ریزش مو در خواب

ریزش مو در خواب

در بسیاری از موارد، تعبیر ریزش مو در خواب ممکن است دلیلی بر ترس بیننده خواب از پیری و از دست دادن نشاط و کاهش جذابیت و سلامتی او باشد.

و اگر زنی در خواب ببیند که موهایی زیبا دارد و آن ها را شانه می کند، در امور شخصی خود بی تفاوت می شود و راه های ترقی به دلیل بی توجهی به استفاده از عقل گم می شود. اگر مردی در خواب ببیند که موهایش را دارد، پیش‌بینی می‌کند که از سخاوتش فقیر می‌شود و به بیماری ناشی از مشکلات فکری مبتلا می‌شود. اگر خود را پوشیده از مو دیدید، این نشان دهنده افراط در اعمال ناشایست به حدی است که وارد جامعه افراد مؤدب نخواهید شد، اگر زنی چنین خوابی ببیند، خود را به دنیایی که خودش ساخته است فرو می برد و ادعا می کند که حق عمل کردن به میل خود بدون توجه به قوانین اخلاقی اگر مردی در خواب ببیند که موهای مشکی مجعد دارد با صحبت های خوشایند خود مردم را فریب می دهد و به احتمال زیاد زنانی را که به او اعتماد دارند فریب می دهد اگر موهای زنی سیاه به نظر برسد و فرفری او را تهدید می کند وسوسه می شود اگر در خواب زنی با موهای طلایی ببینید ثابت می کنید که عاشقی جسور هستید و دوست وفادار یک زن خواهید بود اگر در خواب ببینید که معشوقه تان موهای قرمز دارد زنی که شما عشق شما را به دلیل خیانت طرد می کند. موهای قرمز نشان دهنده تغییرات است. اگر گل میخک ببینید در انتخاب حرفه خود شانسی نخواهید داشت. اگر موهایی آراسته و آراسته ببینی اقبالت بهتر می شود، اگر در خواب ببینی موهایت را نزدیک پوست سر می کنی، بیانگر آن است که نسبت به دوست، سخاوتمندی می کنی، و نتیجه این کار صرفه اقتصادی دارد و نشان دهنده خوشبختی و رفاه است. اگر زنی موی سیاه را با موی سفیدی که از سرش برداشته مقایسه کند، پیش‌بینی می‌کند که ممکن است بین دو پیشنهاد ازدواج همراه با اقبال تردید کند و اگر خیلی دقت نکند شوهری را انتخاب می‌کند که باعث فقدان و اندوه او شود. به جای کسی که به او خوش شانسی بدهد. اگر موهای کرکی و ژولیده ببینید، زندگی بیهوده می شود، کار به هم می ریزد و یوغ ازدواج سنگین می شود. محبت های نامزدش اگر در خواب دیدید موهای خود را کوتاه می کنید، نشان دهنده ناامیدی های تلخ است. اگر زن یا مردی در خواب ببیند که موهای سفید برفی دارند، نشان دهنده این است که از سفری خوش شانس و خوشایند در زندگی برخوردار خواهند شد. اگر مردی به موهای زنی دست بزند، نشان دهنده این است که از محبت و اعتماد یک زن محترم برخوردار خواهد شد که حتی اگر دنیا او را محکوم کند، به او اعتماد خواهد کرد. اگر در موهایت گل ببینی، پیش‌بینی می‌کند که مشکلی در راه است، اما وقتی برسد، ترس کمتری نسبت به ترسی که از آن در دور بودن داشتی، برایت ایجاد می‌کند. اگر زنی در خواب ببیند که موهایش به گلهای سفید تبدیل شده است، به این معنی است که گرفتاریهای مختلف با او روبرو خواهد شد و اگر شوهرش را با صبر و شکیبایی تقویت کند و تلاش خود را برای تحمل ناملایمات با استقامت تقویت کند، خوب می شود. بیماری بر امیدهای روشن خمیده است. اگر فردی ببیند که در یک شب موهای خود را کاملاً سفید می کند، در حالی که صورت ظاهراً جوان است، این یک فاجعه ناگهانی و اندوه عمیق را پیش بینی می کند.

اگر دختری این خواب را ببیند، پیش‌بینی می‌کند که معشوق خود را در اثر بیماری یا تصادف ناگهانی از دست خواهد داد. او احتمالاً از اقدام بی پروا خود پشیمان خواهد شد و باید مراقب همکاران زن خود باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا