افتادن دندان در خواب

افتادن دندان در خواب

سن: دندان بر خانواده و خویشاوندان دلالت دارد و ممکن است نمایانگر مال یا اسرار ( افتادن) دندان انسان در خواب باشد، طول عمر بدون همسالان او در سن و اگر ببیند تمام دندان هایش می افتد و از چشمش می افتد. آنگاه اهل خانه او پیش از او می میرند و چه بسا این مرگ هم سن و سال او یا بیماری اهل خانه او بوده است. رویای شماره 2553

(و هر کس در خواب ببیند) دندانهای بالایش به دست او افتاد، پولی است که برای او می شود و اگر در دامانش بیفتد، پسر است. رویای شماره 2554

(و هر که در خواب ببیند) دندانهای پایین او افتاد، درد و درد و وهم و اندوه به او می رسد و هر که در خواب دندانهایش بریزد، بدهکار باشد، بیانگر آن است که قرض خود را می پردازد. دندان ها می ریزد، سپس چند نفر از بدهکاران خود را خرج می کند یا یکی از آنها چیزهای زیادی را خرج می کند، گوشت، چیزی را که می خواهد باطل می کند یا خراب می کند، اگر بدون درد بیفتد، آنچه را که دارد از دست می دهد، اگر تمام دندان ها بیفتد. آن وقت همه در آن خانه، دوستان، آزادگان و مسافران هلاک می شوند.سبکی شان. رویای شماره 2555

(و هر کس در خواب ببیند) دندان هایش می افتد در حالی که با دست یا ریش یا در دامن خود می گیرد، دلالت بر این دارد که فرزندانش قطع شده اند و برای او متولد نمی شود. (و هر که بیند) دندان هایش افتاده و نمی تواند غذا بخورد پس فقیر است. رویای شماره 2557

(و هر که بیند) دندانهایش در گلویش افتاد پس آنها را بیرون آورد، خلال دندان و هر دندانی را در جای خود قرار داد، سنگهای چاهی که افتاده بود و خواست سنگ به سنگ بیرون آورد. و هر سنگی را در جای خود قرار دهید [ص 312] سی دینار و گفته شد که اگر چاهی داشته باشد فرو می ریزد. رویای شماره 2558

(و هر که در خواب ببیند) دندانهایش لق است، اندک اندک بدهی خود را می پردازد و هر که توپوگرافی دندان هایش را ببیند، خانواده اش به هنگام نیاز او را ناامید می کنند. رویای شماره 2559

(و هر كه ديد) دندانهايش از جاي خود جدا شد و از جايگاه خود جابجا شد، پس دندانهاي بالا به پايين و پايينها به بالاتر برگشتند، اين نشانگر دراز شدن زنان اهل بيت او بر مردانشان است و دندانها نشانگر گردنبند است. از مروارید برای زنان و نشان دهنده سنگ آسیاب است و درجات سربازان در سمت راست و چپ در سمت چپ و چین های دل است. رویای شماره 2560

(و گفته شد کسى که دید) افتادن دندان، بیانگر ضرر بر بعضى از دوستانش است، و اگر ببیند که چینى به دستش افتاده یا در لباسش جویده است، پسرى را سود مى رساند. ، برادر یا خواهر، اگر درمان نمی شد و آن را در دست می گرفت یا در لباسش می کشید، اگر زن حامله داشت، بچه ای به سراغش می آمد وگرنه برادر یا اقوام خوب او را قطع می کرد. مانعی که او را از خواسته او باز می دارد و گفته می شد که دلیل بر ادای دین است و اگر آنچه از دندانش می افتاد برمی داشت اشتباه می گفت و پشیمان می شد و کتمان می کرد. (و هر که دید) دندانی از دندانش را بی درد کشیدند و مردی را حبس کردند، از زندان بیرون می آید و خستگی آن شخص، حکایت از ضعف اهل خانه و پاک شدن دندان از آن دارد. پوست درخت نشان دهنده صرف پول در رفع نگرانی و افزایش دل در افزایش ذهن صاحب آن است. رویای شماره 2566

(و هر كه ببيند) دندانهايش سياه، مفقود يا شكسته است، اين نگراني و اندوه خويشاوندي اوست. رویای شماره 2561

(دندان) در خواب نشان دهنده پایان مدت و سنی است که برای آن نوشته شده است.همه دندان ها نشان دهنده فرزندان است.شاید دندان ها نشان دهنده پول و حیوان و مزد و مال و انگور و مهمات و مرگ و زندگی و تقسیم باشد. و ملاقات دندانها نشان دهنده رسوبات و اسرار و دندانها است، اهل خانه مرد، زنان از طرف مادر، پس ما در بین دو جفت نزدیکترین آنها از نظر نسب از همه پستتر هستیم و دو جفت بالاترین آنها هستند. پدر و عمو، پس دست راست پدر و دست چپ عمو است و اگر پدر یا عمو نداشته باشد خواهر یا دو پسر یا دو دوست نصیحت کننده و ترحم کننده و چهارضلعی است. پسر عموی مرد یا دو دوست که جای او را می گیرند، بالاتر از او یک نفر یا یک دوست اصلی است که با نصیحت جای دندان های پرمولر، عموهای مادری یا چیزی که جای آنها را می گیرد، دندان های آسیاب پدربزرگ و مادربزرگ و پسران خردسالی هستند که او به آنها می بالد و می بالد. با آنها صمیمی باشد دو تا سلفی مادر و عمه هستند پس سمت راست مادر و چپ عمه است و اگر مادر یا عمه نداشته باشد دو خواهر یا دو دختر یا فلانی که در شفقت و نصیحت جای آنهاست و ربع پایین دختر است عمو یا دختر خاله یا هر که در نصیحت جای آنها را بگیرد و سگ پایین مولای خانواده اوست و هر که بر اساس او باشد یا که جای او را می گیرد و پرمولرهای پایینی عمه یا پسر عمه مادری اوست یا هرکسی که جای او را نصیحت کند. دندان های آسیاب پایین و بالایی دورترین فاصله از خانواده مرد و مادربزرگ یا دختران کوچکی است که به آنها می بالد و اگر یکی از این دندان های آسیاب از آنها حرکت کند و بیمار شود اگر بیفتند یا گم شوند مرگ است. از منسوبین به او یا غیبت او از او، و بعد از آن او را نمی بینند، مانند خویشاوندی که آن دندان در تفسیر به او نسبت داده می شود، اگر آن را دفن کند، مرگ آن خویشاوند است، و نیز همه. سایر دندانها و نیز تمام شکارها، زیرا راه آن مانند دندانهای دیگر است، اگر ببیند که دندانهایش ساییده شده یا مطالعه شده است، کسی که تعبیرش این است، بلا می شود و سودی نمی برد. پسر یا برادری، و اگر نزد آنها چیزی ببیند که به آنها ضرر می‌رساند، در خانواده‌اش چیزی که برایشان مایه ننگ یا مصیبت است، می‌افزاید و به قدر ضرر و زیان که زیاد می‌شود، به آنها ضرر می‌رساند. اوست که منسوب به این دندان است و اگر ببیند در دندان هایش پوسته پوسته شدن و سیاهی می شود، عیب اهل خانه اش است بر کاری که انجام می دهند، صورتش را تیره می کند و اگر ببیند او را می بیند. بدبو كردن دندان‌ها ننگ است كه اهل خانه‌اش را مدح كند و اگر دندان‌هايش ساييده شود حال اهل خانه‌اش تضعيف مي‌شود و اگر ببيند مردم با دندان‌هاي خود او را مي‌خورند يا گاز مي‌گيرند جعل مي‌كند. برای مردم تظاهر نکند و اگر دندانش تکان بخورد مرض خویشان اوست. رویای شماره 2562

(و هر که ببیند) دندانهایش شکسته یکی از خویشاوندان یا دوستانش می میرد و ممکن است دلالت بر مرض و مرگ از آن مرض باشد.دندانهای سمت راست نشانگر پیرمرد و زن و دندان پیرمرد است. سمت چپ نشان دهنده کوچکترها، کاسه دندان ها نشان دهنده پسران، دندان های نیش نشان دهنده نوع آن و دندان های آسیاب نشان دهنده افراد مسن در میان آنها است، دندان ها نشان دهنده امور انسان و اقدامات او و دندان های آسیاب آنها نشان دهنده آن است. امور پنهان و پنهان، و نیش ها نشان دهنده چیزهایی است که برای بیشتر افراد آشکار نیست. [ص 313] مردم و تصمیمات انسان نسبت به امور ظاهری و آنچه با کلام و گفتار انجام می دهد و اگر ببیند که دندان هایش شکسته اند کم کم بدهی خود را می پردازد همه مصیبت ها و بدی ها دلیل بر ضرر و ضرر از دلیل حرف زدن از پولش، اگر دندان هایش بیفتد و دیگران به جای آنها رویید، دلیل بر تغییر همه تدابیر او در امور اوست. پیشانی زن هستند و هر که دندانهایش را معالجه کند و بیرون بیاورد یا دیگری به زور بیرون بیاورد، نشان می دهد که پولش جریمه شده یا بعضی از نزدیکانش بیرون آورده اند. رویای شماره 2563

(و هر کس در خواب ببیند) دندانهایش همه یا بعضی از آنها بوی بد و بدی دارد، ستایش او مکروه است، و ممکن است دلالت بر اختلاف نزدیکانش یا حرکتی که در اهل خانه پیدا کند، باشد. و چه بسا حاکی از اختلاف و گفتگو باشد، اگر دندانهایش در آمد، نشانگر بریده شدن بستر، فقر و کمبود معیشت او یا مردن غریبانه با خانواده، یا طولانی شدن عمر، یا بهره مندی از مال است. به اندازه ی دیه ی دندان هایش.اهل خانه ی او و گفته اند که بیرون آورده است، حکایت از پیدایش چیزهای پنهان دارد. (و هر که بیند) که ساییده شده و فرسایش یافته، برای بعضی از آنها مصیبت وارد می شود، دندان های آسیاب در خواب بزرگان قوم او یا بهترین آنها هستند، و دندان های آسیاب به دنبال آن، و چین ها و چهارقلوها هستند. از پول ظاهری یا فرزند آنها را زیبا می کند، پس زردی آنها در خواب یا سیاهی آنها دلیل بر تغییر حال کسی است که به او اشاره کرده است و برداشتن تخم آنها دلیل بر از دست دادن برخی از والدین است. یا از آنهایی که نام بردیم و کشیدن دندان حاکی از آمدن غایب یا مرگ کسی است که برایش عزیز است و اگر دندان پادشاه آهنی یا مسی شود نشان دهنده قدرت لشکر او و قدرت اوست. لشکر اگر سود خود را از نباتات یا زراعت به تأخیر بیندازد و عقیم شود و پسری به دنیا نیاورد یا بعد از مالش فقیر شود یا سودش از خانه یا دام یا خرد کردنش مختل شود. خانواده او به نحو نامناسبی انجام داده یا عمل شیطانی انجام داده و پشیمان شده یا مجروح شده است [ص 314] منفعتی در قرضی که بر عهده اوست و به او و عقلش برمی‌گرداند، اگر در خواب برای مردم آشکار شود، اگر کسی آن را برای او بیرون آورد، بیانگر نیاز او به رهن یا بیع برای چیزی است که او را زیبا می‌کند یا برایش لازم است. این به دلیل نگرانی و عبوس بودن خواسته های ستوان و تجدید آن چیزی است که بر مخالفت و سود پس از زیان دندان می کشد و اگر جای دندان هایش به صورت دندان نقره ای یا طلایی بیرون آمده باشد نشان دهنده بی پولی است. یا به دلیل بیماری نیاز به بیرون کشیدن چیزی از دندان دارد یا دیدن یک چشم اضافی یا هزار یا یک گوش اضافی یا سن در خواب دلیل بر از بین رفتن آن یا ارزش آن در قانون است، بنابراین افزایش یعنی کم شدن به خاطر فرموده خداوند متعال: {و ما در آن نوشتیم که زندگی در برابر جان، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان. به سنت بازگشت و چه بسا سنت مبارکی به او رسیده باشد یا از سنت نیکو پیروی کرده یا به آن پایبند بوده است. رویای شماره 3182

(آسیاب انسان) دندانهای آسیاب در خواب بزرگان بیننده یا منتخب آنها هستند و آنچه از دندانهای آسیاب یا دندانهای انسان می افتد بیانگر بی پولی یا بی روحی است آنها مرد هستند و هر چه زیر ریش است زن هستند پس هر كه در يكى از آنها فزونى و فضيلت قوت يا سپيدى و جمال ببيند، آنچه را به آن سن نسبت مى دهد سعادت مى بيند. رویای شماره 3184

(و هر که ببیند) دندان آسیاب از دندان آسیاب او درد می کند یا دندانی از دندانش، از خویشاوندی خود زشتی می شنود که به آن دندان آسیاب نسبت داده می شود یا به اندازه درد او را به مداوای شدید معالجه می کند. رویای شماره 4992

(و هر کس ببیند) در دستش کلید بدون دندان است پس به یتیم ستم کرده است.

فیلم ایمپلنت دندان

برای اطلاعات بیشتر توصیه می کنیم ویدیویی را تماشا کنید که در آن دکتر هند الفایز، دندانپزشک در مورد ایمپلنت دندان و فواید آن صحبت می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا