تعبیر خواب شکر سیاه در خواب

تعبیر خواب شکر سیاه در خواب

تعبیر خواب شکر سیاه در خواب

دیدن سیاهی در خواب تعبیر آن ممدوح است مگر اینکه در صورت باشد زیرا مستی در اصل سفید است و دیدن سیاهی آن بیانگر افزایش مال و رفاه است چنانکه ابوالفداء در کتاب خود آورده است. شگفتی های تعبیر خواب در قرآن.[١]

تعبیر خوردن شکر سیاه در خواب

خوردن شکر در خواب ستوده است و رنگ سیاه آن اگر چنین تعبیر شود زیاده بر پول یا خیر فرزند است و تفصیل آن را ابن شاهین چنین آورده است:[٢]

 • خوردن شکر در خواب برای مرد یا زن، ممکن است بیانگر افزایش مال و ظهور اثر فضل و جلال در آنها باشد، زیرا غذای اهل فضل است.
 • اگر فرزندی او را ببیند نشانگر حسن تربیت و رسیدن او به مقدار زیادی است انشاءالله.
 • تصور او از یک زن یا مرد متاهل ممکن است نشان دهنده تولد یک پسر صالح باشد.
 • خوردن آن در خواب اگر زیاد باشد، به احتمال زیاد برای بیننده مال زیادی حاصل می شود و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن شکر در خواب

  دیدن شکر در خواب به طور کلی نشانه های متعددی دارد، از جمله:[٣]

 • هر که مستی دید و مریض شد، دلالت بر شفای او – ان شاء الله – دارد.
 • هر که در مضیقه و پریشانی بود و در خواب مستی دید، ممکن است دلالت بر زوال نگرانی او باشد.
 • اگر مردی ببیند که قند دارد، نشانگر زن خوبی است که خداوند به او عنایت می کند و اگر زن مجرد باشد، نشان دهنده ازدواج اوست.
 • دیدن مستی به چیزی که انسان آرزوی آن را دارد می رساند، خواه شغل باشد یا تحصیل در امری خاص، یا ازدواج یا چیز دیگری که به آن امید دارد.
 • یک تکه شکر ممکن است به معنای یک بوسه یا صحبت شیرین یا پسر برای یک فرد متاهل باشد.
 • مستی زیاد یا حاکی از غیبت است یا بر اساس آنچه از آن دیده است، پول.
 • در خاتمه، هر کس خواب نیکی دید، باید خدا را بر آن ستایش کند، و هر کس چیز دیگری دید، از شر آنچه دیده، به خدا پناه برد، و ممکن است خوابی از شیطان باشد که مؤمن را اندوهگین کند یا از خودگویی، پس خداوند روحی را فراتر از قدرتش حمل نمی کند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ محمد عزت ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 194. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص ۷۵۴۷۵۳. عمل کنید
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، صفحه 178. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا