تعبیر خواب طلا پوشیدن

تعبیر خواب طلا پوشیدن

در تعبیر منسوب به ابن سیرین آمده است که تعبیر پوشیدن چیزی از طلا در خواب به چیزی که بیننده پوشیده تعبیر می شود و تفصیل آن چنین است:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که دستبند طلا به دست دارد، ممکن است برای بیننده ارثی باشد.
 • و هر کس در خواب ببیند که جامه ای از طلا بر تن دارد، با افراد شایسته ای ازدواج کند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که گردنبند طلا به گردن دارد، بیانگر این است که او دستوری را به عهده می گیرد یا امانتی یا رهبری را به عهده می گیرد.
 • و اگر بیند که دو دستبند طلا یا نقره در دست او بگذارد، به اندازه آنها ضرر می کند، ولی نقره از طلا بهتر است.
 • و اگر ببیند که خلخال طلا بسته است، برای مرد ممدوح نیست و ممکن است حبس و حبس برای او و تعبیر او به ازدواج زن مجرد و معرفت با خدا باشد.
 • تعبیر دیدن دینار طلا در خواب

  ديدن دينار طلا كه به احوال يا تعداد آنها تفسير شده است، چنان كه ابن شاهين ذكر كرده است و ذيل بيان آن است:[٢]

 • اگر دينار بيش از چهار دينار بيند، در خواب بيانگر سخنان بدي است كه بيننده از خود مي شنود يا برايش بدي مي آيد و اگر تعداد آنها معلوم باشد نگراني او كمتر مي شود. .
 • و یک دینار با اندازه متوسط ​​ممکن است نشان دهنده خانه ای باشد که متعلق به فرد بینا است.
 • و پنج دینار تعبیر آن برای بیننده ممدوح و نیکو است و ممکن است بر نمازهای پنجگانه دلالت کند.
 • و اگر ببیند که دیناری از او تلف شده یا به کسی داده است، ممکن است به مقدار آن دینار از بین برود، نه بیشتر و نه کمتر.
 • و هر کس دینار بسیار بیابد، آن را به دست آورد، اما پس از خستگی و سختی.
 • و هر کس ببیند که بین مردم دینار تقسیم می کند، بین آنها امر به معروف می کند.
 • و کم شدن دینار یا بریده شدن آن، دلالت بر نگرانی جزئی دارد و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر دیدن طلا در خواب

  ابن سیرین در تعبیر منسوب به او درباره دیدن طلا در خواب گفته است: «در تعبیر ستودنی نیست زیرا که صیغه و زردی رنگ آن مکروه است و تعبیر آن غم و اندوه است».[١] و ناپسند بودن کلام او چون دلالت بر رفتن در یکی از معانی آن دارد.

  تعبیر رؤیت او به نقل از عبدالغنی النابلسی بیش از یک نشانه دارد که به شرح زیر است:[٣]

 • اگر ببیند که طلا را آب می کند، دلالت بر آن دارد که در زبان مردم است و بدی را به او یادآوری می کند.
 • و اگر ببیند که طلای بزرگی به او دادند، پادشاهی یا ریاستی به دست آورد.
 • و دیدن ریختن طلا ممکن است به مرگ و شر بیننده خواب اشاره داشته باشد.
 • و هر کس ببیند خانه اش از طلا است، دلالت بر آتشی دارد که بر خانه اش بیاید یا مقداری از آن را مبتلا کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که دستانش از طلا است، ممکن است بیانگر اتفاق بدی باشد و بی حرکت شوند.
 • و هر که ببیند چشمانش از طلا است، نشانگر آن است که بینایی او از بین رفته است.
 • در خاتمه لازم به ذکر است که هر چیزی که بیننده در خواب می بیند قابل تعبیر نیست. ممکن است از خودگویی یا خواب شیطان باشد که دل مؤمن را غمگین کند. هر کس آنچه را ناپسند می‌بیند، یا تعبیرش بدی را می‌بیند، از شر آنچه دیده به خدا پناه ببرد و خواب‌هایش را به کسی نگوید. انشاءالله به او آسیبی نمی رسانید، همانطور که استاد ما محمد – صلی الله علیه و آله – فرمود.

  بازبینی کننده

  1. ↑ اب ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 136-138. عمل کنید
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 775. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص 127. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا