تعبیر خواب ایراد خطبه جمعه

تعبیر خواب ایراد خطبه جمعه

تفسیر رؤیت ایراد خطبه جمعه

دیدن امام مسجد در حال ایراد خطبه جمعه در خواب دارای تعابیر و معانی مهمی است که به اذن خداوند متعال صاحب آن را به خیر و برکت و نیکی بشارت می دهد و از مهمترین نشانه های احتمالی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دیدن امام در حال ایراد خطبه جمعه در خواب، ممکن است بیانگر حقانیت و علاقه او به گوش دادن به خطبه و نصایح نیک شیخ و فقیه و عالم باشد.
 • رؤیا ممکن است نیاز به دقت در گوش دادن به موعظه را برانگیزد. چون جزء آداب نماز جمعه و خطبه است، صحبت بیهوده در خطبه جایز نیست.
 • اگر خطبه جمعه بیننده خواب باشد، ممکن است متدین یا عالم باشد و اگر مریض باشد – به اذن خدا – شفا می یابد و اگر بدهکار باشد بدهی او پرداخت می شود. از طرف او و اگر به او ستم شود خداوند او را در برابر کسانی که به او ظلم کردند یاری کند و اگر بترسد در امان باشد و اگر او را تاجر ببیند از زیان رهایی یابد – به لطف خدا خدای توانا.
 • شاید چشم انداز صاحب خود را ترغیب می کند که در یادگیری و آموزش بیشتر به نفع همه مردم باشد.
 • تعبیر خواب نماز جمعه

  نماز به طور کلی و نماز جمعه به طور خاص دارای نشانه ها و بشارت های فراوانی است ـ انشاء الله ـ که مهمترین آنها عبارتند از:

 • هر که ببیند نماز جمعه را می خواند، مسافرت می کند و خیر فراوانی به دست می آورد و دلالت بر آسانی پس از سختی در امور تمام عمرش می کند و بیننده عزت و کرامت می یابد.
 • هر که خود را در حال نماز جمعه ببیند، امور مختلف او برایش جمع می شود و احوالش تغییر می کند – و خدای متعال حال او را می داند.
 • خواب ممکن است اشاره به رزق حلال گسترده و برکت در آن باشد، به ویژه بعد از خواندن نماز جمعه واجب.
 • تعبیر خواب ملاقات مسلمانان در مسجد در روز جمعه

  رفتن به مسجد در خواب برای هر مسلمانی مایه خرسندی و شادمانی است و اجتماع زیاد در روز جمعه برای اقامه نماز جمعه ممکن است بیانگر جلسه حق و نیکی و سعادت مسلمانان باشد.

 • دعا کردن در مسجد برای زن و مرد ممکن است برای همگان بار خیر و صلاح و سعادت و امنیت را به همراه داشته باشد و مسجد در خواب ممکن است نمایانگر شیخ عالمی باشد که با انتشار علم و امور به اطرافیانش سود می رساند. دین در میان آنها
 • وجود مسجد در هر محله در خواب ممکن است نشان دهنده نصرت خداوند متعال برای اسلام و مسلمین و آگاهی آنان از امور دینی باشد.
 • ورود همه نمازگزاران به مسجد ممکن است حاکی از حضور عالمی باشد که مردم به نیکی و نیکی دور او جمع می شوند.
 • ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده رحمت خود را برپا می دارد و مردم را به نیکی جمع می کند، پس امر به معروف و نهی از منکر می کند و این از تقوای دل هاست.
 • اگر همدمش مونث باشد خواب ممکن است بیانگر این باشد که پسری باهوش به دنیا می‌آورد و ممکن است امامی وارسته باشد که مورد تقلید قرار گیرد.
 • ورود مسلمانان به مسجد برای اقامه نماز جمعه واجب در خواب ممکن است بیانگر ملاقات آنان در اطاعت از خدا و رسول و حق در امور زندگی باشد و امت به ضلالت ـ به فضل خداوند متعال ـ نزدیک نشوند.
 • همچنین خواب ممکن است برای کسی که خود را در محل نمازش ببیند نشان دهد که او را به حج و عمره و امنیت می رساند.
 • رؤیا ممکن است صاحبش را ترغیب کند که مواظب باشد نمازهای پنجگانه را به موقع بخواند. زیرا محبوب ترین کارها نزد خداوند – تعالی – این است که به موقع نماز بخواند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا