تعبیر موهای بلند در خواب

تعبیر موهای بلند در خواب

(موی سر) در خواب مال و عمر دراز است پس هر که ببیند موی سرش بلند است عمرش طولانی شود اگر ببیند موی او مجعد یا وز است شرف و منسوب است و اگر ببیند موهایش وز و مجعد است کوتاه می‌شود و از آن چیزی که بود کمتر می‌شود و از آن می‌ترسند اگر جزء بازو نیست و ثروتمند است پول اوست. و اگر فقیر باشد قرض اوست اگر موی فرفری ببیند رئیسش سیادت و جلال پیدا می کند و امورش برای او جمع می شود.

هر کس در خواب ببیند که موی بلند دارد و از آن راضی است، مخصوصاً در زنان ستوده است، زیرا موی دیگران را به خاطر زینت استفاده می کنند، پرداخت بدهی، ترک غم و اندوه، پیروی از سنت و بافتن مو، بیانگر تسلط بر امور است. و بافتن موی سر زن نشانه خوبی است و دلالت بر امنیت و کوتاه کردن و کندن آن دارد و اگر خلقت را از بین نبرد غمگین است و گفته شد کندن مو نشانگر ادای دین است. بصیر با وجود کینه ای که نسبت به او دارد دزد یا متجاوز به عنف و اگر آزاد دید از برده شدن بر حذر باشد و هر که موی او را دید مانند موی خوک شد گرفتار مصیبت شد و موی فراوان. زیرا دلواپس اضطراب او را می افزاید و موی فراوان برای شادمان می افزاید، سیاهی موی زن نشانگر محبت شوهر به او و درستی حال شوهر است.

اگر زن ببیند که موهای خود را باز کرده است، شوهرش از او غایب است و اگر ببیند که هنوز سر برهنه است، شوهرش به او برنمی گردد و اگر شوهر ندارد. او هرگز ازدواج نمی کند مو، زیرا او مردی شکست ناپذیر است و اگر ببیند که موهای پشت سرش باز شده است، در آن زمان ذلیل می شود. اگر با زن و مرد رابطه نداشته باشد ضرر به خود باز می گردد بلندی موی زیر بغل دلیل بر حصول حاجت و دلالت بر درستی و سخاوت دین صاحبش دارد و به جوانمردی و دین برمی گردد. و اگر در آن شپش زیاد باشد دلالت بر فرزندان زیاد دارد انجام خانواده اش و گفته شد بلندی مو گفته شد فرزندان و افراد تحت تکفل زیاد است و گفته شد که در این دنیا از خداوند متعال خوف و نظارت بسیار است و در این دنیا مضطرب و غمگین خواهد بود.

ویدیو قدم زدن در رویاها

آیا تا به حال فکر کرده اید که در هنگام خواب چه اتفاقی برای ما می افتد؟ پاسخ ممکن است شما را شگفت زده کند! برای پی بردن ویدئو را تماشا کنید:

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا