تعبیر دیدن کیک عید در خواب

تعبیر دیدن کیک عید در خواب

تعبیر دیدن کیک عید در خواب

کیک عید در خواب معانی مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • کیک در خواب ممکن است نشان دهنده بازگشت حالتی باشد که بیننده در آن بوده است. -.[١]
 • هر کس در خواب ببیند که در حال جمع آوری کیک است و از آنها غذا نمی خورد، ممکن است خواب او نشان دهد که در پول خود پس انداز می کند.[٢]
 • هر که در خارج از عید کیک های عید ببیند، خوابش نشان می دهد که اگر مقامی داشته باشد، موقعیتش از دست می رود و اگر ثروتمند باشد، نشانگر فقر اوست.[٣]
 • علم تعبیر خواب، علم اجتهادی است که انتخاب و تصمیم بر آن صحیح نیست; تعبیر خواب ممکن است بر حسب حالت بیننده متفاوت باشد و خواب تعبیر نشود، مانند خود گفتاری یا آنچه شیطان در خواب مسلمان پخش می کند.

  تعبیر دیدن شیرینی در خواب

  آب نبات در خواب دلالت بر شادی، شادی و لذت دارد، به خصوص اگر قندی باشد، و نشانه های آن در موارد زیر متفاوت است:[٢]

 • هر کس در خواب ببیند که شیرینی می خورد، خوابش نشان می دهد که به اذن خداوند متعال به مقام تعالی و تعالی می رسد.
 • یک لقمه یا یک تکه شیرینی در خواب ممکن است نشان دهنده بوسه کسی باشد که دوستش دارد.
 • شیرینی های خشک در خواب ممکن است بیانگر این باشد که او از حق دیگران پول به دست می آورد.
 • هر کس در خواب ببیند که شیرینی زرد می خورد، خوابش نشان می دهد که به اندوهی مبتلا می شود.
 • هر که در خواب ببیند شیرینی می خورد که روی آن ملاس سفید است، دلالت بر این دارد که خداوند – تعالی – فرزندی مطیع به او عطا خواهد کرد.
 • هر کس در خواب شیرینی حنایی ببیند خوابش نشان می دهد که مال حلال بدون منفعت نصیبش می شود.
 • هر کس بشقاب شیرینی ببیند یا ببیند در آن چه شیرینی گذاشته اند (مثلاً در عید) خوابش نشان می دهد که با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد.
 • تعبیر دیدن تعطیلات در خواب

  عید در خواب معنای شادی و شادی دارد و تعبیر آن در بسیاری موارد متفاوت است، از جمله موارد زیر:[٤]

 • هر کس در خواب ببیند که در عید است، خوابش نشان می دهد که از او غایب است و به سوی او باز می گردد.
 • هر که در خواب ببیند روز عید فطر است، خوابش نشان می دهد که ان شاء الله از غم و تنگدستی و تنگدستی به وفور و مال و خوشی بیرون می آید.
 • هر کس در خواب ببیند که در عید قربان است، خوابش نشان می دهد که در صورت غلام آزاد می شود و اگر بیمار باشد، خوابش نشان می دهد که انشاءالله بهبود می یابد، و اگر بیننده بدهی، رویاهای او ممکن است نشان دهنده پرداخت بدهی او باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که در جشن غیر مسلمانان است، ممکن است خوابش بیانگر این باشد که خدای ناکرده از دشمنان می ترسد.[٣]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، ص 296. اقتباس.
  2. ↑ اب خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص ۷۵۱-۷۵۵. عمل کنید
  3. ↑ اب خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 649. اقتباس.
  4. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 210. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا