواب ببیند که او را مرده یافته اند، شاید این بیانگر آن باشد که پولی خواهد یافت.
 • هر کس در خواب ببیند که پسرش مرده است، ممکن است نشان دهد که از دست دشمن خود نجات خواهد یافت
 • هر که در خواب ببیند دخترش مرده است، دلیل بر آن است که از آسایش ناامید است
 • هر کس در خواب ببیند که مردی به مردی می گوید فلانی ناگهان مرد، ممکن است نشان دهد که ناگهان غم و اندوه او را فرا خواهد گرفت.
 • اگر زن حامله خواب ببیند مرد و حامله شد در حالی که مردم بدون ماتم بر او گریه می کردند، بیانگر این است که پسری به دنیا می آورد و از او راضی است.
 • هرکس در خواب ببیند مجرد است و گمان کند ازدواج خواهد کرد، ممکن است خواب مرگ را ببیند
 • هر كه در خواب ببيند كه در دنيا مرده و ازدواج كرده است، شايد بيانگر آن باشد كه زنش را طلاق خواهد داد
 • هر که ببیند مرده و با مرد دیگری شریک بوده، شاید دلالت بر انحلال شراکت بین او باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که مرده ای را زنده کرده است، شاید دلالت بر این باشد که کافر یا بد اخلاق به او سلام می کند.
 • هر کس قومی را ببیند که بر حاکمی که مرده عزادارند و گریه می کنند و جامه های خود را پاره می کنند و خاک بر سرشان می تکانند، شاید دلالت بر ظلم حاکم بر او باشد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا