برف در خواب

تعبیر برف در خواب به نبلسی

دیدن برف در خواب، دلیل بر معاش و منفعت و شفای سرما و بیماری است، مخصوصاً برای کسانی که از آن زندگی می کنند، چه بسا برف و آتش دلالت بر صمیمیت باشد. چون آتش برف را آب نمی کند و برف آتش را خاموش نمی کند، رؤیای برف در زمان خود، گواه از بین رفتن نگرانی ها و تشویش ها، اجباری دشمنان و حسادت ها بود و اگر در زمان نادرست ظاهر می شد، دلیل بر بیماری های سرماخوردگی و سرماخوردگی بود. سلطان به رعایای خود غذا داد، پول آنها را گرفت، از آنها دور شد و سخنان زشت خود را به آنها گفت، به خاطر فرموده خداوند متعال:[١] می گفتند برف، اگر برف کم باشد و در مملکتی باشد که به نفع مردمش باشد، بارور است.[٢]

و هر کس در خواب ببیند برف بر او می بارد، راه دوری می کند و ممکن است ضرر داشته باشد، و اگر ببیند که بر برف خوابیده است، گفته اند که اگر بیشتر باشد و از دشمنی باشند که حمله کردند، مگر اینکه برف باشد. در آن زمان و در جايي كه برف مي بارد و در جايي كه برف منكر نيست، كم و زياد نيست، پس برف نيز براي اهل آن مكان بارور است، مگر آنكه آنقدر متداول باشد كه جارو نشود. زیرا در آن زمان عذابی است که در آن مکان واقع می شود.[٢]

و هر که سرمای برف در زمستان یا تابستان گرفتار شود فقیر است و هر که در تابستان سرمای برف را بخرد گرفتار مالی می شود که با گفتار یا دعای نیکو آسایش و رفع غم پیدا کند. نسبت به محل قیمت، مانند باران است و رحمت است و حاصلخیزی و برکت است، زیرا برف است و از برف محفوظ است، زیرا پوشاندن و محافظت از آن برای او دشوار نیست. زیرا او مردی محکم است و از آن وحشت ندارد.[٢]

تعبیر برف در خواب به قول ابن شاهین

ابن شاهین در کتاب الاشارات ذکر کرده است که هر که برف را ببیند غم و مرض و عذاب او را می گیرد، مگر اینکه مدتی آن را ببیند در وقت خود فرود می آید، کرمانی می گوید: اگر برف را در سرما ببیند. مكان خوب است و اگر در جاي گرم ببيند حاكي از خشكسالي و مضطرب است.[٣]

تعبیر برف در خواب به قول ابن غنام

برف در خواب در زمان خود رزق و باروری است و اگر زیاد باشد عذاب است زیرا از نشانه هایی است که بنی اسرائیل به آن مبتلا شدند.[٤]

تعبیر دیگر برف در خواب توسط نابلسی

و هر کس در مملکتی در زمان دیگری برف فراوان ببیند، عذابی از جانب حاکم یا عذابی از جانب خداوند متعال در آن ناحیه خواهد آمد، یا آشوبی بین آنها پدید آید، دلالت بر جنگ و ملخ و انواع بیماری های همه گیر دارد. ، و شاید نشان دهنده باروری و ثروت باشد.[٢]

و هر کس برف را ببیند که از آسمان نازل می شود و در زمین پخش می شود، اگر در محل های کشت و زرع و اوقات بهره مندی آن بود، نشانگر فراوانی نور و برکت زمین و فراوانی حاصلخیزی تا پر شدن آن مکان است. با آذوقه و گياهان كه پر از برف است، بر ظلم حاكم و كوشش عشر و نيز اگر برف در وقت منفعت يا غير آن، بيشتر بر فقرا و درختان و مردم باشد، ظلم است. که بر سرشان می آید و بلایی که بر سر گروهشان می آید یا اپیدمی بر سر پولشان محاصره و بی توجهی به سفر و درخواست مستمری.[٢]

بازبینی کننده

  1. ↑ سوره بقره، آیه 59.
  2. ^ ا ب ج ج عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی، عطرآگین الناس فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 54،55.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی الفاظ، بیروت: دارالفکر، صفحه ۶۱۵.
  4. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان وحی (نسخه خطی)، کتابخانه دانشگاه اردن: تصویر نسخه خطی، ص 48-49.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا