تعبیر خواب کشیدن دندان

تعبیر خواب کشیدن دندان

افتادن دندان در خواب گاهی اوقات ممکن است منعکس کننده حالت درونی اضطراب انباشته شده شما باشد، به خصوص در مورد ظاهر بیرونی شما یا اینکه دیگران شما را چگونه می بینند. از دست دادن دندان در خواب ممکن است ترس شما از طرد شدن و طرد شدن را به ویژه توسط جنس مخالف آشکار کند و در موارد دیگر، افتادن دندان در خواب ممکن است نشان دهنده ترس ریشه ای از خجالت و تمسخر عمومی در برخی موقعیت ها باشد که در انتظار شماست. به عنوان مثال، این ممکن است ناشی از این باشد که احساس کنید برای یک استحقاق به خوبی آماده نیستید.

و اما تعبیر ابن سیرین: هر که ببیند دندانهای بالایش به دستش می افتد، پولی است که برای او می شود.

تعبیر افتادن دندان نبلسی : در خواب نشان می دهد که عمرش بیشتر از هم سن و سال هایش است ، اگر ببیند که تمام دندان هایش افتاده است عمر طولانی می کند ، پول دارد . و اگر در دامان او بیفتد فرزند ذکور است و اگر به زمین بیفتد مصیبت مرگ است و از دندانهایش که در آمده تمام بدهی خود را یکدفعه می دهد و اگر تمام دندانهایش را می دهد. بیفتد، همه در آن خانه و دوستان هلاک می شوند، پسر، برادر یا خواهری نفع می برد و اگر بدون معالجه باشد، یک دندانش را از دست بدهد و آن را در دست بگیرد، ممکن است از دندان هایش اشتباه گفته باشد. و از من پشیمان شد هـ و اختفای او و چه بسا افتادن دندان دلالت بر وجوب عدم خشونت دارد و هر که ببیند دندان هایش افتاده و نمی تواند غذا بخورد فقیر است.

تعبیر افتادن دندان ابن شاهین: هر کس ببیند که چیزی از دندانهایش در دامانش افتاد یا در لباسش له شد یا به دستش افتاد، به دو صورت تعبیر می شود: نگهدارنده یا نگهدارنده. از پول بهره مند شوند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا