تعبیر خواب کاهو

تعبیر خواب کاهو

تعبیر دیدن کاهو در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

رؤیت کاهو در خواب معانی مختلفی دارد، گاهی ستودنی است و گاهی متفاوت است، شایان ذکر است که رؤیت کاهو در کتب مفسرین متقدم ذکر نشده است، ولی تعبیر به قیاس می رسد; در معنای مقایسه تعبیر کاهو به تعبیر سبزی به طور کلی و در ذیل توضیح داده می شود:[١]

 • اگر بیننده خواب ببیند که کاهویی می خورد که خوش طعم است; خواب ممکن است حاکی از منفعتی باشد که بیننده از آن بهره می برد و مالی که به دست می آورد و خیری که به دست می آورد و خیر یا مالی ممکن است اندک باشد اما دائمی و مبارک است.
 • اگر بیننده ببیند که کاهو بد مزه می خورد; خواب ممکن است بیانگر ضرری باشد که بیننده از دست خواهد داد، پریشانی و نگرانی هایی که بر او وارد می شود و شاید نشانه مشکلاتی باشد که به دلیل فراوانی و جانشینی آنها، رهایی از آن دشوار است و خدا بهتر می داند.
 • اگر بیننده خواب ببیند که برگ سبز کاهو می خورد; خواب ممکن است نشان دهنده شفای بیماران و نیکی برای فقرا باشد، در حالی که برگ های زرد کاهو نشان دهنده وضعیت بد و شاید نشانه بیماری باشد و خدا بهتر می داند.
 • اگر بیننده خواب ببیند که در حال آبیاری درخت کاهو است; خواب ممکن است به خواب بیننده مژده دهد از شنیدن مژده و شادی و شادی که دلش را پر می کند و نشان دهنده برکتی باشد که انشاءالله در کار و پول و خانواده اش جستجو می کند.
 • تعبیر دیدن کاهو در خواب به روایت ابن شاهین

  رؤیت کاهو در خواب را می توان به قیاس با تعبیر نباتات ابن شاهین تعبیر کرد و شرح آن چنین است:[٢]

 • اگر بیننده بیند که کاهو می کارد; خواب ممکن است بیانگر تعقیب جاه طلبی ها و آرزوهای او باشد و شاید به هدف خود برسد و شاید نشانه آغاز امر جدیدی باشد که برای او خیر و منفعت به همراه داشته باشد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که در حال برداشت کاهوی کاشته شده است; خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده ثمره زحمات خود را درو می کند و برداشت محصولات ناشناخته ممکن است بیانگر نابودی گروهی از مردم در یک فتنه باشد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که در مزرعه کاهو حادثه ای رخ داده است، مثلاً آتش سوزی؛ خواب ممکن است بیانگر آن باشد که در آن مکان خشکسالی رخ می دهد و شاید نشانه ضرر و بلایی باشد که در مال و معیشت به او می رسد و خدا داناتر است.
 • در صورتی که بیننده یک مزرعه کاهو را در فصل خارج از آن ببیند. خواب ممکن است حاکی از فراوانی رزق و نعمت باشد که خداوند او را به آن گرامی می دارد و شاید نشانه ای از تغییر در وضعیت او به سمت بهتر شدن باشد.
 • تعبیر دیدن کاهو در خواب به روایت نابلسی

  النابلسی در کتاب خود به تعبیر خواب کاهو نپرداخته است، بلکه مفسران و مفسران آن را به تعبیر سبزه کاشت به نابلسی تشبیه کرده اند و شرح آن در زیر آمده است:[٣]

 • اگر بیننده خواب ببیند که در مزرعه کاهوی سبز می دود; خواب ممکن است بیانگر این باشد که او برای اعمال صالح و زهد تلاش می کند.
 • در صورتی که بیننده یک مزرعه سبز را دید. خواب ممکن است نشان دهنده بازار، معیشت آن و همچنین مزرعه کاهو باشد.
 • در صورتی که بیننده خواب ببیند که بدون اطلاع صاحب زمین در حال شخم زدن کاهو در زمین دیگری است. خواب ممکن است بیانگر بروز مشکلات بزرگی بین بیننده و صاحب زمین باشد، اگر او را بشناسد.
 • اگر زن شوهردار او را در حال خوردن کاهوی سبز ببیند. خواب ممکن است نشان دهنده خیر و رزق باشد، اگر زرد باشد نشان دهنده مشکلات زناشویی است، در زنان مجرد، کاهوی سبز نشان دهنده وقوع آن چیزی است که شما آرزو می کنید، مخصوصاً اگر مزه آن خوشایند باشد، زردی هم ریا و کینه توزی است. این و خداوند متعال بالاتر است و داناتر است.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ [ابن سيرين]، منتخب گفتار در تعبیر خواب، ص 247. منش.
  2. ↑ [خليل بن شاهين]، کتاب نشانه ها در عبارت شناسی، ص 747. اقتباس.
  3. ↑ [النابلسي، عبد الغني]، معطر الانام فی بیان خواب، ص 145. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا