تعبیر خواب مار کبری در خواب

تعبیر خواب مار کبری در خواب

رؤیاهایی که انسان در خواب خود می بیند، بسیار است و به عنوان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ سه قسم است که از طریق حدیث شریف ظاهر می شود; رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: (رویاها سه است، رؤیایی که حق است، رؤیایی که انسان به خود می گوید، و خوابی که از جانب شیطان حزن انگیز است، پس هر که آنچه را که دوست ندارد ببیند، برخیزد و نماز بخواند).[١]

پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نیز با این جمله ما را به بهترین راه برای برخورد با بصیرت راهنمایی می کند: (اگر یکی از شما رؤیایی دید که آن را دوست دارد، از جانب خداست، حمد و ستایش او را می‌گوید و با او سخن می‌گوید، و اگر غیر از آن را از آنچه که کراهت دارد ببیند، از جانب خداست. شیطان پس از شیطان باشد[٢]

همچنین شایان ذکر است که تفسیر رؤیا علمی است نظری که به طور قطعی آن را ثابت نمی کند. انسان نباید انتظارات و اعمال خود را تنها بر اساس رویاها و رویاها قرار دهداز علم غیب است پس باید بر خدا توکل کند و از آنچه در خواب می بیند نترسد.

کبرا نوعی مار بزرگ است و اهمیت خاصی ندارد. از آنجایی که این نام یک نام علمی برای آن است، بنابراین مهم ترین معانی مربوط به مار را به طور کلی در خواب نشان خواهیم داد، به خصوص که معانی آن تحت علامت مار بزرگ یا به طور کلی مار قرار می گیرد.

تعبیر دیدن مار در خواب به روایت ابن سیرین

در تفسير منسوب به ابن سيرين آمده است كه ديدن مار به تعابير متعددي تفسير شده و شرح آنها چنين است:[٣]

 • دیدن مار مرده در خواب ممکن است بیانگر این باشد که انسان از شر دشمن – انشاءالله – راضی است.
 • بیرون آمدن مار از اندام جنسی مرد و بازگشت به آن ممکن است به این معنا باشد که آن مرد به بیننده خواب خیانت کرده است.
 • دیدن مار که صاحب خواب را می گیرد، ممکن است نشان دهنده دشمنی باشد که می خواهد او را فریب دهد.
 • دیدن تعدادی مار در خانه ممکن است توضیح دهد که صاحب خانه ممکن است تعدادی مسلمان را در خود جای دهد.
 • دیدن دعوا یا دعوای انسان با مار، نشان دهنده جنگ و دعوای انسان با دشمن است، اگر مار کشته شود، ممکن است دشمن به او آسیب برساند، و اگر مار گزیده شود، به منفور دشمن آسیب می رساند.
 • دیدن مار کشته شده روی تخت ممکن است نشان دهنده مرگ یک زن باشد.
 • تعبیر دیدن مار در خواب به روایت ابن نیما

  ابن نیما رؤیت مار را به چند تعبیر توضیح داده است:[٤]

 • دیدن مار گزیده در خواب ممکن است بیانگر سوختن با چوب آتش باشد.
 • دیدن مارگزیدگی ممکن است نشان دهنده چیز بد و بدی باشد.
 • ممکن است دید گوسفندی را که به مار تبدیل می‌شود و صاحب رویا در حال دوشیدن آن در حالت خستگی و خستگی پس از استراحت توضیح دهد.
 • تعبیر دیدن مار در خواب به روایت ابن غنم

  ابن غنم با علم و درایت خود توانست دید مار را در خواب با تعابیر متعددی که هر کدام به تناسب آن رؤیت آمده تعبیر کند و شرح آن چنین است:[٥]

 • او دیدن مار کشته شده بر تخت را به مرگ زن تعبیر کرد.
 • دید مارهای سیاه ممکن است به عنوان دشمن تعبیر شود، همانطور که تخم مارها دشمن اما ضعیف هستند.
 • دیدن مار مرده یا مرده ممکن است بیانگر این باشد که مار دشمن است و خداوند متعال شر این دشمن را بسنده کرده است.
 • دیدن حمله مار به خواب بیننده و قصد کشتن او ممکن است نشان دهنده وجود دشمن برای او باشد.
 • دیدن خوردن گوشت مار در حالی که پخته است ممکن است نشان دهنده دسترسی به پول دشمن باشد.
 • دیدن یک زن باردار در حال به دنیا آوردن مار ممکن است آمدن پسری نافرمان را توضیح دهد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ روایت ترمذی در سنن ترمذی از ابوهریره صفحه یا شماره: 2280 تلخیص حکم راوی حسن صحیح.
  2. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985.
  3. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب: منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 2 5. اقتباس.
  4. ↑ ابن نیما، قواعد تعبیر خواب، ص ۲۹۴-۲۲۰-۱۳۸. عمل کنید
  5. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص ۷۲-۷۱. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا