کوسه در خواب

کوسه در خواب

ماهی‌ها در خواب تعبیر خوبی دارند (از نظر مادی‌گرایی، سفر یا پروژه‌های تجاری) به جز نهنگ‌ها، کوسه‌ها و سایر شکارچیان، ممکن است به بحران، خطرات و خسارات مادی تعبیر شوند. رهایی از خطرات یا بقای آنها این است که بر آن بحران ها غلبه کنی یا دوباره قیام کنی، پس باید خوشبین باشی، شاید بحران مالی ات پایان یابد، اما مواظب تکرار اشتباهات باش، و مؤمن مانند قدیم یا حدیث دو بار از یک سوراخ نیش زده نشود. همانطور که فلاسفه یونانی گفته اند، هر که وسوسه شده را امتحان کند پشیمان می شود.

کوسه در خواب کوسه را پیش بینی می کند که دشمن ترسناکی در سر شما کمین کرده است، اگر کوسه ای شما را بگیرد و به شما حمله کند، پیش بینی می کند که دچار مشکلاتی خواهید شد که شما را در غم و اندوه و نگرانی فرو می برد. اگر خواب کوسه ای را دیدید که در آب زلال شنا می کند، پیش بینی می کند که از لذت و لذت در زنان و زندگی راحت برخوردار خواهید شد، اما از حسادت و حسادت رنج خواهید برد که ناگزیر شما را دچار اضطراب، نگرانی و بدبختی می کند. اگر در خواب دیدید که یک کوسه مرده می بینید، این پیش بینی می کند که بهتر خواهید شد و شانس مجدد برای همراهی شما در تجارت شما باز خواهد گشت.

و نهنگ نشان دهنده دیدن در خواب سمت راست است. و شاید دید او را بر معبد صالحان و نمازگزاران مسجد نشان می داد. شاید نشان دهنده نگرانی، عبوس بودن، از بین رفتن موقعیت و راه حل های خشم باشد. دیدن نهنگ یونس علیه السلام در خواب برای هراسان امنیت، برای فقیر ثروت، برای مصیبت زده آسودگی و برای مستحق پادشاهی سلطنت است.

و نیز دیدن زندان یوسف علیه السلام و غار و کتیبه و نورانیت نوح علیه السلام. و کوسه در خواب پیشگویی می کند که دشمن ترسناکی در اطراف شما کمین کرده است، اگر کوسه ای شما را بگیرد و به شما حمله کند، پیش بینی می کند که دچار شکست هایی خواهید شد که شما را در غم و اندوه و نگرانی فرو می برد.

اگر خواب کوسه ای را دیدید که در آب زلال شنا می کند، این پیش بینی می کند که از زندگی راحت برخوردار خواهید شد، اما از حسادت و حسادت رنج خواهید برد که به ناچار باعث اضطراب، نگرانی و بدبختی شما می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا