تعبیر دیدن کباب در خواب

تعبیر دیدن کباب در خواب

تعبیر دیدن کباب در خواب به روایت نابلسی

نابلسی دیدن غذا در خواب را به طور کلی تعبیر کرده و تعبیر کباب را بر آن می توان سنجید و شرح آنها در زیر آمده است:[١]

 • هر که در خواب ببیند کباب می خورد و مریض است، دلالت بر مرگ او دارد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که کباب می خورد، ممکن است نشان دهنده جادویی باشد که برای کسی که آن را می بیند، خواهد آمد.
 • هر که در خواب ببیند کباب گاو یا گاو می خورد، ممکن است نمایانگر ظهور صاحب رؤیا در برابر حاکم باشد.
 • هر که در خواب ببیند که گوشت کباب نپخته می خورد، ممکن است برای بیننده بد و بدی نشان دهد.
 • تعبیر دیدن کباب در خواب به روایت احسایی

  احسايى ديدن غذا در خواب را به طور كلى تعبير كرده است و تعبير كباب بر آن قابل سنجش است و شرح آنها در زير آمده است:[٢]

 • هر کس در خواب ببیند که گوشت کباب می خورد، دلالت بر آن دارد که بیننده از زحماتش روزی می گیرد و خدا داناتر است.
 • اگر کسی در خواب ببیند که گوشت پرنده را به صورت کباب می خورد، ممکن است بیانگر این باشد که کسی که خواب می بیند خدای ناکرده از مردم غیبت می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که گوشت شتر را به صورت کباب می خورد، نشان دهنده بیماری است که به بیننده می رسد و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن کباب در خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین دیدن غذاها در خواب را به طور کلی تعبیر کرده و تعبیر کباب را بر آن می توان سنجید و شرح آنها در زیر آمده است:[٣]

 • اگر کسی در خواب ببیند که کباب می خورد، ممکن است نشان دهنده ظرافت و زهد بیننده باشد.
 • هر کس در خواب ببیند کباب با برنج می خورد، دلالت بر آن دارد که برای بیننده خواب مشکلی است و خدا داناتر است.
 • هر که در خواب ببیند کباب با عدس می خورد، این از غم و تنگدستی صاحب بیناست و خدا داناتر است.
 • هر که در خواب ببیند کباب می خورد، ممکن است برای بیننده رزق و روزی فراوان باشد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که کباب می خورد، ممکن است نشان دهنده این باشد که صاحب بینایی کمی پول خواهد داشت.
 • اگر کسی در خواب ببیند که کباب می خورد، ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده در حال پس انداز زندگی است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که کباب می خورد، ممکن است بیانگر خنکی چشم بیننده باشد.
 • هر که در خواب ببیند کباب می خورد، دلالت بر آن دارد که صاحب بینا از حلال و حرام گیج می شود.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 308 225. اقتباس.
  2. ↑ الاحسایی، کتاب تعبیر خواب، ص ۱۵۵ – ۱۵۶. اقتباس.
  3. ↑ ابن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارات، ص 737 751 750. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا