تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

دیدن دریا در خواب به روایت ابن سیرین

و اما دریا، نشانگر آن است که هرکس بر خلقت اختیار دارد، مانند پادشاهان، سلاطین، باجگیران، حکام، علما، آقایان و شوهران، به دلیل قوت و خطر بسیار آن، آن را بگیرد و به آن و پولش بدهد. علمش به آبش، جهت مردانش، نمازش، حجت ها، دستوراتش، ماهی ها، گله ها، آدم هایش، معیشتش، پولش یا سوالاتش، قضاوتش، حیواناتش، رهبرانش، یاوران و ساکنان آن و امنیت آن و تاجران و زنانش و کتابهایش و کتابهایش و کتابهایش و فقهش.[١]

هر کس در خواب ببیند که در اعماق دریا در کشتی است، در دست هراسان خواهد بود و مرگش رهایی از شر است، و سوار شدن بر کشتی در دریا، سفر سختی است. خطر، و سپس از زمین پس از او از فرج.[١]

معنی دریا بر دنیا و وحشت آن

شاید دریا به دنیا و وحشت آن اشاره کرده است، یکی را گرامی بدارید، او را تامین مالی کنید، دیگری را فقیر کنید، او را بکشید و صاحب او شوید، فردا او را بکشید، او را برای امروز آماده کنید و پس از او سرنگونش کنید، و کشتی های او بازار و فصل آنهاست. ، و سفرهای مداوم آنها مردم را غنی می کند و دیگران را فقیر می کند ، و بادهای آنها معیشت ، آمدن ، تصادف ، بیماری ، ماهی ، معیشت ، حیوانات ، پادشاهان ، وحش و جانوران آنهاست.[١]

دریا به معنای جهنم و راه است

شاید دلالت بر جهنم و کشتی های آن دارد، مانند راهی که بر آن قرار گرفته است، پس پاک و خراشیده و انباشته شده و در آتش غرق شده و امواج آن فریاد می زند. (آنها غرق شدند و در آتش قرار گرفتند)،[٢] پس اگر مرده غرق می شد و مریض بود و بیماریش سخت بود چطور؟[١]

اگر در آن غرق شود از بیماری خود می میرد و اگر در حاکمی مریض نباشد، اگر در تابستان و در آرامش دریا باشد، یا در علم شنا کند و با علما درآمیزد، یا وسعت یابد. پول و تجارت بر حسب شنای او در دریا و قدرتش بر آب، و نه ظلمت در آن چیزی است که در آن است و از آن می گویند فلانی در دنیا غرق شد و در سعادت و علم غرق شد.[١]

تعبیر دیدن کسى که از دریا گذشت و از آن نوشید

 • هر که در خواب ببیند به دریا می‌رود، وارد کار پادشاه می‌شود و فریب می‌خورد، اگر تمام آب آن را بنوشد، دنیا را مالک می‌کند و عمرش را طولانی می‌کند، یا به اندازه پول پادشاه می‌رسد. یا مانند قدرت او یا در مال او مساوی است جان و قوت او.[١]
 • اگر از آن كشيد، از پادشاه كار طلب مي‌كند و به اندازه‌اي كه از آن كشيده است، به دست مي‌آورد، زيرا اگر در ظرفي بريزد، از ملك مال زيادي به دست مي‌آورد، يا خداي متعال دولتي به او مي‌دهد. که در آن پول جمع می کند و دولت از دریا قویتر و وسیعتر و ماندگارتر است زیرا هدیه خداست و هر که از دریا بشوید کفاره گناهانش می کند و غم و اندوه را از بین می برد. و هر که به دریا برود بر گناهان ساکن است.[١]
 • تعبیر دیدن دریا و احوال آن در خواب

  هر که دریا را از دور ببیند وحشت می بیند و گفته شد چیزی نزدیک به اوست که امیدوار است و آرام دیدن دریا بهتر از این است که امواج آن متلاطم باشد.[١]

  تعبیر دیدن دریاچه در خواب

  دریاچه بر زنی در سمت چپ دلالت دارد که دوست دارد مستقیم باشد، زیرا دریاچه ایستاده است و نمی دود، و از کسانی که در آن می افتند و آن را هل نمی دهند، می کاهد و امواج به فرموده خداوند متعال عذابی سخت است. : (و هنگامی که موجی آنها را مانند سایه ها بپوشاند).[٣][١]

  تعبیر دیدن مروارید استخراج شده از دریا در خواب

  هر که در خواب ببیند مرواریدی از دریا بیرون آورده است، از پادشاه، پول، کنیز یا دانش بهره می‌برد.

  تعبیر دیدن غواصی و غرق شدن در خواب

 • هر که خواب ببیند غرق شد و در دریا فرو رفت، سلطان او را هلاک می کند، تقریباً مانند دشمنش غرق در آب مرد و غرق در آب زلال و غرق در پول بسیار.[١]
 • اگر ببیند که آب دریا یا آب دیگر زیاد شده تا از حدّ عبور کند، یعنی جزر و مد تا وارد خانه‌ها و خانه‌ها و خانه‌ها شود و اهل آن مراقب غرق شدن باشند، فتنه‌ای بزرگ است. منشأ آب غالب آنها و فتنه است، زیرا خداوند متعال غلبه و فراوانی آن را ظلم نامیده است.
 • گفته شد غرق شدن حکایت از وقوع بلای بزرگ و بروز بدعت دارد و مرگ در غرق مرگ بر کفر است. (حتی هنگامی که غرق شد، گفت: ایمان دارم.).
 • تعبیر دیدن شنای دنیا در خواب

  هر که در خواب ببیند که در دریا شنا می کند و عالم است به نیاز خود به علم می رسد و اگر در خشکی شنا کند در زندان خود محبوس می شود و تنگ می شود و به سختی در آن می ماند. یا سهولت در شنا و با توجه به قدرت او.[١]

  تعبیر دیدن سلطان در حال شنا

  اگر سلطانی ببیند که می‌خواهد در دریا شنا کند و دریا در موجی متلاطم است، با پادشاه پادشاهان می‌جنگد، پس قطع کردن دریا با شنا، آن را می‌کشد و هر دریا و رودخانه یا دره‌ای خشک می‌شود. پس از بین رفتن حالتی است که به او نسبت داده می شود و اگر آب برگردد حالت برمی گردد.[١]

  تعبیر دیدن شنا در خواب

  می گفتند اگر در خواب ببیند که از آب فرار کرده و قبل از بیدار شدن از خواب شنا می کند بهتر از این است که در حال شنا در آب توجه کند، چیزی در مورد او مشکوک است. گفته شد که او در خطر است.[١]

  دیدن دریا در خواب در نابلسی

 • دریا در خواب دلالت بر پادشاهی مقتدر و توانا و هیبت انگیز و عادل و شفیق است که موجودات به او نیاز دارند و دریا برای لذت تاجر است و اجیر معلم اوست.[٤]
 • هر کس دریا را از دور ببیند وحشت و فتنه و بلا می بیند و بعضی از آنها می گویند که به بلا و مصیبت هایی که بر او نازل می شود می افتد و هر که ببیند آب دریا تاریک است تا لبه های آن ظاهر شود. بلایی است که خلیفه یا خانه پول یا خشکسالی در ممالک به زمین فرود آید و هر که دریا را ببیند و بر آن بایستد از سلطان چیزی می گیرد و او را نخواست.[٤]
 • هر كه در خواب ببيند كه دريا كم شده و به خليج تبديل شده است، سلطان ضعيف مي شود و از كشورهايي كه دريا از آنها رفته است مي رود و جز خير به مردم مي رسد.[٤]
 • تعبیر دیدن شنا در دریا در خواب

 • هر کس دریا را ببیند که او را غوطه ور می کند، غمگین می شود، مخصوصاً اگر آب آن از ته آن کدر یا گل آلود باشد، یا بعد از آن، و اگر با شنا از آن خارج شود، زود به او نمی رسد. از آن موضوعی که در آن است.[٤]
 • هر که در خواب ببیند با شنا وارد دریا می شود تا آن را نبیند، این عذاب و انقطاع اوست.[٤]
 • تعبیر خواب غرق شدن یا غرق شدن در دریا

  هر کس در خواب ببیند که در دریا غرق شده و بر آب و پایین می رود و در آن نمی میرد، در امور دنیا غرق می شود و ممکن است از آن نعمت نصیبش شده باشد و چه بسا نافرمانی زیادی داشته است. و گناهان مروارید یا چیز دیگر.[٤]

  تعبیر خواب کسی که در خواب وضو گرفت یا وضو گرفت یا روی آب راه رفت

 • هرکس در خواب ببیند که از دریا غسل کرده یا وضو گرفته است، اگر مریض باشد، خداوند او را شفا می دهد و اگر بدهکار باشد، خداوند قرض او را می پردازد.
 • و هر کس در خواب ببیند که بر روی آب در دریا راه می رود، بیانگر حسن نیت و صحت یقین اوست.[٤]
 • دیدن دریا در خواب به روایت ابن شاهین

 • دریاهای دریاها مطلقاً از خلیفه، سلطان یا عالمی که از علم او بهره می برد، گذشت.[٥]
 • هر کس ببیند که در دریا غرق شد، پس از او نجات یافت، زیرا غرق در امور دنیا و سراینده آن است، پس از آتش جهنم خلاص می شود و در دنیا مصلح می شود.[٥]
 • تعبیر رؤیایی که در خواب در دریا فرو رفت و در آن شناور شد.

 • هر کس در خواب ببیند که به دریا فرود آمد و در آن فرو رفت تا به قعر آن رسید و به گل آن آلوده شد، از شدت غم و اندوه به او می رسد.
 • و هر کس در خواب ببیند که در دریا شنا می کند در حالی که شناور است محبوس می شود و هر که ببیند در دریا شناور است و برای او نجاتی نیابد و خشکی را نبیند بلای پیش می آید. برای یک پادشاه بزرگ که او را نجات دهد.[٥]
 • تعبیر دیدن آشامیدن از آب دریا در خواب

 • من رأى أَنه يشرب من الْبَحْر وَهُوَ بَارِد فَإِنَّهُ يحصل بَينه وَبَين أحد خُصُومَة وَإِن كَانَ عَالما فَإِنَّهُ يحصل لَهُ من الْعلم مَا هُوَ غَرَضه وَإِن كَانَ من اخصاء الْملك فَإِنَّهُ يعْتَمد عَلَيْهِ فِي أُمُوره،وَمن رأى أَنه شرب من الْبَحْر مَاء صَالحاً فَإِنَّهُ يكْتَسب مَالًا من وَجه حرَام و شیرین پول حلال است.[٥]
 • من رأى أَنه يشرب من الْبَحْر مَاء حارا فَإِنَّهُ حُصُول مُصِيبَة وهم وغم وَإِن كَانَ كريه الطّعْم والرائحة فَهُوَ حُصُول غَلَبَة من خَصمه وَرُبمَا كَانَ نكد عَيْش، وَمن رأى أَنه شرب بحرا جملَة حَتَّى لم ير أَنه تَأَخّر مِنْهُ شَيْء فَإِنَّهُ يملك ملكاً أَو علماً ويظفر بِهِ ان كَانَ به آن خوش آمدید، وگرنه ظفر خواهد بود.[٥]
 • دیدن دریا در خواب به روایت ابن غنام

 • دریا در خواب بر شاه و عالم و نشسته می گذرد زیرا که سرباز اختیار خود را دارد و مرید شیخ خود را دارد و هر که در آن بیفتد و نتواند از آن خارج شود زندانی می شود و او بریده می شود و با سلاح کشته می شود.[٦]
 • هر که ببیند او حاکم بر دریا است یا ناهمواری، پادشاه است و از ضرر آبی است که آب به غرق شدن آن اعتقاد ندارد و از دریای گوسفندان. پول پول و هر که از آب آب بنوشد.[٦]
 • اگر آب دریا در خانه مردم وارد شود و پارچه را به دست آورد، یا در آن وحشیگری باشد و غذای جاهلان را بخورد، این ظلم است از جانب پادشاه، و دریا از دنیا بگذرد و از دنیا بگذرد، و هر که در آن فرو رود. دریا به طوری که دریا از دهانش بیرون بیاید مرموز است.[٦]
 • هر که در زمستان در دریا شنا کند، پادشاه او را مبتلا می کند، یا به بیماری مبتلا می شود، یا به زندان می افتد، یا به باد مبتلا می شود.[٦]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ a b c d c h d z r z u محمد بن سیرین (1359ق-1940م)، مختبه الکلام فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی و پسران، ص 161،165-171،185، قسمت دوم.
  2. ↑ سوره نوح، آیه 26.
  3. ↑ سوره لقمان، آیه 32.
  4. ^ a b c c c h kh عبد الغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 30، جزء 1. اقتباس.
  5. ^ a b c th c خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 724. اقتباس.
  6. ^ a b c th ابن غنام، بیان وحی (نسخه خطی)، ص 35-36. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا