تعبیر دیدن گواوا در خواب

تعبیر دیدن گواوا در خواب

تعبیر دیدن گواوا در خواب

گواوا به معنای لطف خداوند است

اگر در خواب گواوا ببیند، بیانگر خیر و صلاح انسان و حیوان و پرندگان است. (و ثمره و پدر* لذّت شما و شترمرغها)،[١] دیدن گواوا، نشانه یا نشانه رزق و نعمت و برکت خداوند متعال است.[٢]

گواوا در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شخص به زودی ازدواج خواهد کرد و ممکن است نشان دهنده مقداری از پولی باشد که در امر خاصی خرج می شود اگر بسیار نرم باشد و اگر نرم نباشد نشان دهنده پول یا رزق دائمی است.[٢]

گواوا برای فقرا به معنای ثروت او یا دسترسی او به پول یا منبع معاش خوب است و برای ثروتمندان افزایش پول است.[٢]

تعبیر دیدن گواوا در سلمی

و در کتاب الاشاره به علم عبارت شناسی آمده است و معنای آن این است که گواوا دارای چند دلالت است که اگر رؤیت واقعی باشد ممکن است بر آن دلالت کند:[٣]

 • گواوا ممکن است دلالت بر سخاوت داشته باشد و هر که آن را در خواب ببیند به مردم صدقه می دهد و آنها را گرامی می دارد و به آنها خیر می دهد.
 • بینایی گواوا همچنین نشان دهنده سودمندی مردم، کمک به آنها و کمک به آنها در امور مختلف است.
 • گواوا در خواب ممکن است نشان دهنده آرزویی باشد که برای شخصی که به آنچه می خواهد و آرزویش دست می یابد، محقق می شود.
 • گواوا ممکن است نشان دهنده آمدن یک نوزاد جدید باشد که در صورت ازدواج او را دیده اند.
 • گواوا در خواب بیانگر سفری است که برای شخص سود زیادی به همراه دارد، ممکن است برای کسب سود از تجارت یا برای علم یا تحصیل باشد که سطح شغلی و علمی او را بالا ببرد.
 • گواوا همچنین نشانگر مهربانی، لطافت، برخورد خوب فرد با مردم و مقبولیت در میان آنهاست.
 • تفاوت در تفسیر گواوا با توجه به بینش

  و در گزینش الفاظ در تعبیر خواب، دلیل بر دیدن گوارا در خواب آمده و بر حسب خوابی که شخص دیده به آن اشاره دارد:[٤]

 • گواوا در خواب ممکن است بیانگر این باشد که پول کسی که آن را دیده، پول حلال است و حرمتی در آن نیست.
 • گواوا در خواب ممکن است بیانگر احساس امنیت و آرامش و از بین بردن ترس از کسی باشد که آن را دیده است.
 • هر کس در خواب گواوا را ببیند، ممکن است برای کسانی که آن را می بینند، ثروت و خوبی باشد، مانند شغل، تجارت یا کار جدید.
 • هر کس در خواب خود را در حال چیدن گواوا ببیند، ممکن است نشان دهد که دخترش با فرد خوبی ازدواج خواهد کرد.
 • چیدن گواوا ممکن است نشان دهنده کسب یا درخواست دانش یا تحصیل در یک تخصص باشد.
 • و هر کس خود را با گواواهای پراکنده در مقابل خود ببیند، این نشان می دهد که شخصی در میان مردم به نیکی مشهور است و خداوند متعال داناتر است.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ سوره ابس، آیه: 32-31
  2. ^ ا ب ت عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی، عطر الحیوان فی بیان الخواب، ص 267. اقتباس.
  3. ↑ محمد بن احمد السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 79. اقتباس.
  4. ↑ منسوب به محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 222. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا