تعبیر دیدن پول در خواب

تعبیر دیدن پول در خواب

تعبیر دیدن پول در خواب

آنچه را که خفته در خواب می بیند به سه دسته تقسیم می شود و این امر از رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ثابت شد که فرمود: (رویاها سه است، رؤیایی که حق است، خوابی که انسان به خود می گوید، و خوابی که از جانب شیطان غمگین است، پس هر که آنچه را که دوست ندارد ببیند برخیزد و نماز بخواند)[١]

آنچه مسلمان در خواب می بیند یا از خود گفتاری و خواب می بیند یا از جانب شیطان است که بنده را اندوهگین می کند یا ممکن است رؤیای راستین باشد که بشارت دهنده خیر یا هشدار دهنده از بدی باشد و ذیل تعبیر پول گرفتن است. در یک رویا.

تعبیر گرفتن پول از محله در خواب

النابلسی تعبیر گرفتن پول از محله را در دو مورد ذکر کرده است:[٢]

 • فرمود: هر کس ببیند مردی به او مالی می دهد، نشان می دهد که آن مرد ظلم شده و از او کمک می خواهد، و اگر آن را به مرد دیگری بدهد یا با او پاره شده ببیند، اختلاف شدیدی بین آنها پیش می آید.
 • وی خاطرنشان کرد که اگر دیده است دیناری به او داده اند که روی آن عکس حک شده است، ممکن است نشان دهنده اتفاق بدی برای خانواده یا کسی که دوستش دارد بیفتد، پس باید مراقب باشد.
 • تعبیر گرفتن پول از مرده در خواب

  خواب گرفتن از مرده غالباً دلالت بر خیر دارد – انشاء الله – چنان که ابن سیرین در تعبیر منسوب به او می گفت; “من عاشق گرفتن از مردگان هستم و از دادن آن متنفرم.”[٣] گرفتن پول یا هر یک از اموال دنیوی از مرده در خواب ممکن است نشان دهنده خیری باشد که بیننده خواب از جایی که انتظارش را ندارد به دست می آورد.[٤]

  تعبیر سرقت پول در خواب

  ابن غنام در کتاب بیان البیناء ذکر کرده است که هر کس کسی را بدزدد علم به دست می آورد، اما دزدی را به تفصیل بیان می کند و می گوید که ربودن درهم مخصوصاً ممکن است دلالت بر غیبت کند، پس هر که دید زبانش را باز دارد و دزدی ممکن است. همچنین نشان دهنده نافرمانی در خفا باشد، زیرا دزدی در خفا است بدون اینکه کسی آن را ببیند.[٥]

  تعبیر جمع آوری پول در خواب

  النابلسی در کتاب «عطر مخلوقات» رؤیای جمع آوری پول، طلا، جواهرات و سایر اشیای قیمتی را در خواب توضیح داده است که بیانگر علم یا عقیده ای است که بیننده دارد و مردم از آن بهره می برند، یا او عمل می کند. در میان آنها عمل نیکو است و این برای او و آنها خیر است – ان شاء الله.[٦]

  در پایان به صاحب خواب یادآوری می کنیم که آن را فقط برای یک عالم یا مشاور دوست داشتنی بگوید. این و خداوند داناتر و بالاترین.

  بازبینی کننده

  1. ↑ روایت ترمذی در سنن ترمذی از ابوهریره صفحه یا شماره: 2280.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 113. اقتباس.
  3. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص ۱۲۳.
  4. ↑ الملّه الاحسایی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 135. اقتباس.
  5. ↑ ابن غنام، تفسیر وحی، ص ۱۲۶-۱۲۷. عمل کنید
  6. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص ۷۰. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا