کفش در خواب

کفش در خواب

کفش در خواب

کتب تعبیر در تعبیر لفظی که بر روی پا پوشیده می شود و کف پا و پاپوش و دمپایی را ذکر کرده اند و تعبیر دیدن آن در خواب بین زن و پسر و حیوان متفاوت است. دوست، شریک، مسافر، خدمتکار، پول و محافظت از ناملایمات،[١] در ادامه با کمک کتاب های تخصصی در این مورد توضیح داده شده است.

کفش در خواب خوب و شاد است

هر که در خواب ببیند صندل بخرد و با آن راه برود، در حال مسافرت است.[١] و هر کس در خواب ببیند دمپایی می پوشد در دریا یا سوار بر لودر مسافرت می کند زیرا مرد از خشکی پنهان است و پوشیدن دمپایی پاشنه دار بیانگر افزایش اعتبار و رزق و روزی است پوشیدن صندل های ساده لوح زیرا خواهد بود. دور یا نزدیک سفر کنید[١][٢]

و هر کس در خواب ببیند که صندل های خود را درآورده است، به دستور خداوند متعال عمل می کند: (پس صندل هایت را بردار که در وادی مبارکه تا خورده ای)[٣] پس از آن بر فرعون و قومش به مقام و غلبه رسید و اگر به جای او با او راه می‌رفت، زنی را زیر پا می‌گذاشت و اگر در راه راه می‌رفت، در سفر حج یا زیارت بود. فرود آمدن[١] هر کس ببیند که دمپایی پوشیده است و به آن عادت کرده است، به خاطر فرموده خداوند متعال: (و آنها را از ترس ایمن کرد) از ترس و امنیت او رهایی می یابد.[٤] پس از تلفظ استنباط می کنند نه از دلیل نزول آیه و چه بسا مصونیت از بلا بوده و چه بسا سفر در دریا بوده است.[٥]

هر که در خواب ببیند پاپوش نو پوشیده پس پسری بخرد، هر که ببیند پاپوش خود را برداشت، بین او و کسانی که از آن استفاده می‌کنند، شر و بیزاری می‌افتد، هر که در خواب ببیند که پاپوش خود را برداشته و انجام می‌دهد. اثری در آن نمی بیند، یا اگر ببیند که در حال برداشتن آن کار خوبی انجام می دهد، ضرری به او نمی رساند.[١] هر کس در خواب ببیند دمپایی می پوشد، با دو زن ازدواج می کند و هر که ببیند دمپایی می پوشد، بیانگر قطع غم و اندوه است.[٥]

کفش در خواب همسر است

دمپایی و دمپایی در خواب، همسر،[٥] هر که ببیند صندل خریده و در آن راه نرفت، کنیز می خرد یا با زن آزاد ازدواج می کند.[١] پوشیدن دمپایی ساده لوح نشان دهنده ازدواج با باکره است.[٢] هر کس صندل بپوشد و وصله داشته باشد با زنی ازدواج کند و فرزندی با او وارد شود و هر کس کفش خود را بدون پاشنه ببیند زنش باردار نمی شود و هر کس تنها با یک کفش راه برود جدا می شود. از همسر یا شریک خود، و هر کس کفش خود را در مهره ها فرو برد، به زنی سر می زند، و هر که ببیند کفشش در آب افتاد و گم شد، اگر آن را بیابد همسرش می میرد یا او را از آب بیرون می آورد. زیرا او پس از اینکه در آستانه نابودی قرار گرفت از بیماری خود بیدار خواهد شد.[١]

و هر که در خواب ببیند که پای خود را با دمپایی وارد می کند با زنی ازدواج می کند و هر که ببیند دمپایی او در چاه افتاد یا سوخت زنش می میرد و اگر گرگ یا روباهی بر دمپایی او بپرد فسق می کنند و از همسرش پیروی کند، و اگر صندل با صندل بپوشد، برکت زن دارد، و اگر دمپایی وصله ای بپوشد، با زن صاحب فرزند ازدواج کند.[١][٢]

رنگ کفش در خواب

رنگ زنی که او با آن ازدواج می کند همان رنگ کف پا است، اگر سبز باشد زن دین صالح است، اگر سیاه باشد صاحب پول است، اگر قرمز باشد، پس زن دین صالح است. او صاحب زینت و زرق و برق است، اگر کف پایش زرد باشد، مریض است، چوب، زن منافق و خیانتکار است، و اگر از پوست درندگان باشد، زنی از ظلمت سلاطین.[١] و اگر دمپایی از آدم بود، از زنی خواستگاری می کند و به اندازه ای که از آن دمپایی صلاح بداند، از او می گیرد.[٥]

و اگر كفش نقره باشد زن آزاد و زيبا است و اگر كفش رنگي باشد زن مختلط است و اگر از چرم گاو باشد از عجم است و اگر از چرم اسب است، پس از اعراب است، و نعل کنعانی، زن محجبه ای است که کتاب الله جل جلاله را تلاوت می کند، و اگر ببیند که صندلی نو و پشمالو پوشیده است، مانند آنچه در آن نبود. شریک بود و نپوشید، با باکره ای ازدواج کرد و هر که صندل وصله ای بر آن پوشید، با زنی ازدواج کرد و او صاحب پسری شد که با او وارد شد.[١][٢]

کفش در خواب بد و بد است

گفته شد خواب دمپایی در تابستان نشان دهنده پریشانی است و دمپایی کهنه بدهی و حبس است و پوشیدن دمپایی تنگ بیانگر پریشانی و تنگی و طلب قرض است و هر که صندل خود را گم کرده ببیند. ممکن است خر یا حیوانش را دزدیده باشد و هر که ببیند با دو صندل راه می‌رود و یکی از آن‌ها از پایش جدا شده، از برادر یا شریک خود جدا شده است.[١] هر کس در خواب ببیند که دمپایی بر تن دارد و از کسانی است که در بیداری آن را می پوشد، نگرانی و ترس است که به او دامن می زند یا مکر یا حبس یا مرگ دو سال، اندوه و اندوه.[٥]

بازبینی کننده

  1. ^ a b c c c h d r z عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی، معطر الناس فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 107، 359، 360.
  2. محمد بن سیرین (1940)، منتخب کلام فی تعبیر خواب، .: مصطفی البابی الحلبی و پسران مؤسسه کتابخانه و مطبوعات، ص 381-383، جزء اول.
  3. ↑ سوره طه، آیه 12.
  4. ↑ سوره قریش، آیه: ۴.
  5. خلیل بن شاهین، اشارات فی الفاظ، بیروت: دارالفکر، ص ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا