بوسیدن سنگ سیاه در خواب

بوسیدن سنگ سیاه در خواب

تعبیر بوسیدن حجرالاسود در خواب

دانشمندان بوسیدن حجر الاسود را در خواب تعبیر کرده اند. شادی و برآورده شدن حاجت یا مژده و محبتی است که بیننده خواب دریافت می کند.[١] ابن غنم در تعبیرش گفته است که دیدن حجرالاسود در خواب زیارت مقرب – ان شاء الله – است.[٢]

دلیل بر آن زن است، اگر متاهل باشد، محبت بین او و شوهر است و اختلاف بین آنها حل می شود، در صورت وجود، و برای زن مجرد، ممکن است دلالت بر خوشبختی، آرامش و آسودگی خاطر داشته باشد. به زودی خبرهای خوب – انشاالله -.[٢]

تعبیر دریافت حجرالاسود در خواب

محمد قطب در تعبیر خواب دست زدن به حجرالاسود در خواب می گوید که دلالت بر آن دارد:[٣]

 • اطاعت از ولی یا توبه به دست واعظ وارسته.
 • بوسیدن پسر یا همسر و دوست داشتن آنها.
 • کسب مقام مهم در دولت یا نزدیک ساختن بینا به حاکم و علم نزد خداست.
 • تعبیر دست دادن با حجرالاسود در خواب

  مصافحه با حجرالاسود در خواب ممکن است بیانگر زیارت بیننده در آن سالی باشد که در آن خواب دیده است، چنانکه النابلسی و سایر علمای تعبیر انشاءالله گفته اند.[٤]

  تعبیر دست زدن به حجرالاسود در خواب

  ابن سیرین در تعبیر منسوب به او می گوید: هر کس در خواب ببیند که گویی به حجرالاسود دست زده است، ممکن است بیانگر آن باشد که از امامی از سرزمین حرمین شریفین پیروی می کند و شاید این نشان دهنده زیارت مقرب باشد. بصیر یا زیارت اگر خواب در ایام حج بود – و الله اعلم.[٥]

  تعابیر دیگر دیدن حجرالاسود

  ابن سیرین در تعبیر منسوب به او تعابیر دیگری از رؤیت حجرالاسود ذکر کرده است، از جمله:[٥]

 • هر کس در خواب ببیند که حجرالاسود را بیرون کشید و خود را به آن اختصاص داد، ممکن است نشان دهد که او در دین مبتکر است.
 • هرکس در خواب ببیند که سنگ را بعد از گم شدن پیدا کرده و در جای خود بگذارد، دلالت بر آن دارد که مردی است که خود را بر حق می بیند و بقیه را در گمراهی می بیند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 693. اقتباس.
  2. ↑ اب ابراهیم بن غنم، بیان البصر، ص 61. اقتباس.
  3. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، صفحه 40. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص ۷۹. اقتباس.
  5. ↑ اب ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 101. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا