تعبیر لاک پشت در خواب

تعبیر لاک پشت در خواب

دیدن لاک پشت با تعابیر مختلفی تعبیر می شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:[١]

 • لاک پشت در خواب ممکن است نشانه زنی باشد که خود را آراسته و به مردی تقدیم می کند.
 • ممکن است به مرد علوم قدیم دلالت کند.
 • لاک پشت در خواب به قاضی اشاره می کند; زیرا آنها موجودات دریاها را می شناسند.
 • می گویند لاک پشت در خواب ممکن است دلالت بر فریب، حیله، نیرنگ، شرارت و داشتن و داشتن سلاح داشته باشد.[٢]
 • تعبیر ورود لاک پشت به خانه در خواب

  ورود لاک پشت به خانه با موارد زیر توضیح داده می شود:[٢]

 • آوردن یک لاک پشت به خانه ممکن است نشان دهنده این باشد که رویاپرداز فردی با دانش، درک و خرد را به دست خواهد آورد.
 • اگر او لاک پشتی را دراز کشیده ببیند، ممکن است نشان دهد که در آن خانه دانشی نادیده گرفته شده است که او به آن علاقه ای ندارد.
 • اگر او را مكرّم يا ملبس به علم و حكمت ببيند، ممكن است حاكى از علاقه به علم و اهل آن در ظاهر باشد.
 • تعبیر خوردن گوشت لاک پشت در خواب

  دیدن خوردن گوشت لاک پشت در خواب ممکن است بیانگر داشتن دانش، پول و خوبی باشد.[٣] مخصوصاً اگر ببیند در خانه از گوشت لاک پشتی می خورد، علاوه بر این، دلالت بر وجود دنیا دارد، خوردن از گوشت آن، حاکی از بهره مندی بیننده از علم آن دنیا و خیر و صلاح است. تعامل او با او[٤]

  خواب نوشیدن سوپ لاک پشت ممکن است بیانگر این باشد که بیننده لذت خود را می یابد و از کار دسیسه ها و نیرنگ ها لذت می برد.[٥]

  تعبیر دیدن لاک پشت در دریا

  جانوران دریا به طور کلی در خواب ممکن است دلالت بر مردان داشته باشند و مقام آن مرد به منزلت حیوانی که در دریا قابل مشاهده است بستگی دارد و دیدن لاک پشت در دریا ممکن است بیانگر مردی بلند مرتبه و عالم باشد.[٦]

  تعبیر ترس از لاک پشت در خواب

  ترس در خواب ممکن است دلالت بر آرامش و امنیت داشته باشد و دیدن ترس از لاک پشت در خواب بیانگر آشنایی با دانش یا عالم و احساس امنیت با علم و مقام او باشد و یا بیانگر امنیت و فرار از فریب و حیله باشد. ، یا دسیسه هایی که ممکن است بیننده را آزار دهد.[٧]

  بازبینی کننده

  1. ↑ محمدعلی قطب، راهنمای الحیط فی تعبیر خواب، ص ۱۴۲. اقتباس.
  2. ↑ اب عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، ص 176. اقتباس.
  3. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 122. اقتباس.
  4. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 367. اقتباس.
  5. ↑ میلر، دایره المعارف تعبیر خواب، ص 87. اقتباس.
  6. ↑ الملّه احسایی، تحبیه الافهام به تعبیر خواب، ص 193. اقتباس.
  7. ↑ الملّه الاحسائی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 111. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا