رویای شپش در مو

رویای شپش در مو

تعبیر دیدن شپش در خواب به روایت ابن سیرین

هر که شپش را در جامه نو ببیند ازدیاد بدهی است و اگر بر زمین باشد قوم ضعیفی است شپش فرزندان و احسان به آنهاست و گفته شد که شپش دلالت بر نگرانی و حصر دارد. که زیاد شدن بیماری اوست و خوردن آن غیبت و بزرگان از آن عذاب است که مال و حیوانات و افراد وابسته را مبتلا می کند و هر که از لباسش شپش بچیند به او دروغ زشت می گویند. شپش، عذاب است زیرا از نشانه های موسی علیه السلام است.[١]

تعبیر دیدن شپش در خواب به روایت نابلسی

هر کس در خواب ببیند که سرش را شانه کرد و شپش از او افتاد، پس از ارثی که به او رسیده، مالی خرج می کند، یا نقصی از او ظاهر می شود، و شپش در خواب فاسد است، پس هر که آنها را در خواب ببیند. خواب می بیند و نمی تواند آنها را حذف کند، سپس زنش توسط افراد فاسدی دنبال می شود و نمی تواند مانع آنها شود.[٢]

و هر کس در لباس یا بدنش شپش بسیار ببیند، خیر و فضل و برکت و رهایی از غم و اندوه به او می رسد و شدتی که در آن است، اگر از خواب بیدار شود به گمان شپش. به او حمله کند، پس او زنده نخواهد ماند. و هر کس از جامه خود شپش بچیند دروغی زشت به او می گوید و خوردن شپش نشانگر ظلم دشمنان است و شپش حکایت از نگرانی و حبس دارد.[٢]

تعبیر دیدن شپش در خواب ابراهیم بن غنام

الْقمل فِي الْمَنَام إن كَانَ فِي الْقَمِيص الْجَدِيد فَإِنَّهُ مَال وَهُوَ السُّلْطَان جنده وأعوانه، وللوالي زِيَادَة فِي مَاله، وَإِذا رأى الْقمل فِي ثوب خلق فَهُوَ دين يخْشَى عَلَيْهِ زِيَادَته، وَالْقمل على الأَرْض قوم ضعفاء وَإِن دب إِلَى جَانب إِنْسَان فَإِنَّهُ يخالطهم، وَإِذا رأى الْقمل وَكرهه فهم دشمنان نمی توانند به او آسیب برسانند و شپش ها او را نیش می زنند، افراد ضعیف به او سخن می گویند و خارش شپش نشان دهنده ادعای بدهی است.[٣]

تعبیر دیدن شپش در خواب برای ظاهر

هر کس پروردگار خرسی را بر او ببیند، زیرا او مردی است که بر مردمی تکیه می کند که از قوت او می خورند، و هر که ببیند نزاع از او بیرون آمده و در زمین حمل می کند، زیرا او به چیزهای بسیار تعبیر می شود. و او بیشتر می شود و هر که آن را ببیند و هر که نزد او نرود شپشی را کشت که بنده خود را آزار می رساند و گفته شد که هر که ببیند یک یا دو شپش در حال ازدواج است به نزاع تعبیر می شود. آن را امتحان کرد[٤]

بازبینی کننده

  1. ↑ منسوب به محمد بن سیرین و انتساب او صحیح نیست (1359)، مختبه الکلام فی تعبیر خواب، مصر: مصطفی البابی الحلبی و بنی الکتبة الکتبة و الطبعات، ص 9، 163، 376. اقتباس. .
  2. ↑ اب عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 195، 196، 221، 175، 246. اقتباس.
  3. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنم، ابوطاهر الحرانی المقدسی النمیری، فقیه حنبلی بیانگر، بیان البین (نسخه خطی)، عمان، اردن: تصویر نسخه خطی – کتابخانه دانشگاه اردن، صفحه 70. اقتباس.
  4. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، غرس دین، اشارات فی علم الاحبارات، بیروت: دارالفکر، ص ۲۴۶-۲۴۷. عمل کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا