تعبیر خواب دیدن ساردین در خواب

تعبیر خواب دیدن ساردین در خواب

تعبیر دیدن ساردین در خواب

قبل از هر چیز باید توجه داشت که علم تعبیر خواب، علمی با اهمیت حدسی است. این تعابیر ممکن است به حقیقت بپیوندد یا خیر، پس تکیه بر آنها در تصمیم گیری صحیح نیست، همانطور که هر چیزی که انسان در خواب می بیند رویا نیست و تعبیری دارد، ممکن است رویاهای لوله ای یا خود باشد. -صحبت کن یا ممکن است از جانب شیطان باشد که او را ناراحت کند.

و اما تعبیر دیدن ساردین در خواب; ساردین نوعی ماهی کوچک است و ماهی کوچک در خواب ممکن است نشان دهنده نگرانی، اضطراب و غم باشد. زیرا ممکن است مانند یک پسر و پسر در خواب نیز نشان دهنده نگرانی و غم باشد.[١]

تعبیر دیدن ماهی خوردن در خواب

نابلسی معتقد است که هر کس در خواب ماهی ببیند و آن را بخورد که نفعش باشد، اگر این ماهی که خورده زنده باشد، دلالت بر آن دارد که به پادشاه رسیده است و هر که ببیند ماهی شور خورده است. دلالت کن که ممکن است دچار خستگی و یادگاری شود و هر که ببیند ماهی گندیده می خورد و غذای خوب را ترک می کند. این ممکن است نشان دهنده این باشد که او مرتکب فحاشی شده و زنان حلال را ترک کرده است، از خداوند طلب آمرزش و سلامتی می کنیم.[٢]

تعبیر دیدن ماهی در خواب

ابن شاهین معتقد است که هر که ببیند ماهی نرم می گیرد، مال حلال دارد و هر که ببیند ماهی گرفته است که نمی بیند بزرگتر از آن است، می تواند به ازدواج خود با زن دلالت کند و اگر دو ماهی در گودی او وجود دارد. ممکن است دلالت بر ازدواج او با دو زن داشته باشد و هر که دید از دریا ماهی می گیرد. ممکن است نعمت و خیری به او برسد و مقدار آن به اندازه ماهی است که صید می کند.[٣]

تعبیر دیدن ماهی در خواب

خلیل بن شاهین معتقد است که دیدن ماهی در خواب به طور کلی ممکن است بیانگر تعابیر بسیاری باشد; از کدام:[٤]

 • ممکن است نشان دهنده یک دختر باکره باشد.
 • ممکن است به وزیر یا سرباز اشاره داشته باشد
 • ممکن است نشان دهنده غم، نگرانی و غم باشد.
 • ممکن است به معنای ثروت و پول باشد.
 • ممکن است نشان دهنده یک جریان مداوم باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، اردن: کتابخانه دانشگاه اردن – نسخه خطی، ص 694. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 175. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، اشارات فی علم الفاظیه، بیروت: دارالفکر، ص ۸۲۵-۸۲۶. عمل کنید
  4. ↑ خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی علم الفاظیه، بیروت: دارالفکر، ص 826. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا