تعبیر رز سفید در خواب

تعبیر رز سفید در خواب

تعبیر خواب یکی از علومی است که اهمیت زیادی پیدا کرده است. اما تعبیر خواب دلیل قطعی بر تحقق آن نیست، زیرا بستگی به شرایط شخص و ماهیت زندگی او دارد. پس نباید به آن تکیه کرد و باید آن را به عنوان سرگرمی و اهلی کردن تلقی کرد.[١]

دیدن گل رز در خواب ممکن است نشانه و مژده باشد. گل سرخ در خواب ممکن است بیانگر مردی شریف، پسر خوب یا بازگشتی غایب باشد، یا گل رز ممکن است نشانگر زن باشد، زیرا ممکن است نشان دهنده جدایی زن، زوال تجارت، زوال شادی و عدم ماندگاری آن باشد. یا زوال عهد.

تعبیر دیدن گل رز سفید در خواب

از جمله معانی دیدن گل رز سفید در خواب می توان به موارد زیر اشاره کرد:[١]

 • هر که در خواب دید که در حال چیدن گل رز سفید است. این ممکن است حاکی از حصول عشق و کرامت و وقوع نعمت باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که از یک مرد جوان گل رز سفید گرفته است، ممکن است نشان دهنده عدم انجام عهد باشد.
 • هر که ببیند بر سرش تاج گل رز سفید است. این ممکن است نشانه ازدواج برای یک مرد جوان مجرد و همچنین برای یک زن مجرد باشد.
 • هر که در خواب گل رز سفید ببیند، ممکن است بیانگر ذکر نیک و شادی و سروری باشد که بیننده تجربه خواهد کرد.
 • هر کس درختی از گل رز سفید ببیند، نشانه صاحبان آزردگی و هذیان و بد کردار و نارضایتی است و بریدن درخت گل سرخ در خواب، حکایت از غم و اندوه دارد.
 • هر کس در خواب ببیند که در حال چیدن گل رز سفید است، دلالت بر شادی و سرور و درهمهایی است که به دست می آورد.
 • تعبیر یاس سفید در خواب

  از جمله رزهای سفید معروف، گل یاس است و یاس در خواب در خواب تعبیر ناخوشایندی دارد، چنانکه از حسن بصری – رحمه الله – نقل شده است که او بوده است. در خواب از یاس پرسید که آن مرد به او گفت: دیروز را دیدم که گویا فرشتگان از آسمان نازل شده اند، یاس را از بصره می چینند، پس حسن یاد کرد و گفت: علمای بصره رفتند. گفته اند که یاس دلالت بر نگرانی و غم دارد، زیرا نام اصلی آن ناامیدی است.[٢]

  بازبینی کننده

  1. ↑ ع عبد الغنی النابلسی، عطر الحیوان فی بیان الخواب، ص 371. اقتباس.
  2. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 225. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا