تفاوت بین رویا و رویا چیست؟

تفاوت بین رویا و رویا چیست؟

رویاها و رویاها

موضوع خواب، رؤیا و تعبیرات آن یکی از موضوعاتی است که به بسیاری از افراد در هر سن و جنس مربوط می شود و روزگار ما تقریباً هیچ گاه خالی از کسانی نیست که در مورد خواب یا رؤیایی که دیده است سؤال می کنند و به دنبال توضیحی برای آن هستند. و آیا بشارت می دهد و از نزدیک شدن بلاها یا مصیبت ها هشدار می دهد. مسلمانان رؤیا و رؤیا را با هم اشتباه می گیرند، اما اسلام این شبهه را روشن کرده و بین رؤیا و رؤیا فرق گذاشته است و اسلام برای ما روشن کرده است که چگونه با این خواب ها و رؤیاها رفتار کنیم.

تفاوت بین رویاها و رویاها

نشانه ها و شواهد روشنی وجود دارد که تفاوت بین رویا و رویا را نشان می دهد و این نشانه ها در چند نکته به شرح زیر خلاصه می شوند:

 • رؤیا مژده است یا انذار: هر که در خواب رؤیایی ببیند با آسایش و اطمینان در دل بیدار می شود، خواه بینا مژده باشد یا انذار از وقوع چیزی، و این یکی از شروط افتراق بین رویا و رویا
 • تواتر و وضوح حوادث: صاحب رؤیت ابتدا و پایان آن را ذکر می کند و حوادث مربوط به یکدیگر و روشن است; به طوری که با تفسیر رؤیا آن را برای عالمی روایت کند.
 • صراحت جزئيات رؤيت: جزئيات رؤيت روشن به نظر مي رسد; به طوری که بین جزئیات آن خلط نشود، بدون توجه به تاریخ رؤیت یا زمان آن از ساعات شب آن را به یاد می آورد.
 • آن را از چیزهایی که ذهن او را مشغول می کند رها کن: اگر مسلمانی در خواب در خواب ببیند که قبل از خواب به چیزی فکر کرده است، این خواب تصاویری است که افکار و حالات روحی او را منعکس می کند و این یکی از شواهد محکمی مبنی بر اینکه آنچه او دید فقط یک رویا بود و نه یک رویا. این چشم انداز حاوی جزئیاتی در مورد مسائل زندگی خصوصی او نیست که او را آزار می دهد یا او را مشغول می کند.
 • فقدان بینایی در هنگام بیماری: اگر شخصی که خواب دیده مریض یا تب داشته باشد، بینایی محسوب نمی شود; آنها فقط هذیان یا توهم و تأثیرات بیماری بر او هستند.
 • بینش حامل افکار منطقی است و تابع عقل است. چشم انداز حاوی افکار غیرممکنی نیست که ساختن آنها از واقعیت غیرممکن است.
 • راستی بیننده خواب: این که بیننده از صادقان زندگی خود باشد که دروغ نمی گوید و با دیگران ریا نمی کند.
 • دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب رؤیای راستین است: از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمود: (هر که بیند. من در خواب مرا به راستی دیده ام، زیرا شیطان از من تقلید نمی کند) {صحیح بخاری}.
 • برخورد با بینش و رویا

  مسلمان با خواب برخورد می کند که آن را به کسی نگوید مگر آن که دوستش دارد اگر برایش مژده است و جزییات آن را دروغ نگوید و جز اهل علم و متخصص از کسی سؤال نکند. سه بار آن را رها کرد، به طرف دیگر برگشت و به خواب رفت، بدون اینکه به کسی چیزی که دید.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا