تعبیر دیدن مهر در خواب

تعبیر دیدن مهر در خواب

تعبیر دیدن موجودات دریایی در خواب به روایت ابن نیما

ابن نيما رؤيت حيوانات دريايي را توضيح داده است و با توجه به قياس آن و در نظر گرفتن مهرهايي از حيوانات دريايي تعبير چنين است:[١]

 • دیدن جانوران دریایی در خواب ممکن است بیانگر رزق حلال برای صاحب خواب باشد ان شاء الله.
 • دیدن جانوران دریایی از گونه هایی که استخوان های کوچکی دارند در خواب ممکن است بیانگر رزق و روزی حلال و آسان صاحب خواب باشد.
 • ديدن حيوانات دريايي از گونه اي كه خار دارند و استخوان هاي زيادي دارند ممكن است حاكي از امرار معاش صاحب خواب باشد ولي خستگي يا شبهه وجود دارد.
 • ديدن حيوانات دريايي در حالي كه در دريا سرخ شده، كباب شده و يا پخته مي شوند، ممكن است بيانگر آن باشد كه بيننده خواب از جايي كه نمي داند آرامش مي يابد.
 • ديدن همان کسي که از حيوانات دريايي شده است يا با آنها شنا مي کند يا با آنها همخواب مي شود، ممکن است بيانگر اين باشد که صاحب خواب با بزرگان يا صاحبان عبادت در مي آميزد.
 • اگر انسان خود را ببیند که لاک پشت می شود، به این معناست که بر دوش دربان می شود.
 • تعبیر دیدن موجودات دریایی در خواب به روایت الملّه الاحساء.

  احسايى رؤيت حيوانات دريائى را تشريح كرده است و چون مهرها يكى از آنهاست، رؤيت آنها را مى توان بر اساس اندازه گيرى آن چنين تفسير كرد:[٢]

 • هر کس در خواب ببیند ماهی یا حیوان دریایی صید کرد و نرم بود، برای شما دلالت کند که به صاحب خواب با کم کردن آنچه از اندازه حیوان دیده است، مال و غنیمت داده می شود. مایل بودن.
 • هر که در خواب ببیند که نهنگ های جوان را شکار می کند، نشان می دهد که غم و اندوه بر صاحب خواب در امرار معاش او تأثیر می گذارد.
 • هر کس در خواب ببیند که در حال شکار نهنگ های کوچک و بزرگ است، ممکن است نشان دهنده این باشد که صاحب خواب پولی به دست می آورد.
 • هر که در خواب ببیند که نهنگی را از آب زلال می گیرد و از آن می خورد، دلالت بر آن دارد که صاحب خواب از شادی چشم متاثر می شود.
 • هر که در خواب ببیند که از آب مصیبت نهنگی را شکار می کند، دلالت بر آن دارد که صاحب خواب به مصیبت و پریشانی مبتلا می شود.
 • هر کس در خواب نهنگ بزرگی را با دهان باز ببیند، ممکن است به شما اشاره کند که صاحب خواب به زندان می افتد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که حلقه ای در شکم ماهی پیدا کرده است، ممکن است بیانگر آن باشد که صاحب خواب شکوه و شرافت پیدا می کند.
 • تعبیر دیدن موجودات دریایی در خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین رؤیای جانوران دریایی را توضیح داده است و چون مهرها یکی از آنهاست، رؤیت آنها را می توان بر اساس اندازه گیری آن چنین تفسیر کرد:[٣]

 • هر کس دلفین را در خواب ببیند، این ممکن است نشان دهنده مرد بزرگی باشد که در یک شرط محکم نمی ایستد.
 • هر کس در خواب گاو دریایی ببیند، ممکن است نشان از نزدیکان صاحب خواب داشته باشد و حال او ثابت باشد.
 • هر که در خواب اسب دریایی ببیند، ممکن است نشان دهنده سودی باشد که صاحب خواب را متاثر می کند.
 • هر کس در خواب سرطان ببیند، ممکن است نشانگر فردی با نسب و عزم بالا باشد.
 • هر که در خواب لاک پشت دریایی ببیند، ممکن است نشانگر مردی زاهد و دانشمند علوم قدیم باشد.
 • هر کس در خواب ماهی بزرگی ببیند، نشانه غنیمتی است که صاحب خواب به خواست خدا به دست می آورد.
 • هر کس در خواب ماهی بزرگی ببیند، ممکن است نشان دهنده نگرانی باشد.
 • هر کس در خواب ماهی بزرگ و کوچک ببیند ممکن است نشانگر پول باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن نیما، کتاب قواعد تعبیر خواب، الفر المنیر فی بیان علم، ص 266 – 267. اقتباس.
  2. ↑ الملّه احسایی، کتاب تعبیر الخواب، الاطبة الافهام با تعبیر خواب، ص 192. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 824 – 825. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا