تعبیر خواب سوره صمد در خواب

تعبیر خواب سوره صمد در خواب

تعبیر خواب سوره اخلاص در خواب

سوره اخلاص در خواب ممکن است معانی مختلفی داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از:[١]

 • سوره اخلاص در خواب ممکن است دلالت بر آن دارد که بیننده به توحید به دور از بدعت ها و گمراهی ها دست یابد.
 • سوره اخلاص در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده فرزندان کمی خواهد داشت، اما در زندگی خود قادر و نیکو خواهد بود.
 • خواندن سوره اخلاص ممکن است حکایت از نزدیک شدن مرگ داشته باشد – از خداوند عافیت می خواهیم.
 • هر کس در خواب ببیند که سوره اخلاص در بین چشمانش نوشته شده است، خوابش نشان می دهد که مرگش نزدیک است.
 • سوره اخلاص ممکن است دلالت بر دعاهای فراوانی داشته باشد که خداوند متعال او را مستجاب می کند.[٢]
 • هر کس در خواب ببیند که سوره اخلاص بر او خوانده می شود، دلالت بر این دارد که تا بعد از تمام خانواده اش نمی میرد.[٣]
 • اگر مظلوم ببیند که سوره اخلاص را می خواند، خوابش نشان می دهد که از خدای تعالی پیروز می شود، و اگر با ترس بخواند، ان شاء الله حاکی از سلامتی اوست. بالا.[٣]
 • دانستن اینکه تعبیر خواب بر حسب حال بیننده فرق می کند و ممکن است رویا خود گفتاری باشد. مثل کسى که سوره اى را زیاد مى خواند یا مى شنود و در خواب مى بیند که آن سوره را به خاطر تکرار زیاد آن در ذهنش مى خواند.

  تعبیر سوره فلق در خواب

  خواندن سوره فلق در خواب ممکن است به چند شکل تعبیر شود، از جمله:[٤]

 • اگر کسی در خواب ببیند که سوره فلق را می خواند، اگر سحر شده باشد، ممکن است نشان دهد که از سحر نجات یافته است.
 • قرائت سوره فلق عموماً به معنای رهایی از آفات و بلاها و دوری از بدی های دنیا مانند حسد و جادو و اهل فساد است.
 • خواندن سوره فلق ممکن است نشان دهنده نجات از وسوسه زنان باشد.
 • خواندن سوره فلق ممکن است حاکی از رزق فراوان باشد.
 • تعبیر سوره ناس در خواب

  خواندن سوره ناس در خواب تعابیر متعددی دارد که ان شاء الله همه آنها خوب است از جمله:[٤]

 • رهایی از چشم و حسادت.
 • رهایی از شر بدکاران و حیله گری و مدیریت آنها.
 • رهایی از شر شیطان و نجواهای او.
 • امان از شر مردم و نیز امنیت مردم از شر آن.
 • خدا تنها می داند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 75. اقتباس.
  2. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 154. اقتباس.
  3. ↑ عبد الغنی النابلسی، عطر الحیوان فی بیان الخواب، ص ۱۵۹. اقتباس.
  4. ↑ اب خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی الفرازولوژی، لبنان: دارالفکر، ص 530. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا