سينه در خواب و تعبير ديدن سينه ها در خواب

سينه در خواب و تعبير ديدن سينه ها در خواب

نماد جعبه در خواب تعبیر دیدن جعبه خالی و جعبه بسته در خواب تعبیر دیدن صندوق عقب خودرو در خواب علاوه بر رنگ های جعبه در خواب و تعبیر دیدن جعبه برای یک زن

انسان فطرتاً کنجکاو است و جعبه های قفل شده در واقعیت و در رویا، کنجکاوی را بر اوضاع مسلط می کند، پس تعبیر دیدن جعبه ها در خواب چیست؟بیایید با هم با نماد سینه در خواب آشنا شویم از طریق تعبیر دیدن جعبه بسته و جعبه باز و باز کردن جعبه ها در خواب، دیدن جعبه در خواب و معنی دیدن جعبه خالی در خواب، علاوه بر تعبیر خواب جعبه های زنانه و تعبیر دیدن صندوق عقب ماشین در خواب.

طبق آنچه ابن سیرین از قیروانی نقل کرده است، صندوق در خواب، نشانگر خانه یا مغازه است. و سينه در خواب ممكن است دلالت بر همسر داشته باشد و هر چه خفته در سينه نيكوكارى و فساد ببيند در كسى كه سينه از آنچه ذكر كرديم بر او دلالت كرده منعکس مى‏شود و شدت و سعادت آن به تناسب شدت و صلاح است. سعادت حادثه، و این تمام آن چیزی است که ابن سیرین از دیدن صندوق در خواب می گوید.شیخ نابلسی با ابن سیرین موافق استو اضافه می کند که صندوق در خواب نکاح مجرد است و فقیر دارای ثروت است و دیدن صندوق ها در خواب ممکن است دلالت بر سفر کند.

مترجم خواب در وب سایت خود می گوید که صندوقچه ها در خواب خانه اسرار هستنددیدن سینه در خواب ممکن است نشان دهنده همسر، دوست، منشی یا سینه خود شخص باشد و سینه در خواب ممکن است نماد قبر باشد زیرا قبر صندوق کار است و سینه در یک قبر. رویا برای ثروتمند صندوق پولش، برای فقیر غم و اندوهش، برای تاجر انبارهایش، و برای زندانی بدبختی و غم اوست، خداوند متعال داناتر است.

تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن باز شدن جعبه در خواب می گویددیدن جعبه بسته در خواب عموماً بیانگر آن است که اسرار پنهان است و جعبه باز در خواب اسرار را فاش می کند، بنابراین هرکس در خواب ببیند که جعبه ای باز می کند با باکره ازدواج می کند و هر که جعبه را باز کند و آن را خالی ببیند. با لباسی ازدواج می کند (تعبیر دیدن ازدواج در خواب را بخوانید) و هر که ببیند می خواهد صندوقی را باز کند و نمی تواند، زیرا خود پاکدامنی وسوسه می شود و خدا داناتر است. که با قفل و زنجیر قفل شود ممکن است دلالت بر بانک و بانک باشد (تعبیر زنجیر و زنجیر را در خواب بخوانید) اسرار هدی.

و در مورد مواد معدنی سینه های مختلف در بینایی می گوید و راه حل آنها را توضیح می دهددیدن جعبه بزرگ در خواب بسته بودن جعبه معرفت را نشان می دهد و اما دیدن جعبه یا جعبه کوچک در خواب راز زن است و دیدن جعبه یادبود یا تزئین در خواب ممکن است حکایت از اسرار تاریخ داشته باشد. و صندوق آهن در خواب خانه پول است (بخوانید تعبیر دیدن آهن در خواب) و صندوق طلا در خواب حب دنیاست زیرا صندوق در اینجا صندوق انسان و تخت اوست. و اما صندوق نقره در خواب، حب دین است، صندوق مسی در خواب رازی مدفون است، در حالی که حلبی ممکن است به ماشین دلالت کند، و صندوق چوبی در خواب تابوت است (بخوانید تعبیر دیدن تشییع جنازه و تابوت در خواب) و جعبه شیشه ای در خواب بیان صورت است و مقوایی ها ندا دهنده شادی است و خداوند متعال داناتر است. و درباره رنگ جعبه ها در خواب، تعبیر خواب بر شیرینی او می افزاید

 • جعبه سیاه در خواب بیانگر حقیقت است.
 • یک جعبه سبز در خواب ممکن است نشان دهنده نشاط روح باشد.
 • جعبه سفید در بینایی ایمنی قفسه سینه است.
 • جعبه قرمز در خواب نماد امیال و غرایز فروخورده است.
 • تعبير خواب در تعبير ديدن سينه در خواب، در حلاوت خود گويد.دیدن سینه به طور کلی بیانگر کشف راز و دانستن اسرار و یافتن صندوق مدفون در خواب و یافتن مال فراموش شده (تعبیر دیدن گنج و صندوق در خواب بخوانید) و هر که صندوقی باز یافت همسرش به او می گوید و از او، دوست یا خانواده اش راز نمی گذارد.یافتن جعبه خالی در خواب دوست بیهوده یا زنی که سبکی و بی پروایی داشته باشد و همچنین یافتن جعبه ای که در آن چیزها ارزشی نداشته باشد نشان دهنده زن احمق است. و هر کس جعبه قفل شده را دریافت کند و نداند که در آن چیست، خود را در معرض اتهام قرار می دهد و هر که جعبه قفل شده را هدیه بگیرد، در معرض مکر قرار گرفته است و خدا داناتر است.

  تعبیر دیدن صندوق عقب ماشین در خواب چیست؟به گفته تعبیر خواب در سایت هالوها، هر کس در خواب بخواهد در صندوق عقب ماشین را باز کند و نتواند، موانعی را که پیش روی خود دارد از بین ببرد و هرکس چیزی را در صندوق عقب خود بیابد که نمی داند. ماشین در زندگی یا کارش راز است، انشاءالله راه های خوشبختی دارد و هر که در سینه اش مرده یا حیوانی بیابد. اگر مرده ای پیدا کرد مال منسوخ شده است و اگر حیوانی پیدا کرد در واقع ماشینش را چک کند (تعبیر دیدن مرده را در خواب بخوانید).

  تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن سینه در خواب برای زنان می گوید

 • دیدن سینه در خواب برای زن به طور کلی خانه اسرار و امانت اوست.
 • اگر جعبه آرایش در خواب باز، بسته یا آسیب دیده دیده شود، نشان دهنده ریاکاری و شارلاتانیسم است.
 • تعبیر جعبه جواهر در خواب که سینه غم و اندوه زن است.
 • سینه تخت در خواب اسرار شوهر و اسرار او.
 • هر کس در خواب ببیند که جعبه ای خالی پیدا کرده به توهم می اندیشد و هر کس ببیند جعبه ای یافت که در آن چیزهای با ارزشی وجود دارد، معنای زندگی را می آموزد و می فهمد (تعبیر بینش تحصیل و مطالعه را بخوانید). تدریس در خواب).
 • یافتن سینه ای که در آن چیزهای بی ارزشی در خواب باشد گوش دادن به اسرار است که نه چربی می دهد و نه از گرسنگی کفایت می کند.
 • و هر که ببیند در جعبه محکم بسته ای را باز می کند، از شوهرش، تلفن یا کارش جاسوسی می کند، یا از دوستش یا کسی که دوستش دارد جاسوسی می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که سینه را نمی‌گشاید، نمی‌تواند دل شوهرش را بگشاید و دل کسانی را که به آنها اهمیت می‌دهد باز کند.
 • “سینه های خالی در خواب ناامیدی است!”گوستاو میلر، تعبیر خواب معروف غربی، در تعبیر دیدن سینه در خواب می گوید: دیدن صندوقچه ها در خواب ممکن است نشان دهنده سفر و مسافرت باشد و سفر لذت بخش و نتیجه مثبت و باز کردن سینه ها در خواب باشد. بیانگر ثروت ناگهانی است (تعبیر دیدن سفر در خواب بخوانید) دیدن وجوه با پول در خواب ممکن است به معنای بازنشستگی زودرس با شرایط مالی عالی باشد و اگر وجه در خواب خالی باشد بیانگر ناامیدی است.

  منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا