تعبیر خواب کوسه

تعبیر خواب کوسه

کوسه در خواب: کوسه در خواب پیشگویی می کند که دشمن ترسناکی در اطراف شما کمین کرده است، اگر کوسه شما را بگیرد و به شما حمله کند، پیش بینی می کند که دچار شکست هایی خواهید شد که شما را در غم و اندوه و نگرانی فرو می برد. اگر خواب کوسه ای را دیدید که در آب زلال شنا می کند، پیش بینی می کند که از لذت و لذت در زنان و زندگی راحت برخوردار خواهید شد، اما از حسادت و حسادت رنج خواهید برد که ناگزیر شما را دچار اضطراب، نگرانی و بدبختی می کند. اگر در خواب دیدید که یک کوسه مرده می بینید، این پیش بینی می کند که بهتر خواهید شد و شانس مجدد برای همراهی شما در تجارت شما باز خواهد گشت.

تعبیر خواب ماهی نابلسی: در خواب است که اگر عدد آن معلوم باشد زن است و اگر عدد آن معلوم نباشد پول و غنایم است و اما نهنگ آن است. وزیر پادشاه و دریا پادشاه است و ماهی لشکر پادشاه است بر سود و نیکو و ماهی نرم و فلس دار راهنمای خوبی برای کسانی است که می خواهند فریب بخورند و ماهی قهوه ای راهنمای خوبی برای کسي که مي خواهد ازدواج کند و ماهي مرده در دريا دليل بدي است و دلالت بر اميدي دارد که محقق نمي شود، آب آشفته اي به او مي رسد و هرکه ديد که ماهي زنده مي خورد به پادشاه رسيد و اگر در حال خوردن ماهی شور بود، ضربه سختی به او وارد شد، از ماهی ماهی می‌خرد، سپس کنیز می‌خرد یا با زنی ازدواج می‌کند، و اگر ماهی از دریای شیرین به دریای شور برود و ماهی شور دریا به سمت دریا حرکت کند. شیرین، این نشان دهنده ریا و ماهی های کوچک و بزرگ نشان دهنده علاقه به شادی ها و غم ها است. دعای او مستجاب شد، پیروزی او بر دشمنان و درجات او بالا رفت، دیدن ماهی ممکن است دلالت بر اضطراب، رنج و بیماری داشته باشد.

تعبیر خواب ماهی از ابن شاهین: و در صورت آن است: بزرگترها غنیمت است و کوچکترها غم و اندوه است، این که ماهی را بزند که وقتی مردم آن را می فروشند از خوردن آن بدش می آید، مبتلا می شود. نزاع با زن و شوهرش، و گفته اند: خواب ماهی نرم، بیانگر زنی است، در حالی که از آن ماهی می خورد، در مقابل خود دید، پس شخصی با او شریک شد، پس از همسرش برحذر باشد. با دو مرد مشترک در امری، بیننده را صاحب آن کاسه بشمارند و هر که ببیند به شکم ماهی مروارید زده شد، تعبیر به بچه دار شدن از زن برای او شود. دختر بود و اگر از دهانش خارج شود گفتار محال است و اگر از پشتش بیرون بیاید خیری در آن نیست و تعبیر به مسافرت در طلب علم یا معاشرت بزرگان است مخصوصاً برای کسانی که آن را خورد و اگر نمك كباب نشود، دلالت بر عدم نيكويي بيننده و عذابي است كه بر او نازل مي شود.گفته شد خواب ماهي لطيف كباب شده، دلالت بر داستان حضرت عيسي عليه السلام دارد. بر او به خاطر فرموده ی حق تعالی: «پروردگارا ما سفره ای از بهشت ​​بر ما نازل کرده است.» مفسران گفتند که آن سفره ماهی کبابی است، بر او مضطر و اندوهگین می شوند و هر که ببیند از ماهی صید کرده است. دریا نشان می دهد که به اندازه آن نعمت نصیب او می شود و از ديد كه ماهى دريا با او سخن گفت، آنگاه دلالت بر افشاى راز پادشاه دارد، و اما مرمحيج، دلالت بر اشتغال او به امرى ناپسند و ناپسند دارد، به طور كلى خواب ماهى در تعبير است. شش وجه: وزیر و سرباز و دختر و بکر و غنیمت و اندوه.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا