تعبیر مدفوع در خواب

تعبیر مدفوع در خواب

دفع مدفوع در خواب

دفع مدفوع جامد در خواب ممکن است نشان دهنده صرف هزینه برای سلامتی بدن باشد، در حالی که دفع مدفوع مایع در خواب ممکن است نشان دهنده صرف هزینه های زیادی باشد.

و هر کس بدون عمد اجابت مزاج کند و آن اجابت را حمل کند، به اندازه آن اجابت مزاج نشان می دهد و هر که ببیند در رختخواب اجابت می کند، ممکن است دلالت بر طلاق یا بازنشستگی زن باشد. زیرا مدفوع مانع از آمیزش می شود.[١]

در مورد اجابت مزاج که از محل معمولی خارج می شود، ممکن است بیانگر صرف مالی در جهت مصلحت باشد، و در مورد اجابت مزاج که از محل غیر معمولی خارج می شود، ممکن است بیانگر اخراج مالی بدون بهره باشد.[١]

دیدن جای مدفوع در خواب

هر کس ببیند که در لباسش اجابت مزاج می کند، نشان می دهد که فسق کرده است، و اگر در جایی اجابت مزاج کند، نشان می دهد که مال خود را خرج می کند و اگر محل نامعلوم است، نشان می دهد که مال حرام پیدا کرد و اگر ببیند که مدفوع می کند و در خاک مدفون است، نشان می دهد که پول را دفن می کند.[٢]

و هر که خواب ببیند بر چارپایه نشسته است، ممکن است نشان دهد که از طریق خویشاوندی مالی به دست می‌آورد، و غالباً این ارث است و اجابت مزاج در رختخواب، غیر از طلاق، نشان‌دهنده بیماری شدید است و هر چه از آن خارج شود. شکم مردم و حیوانات ممکن است نشان دهنده پول باشد، اگر از گوشت آن خورده شود نشان دهنده پول حلال است و آنچه خورده نمی شود نشان دهنده مال حرام است.[٢]

نمایی از مدفوع که در مقابل مردم بیرون می‌آید

دید مردم نسبت به اجابت مزاج چیزی است که برای شخص مناسب نیست، زیرا ممکن است در خواب نشان دهنده آن باشد که رازی فاش شده است یا او مضطرب است.[٣]

بازبینی کننده

  1. ↑ اب ابراهیم بن غنم، بیان البصر، ص 221. اقتباس.
  2. ↑ اِب الملّه احسایی، تنبیه الافهام به تعبیر خواب، ص 103. اقتباس.
  3. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 464. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا