تعبیر رقصیدن در خواب

تعبیر رقصیدن در خواب

تعبیر خواب رقص در کتاب منسوب به ابن سیرین

در رابطه با رقص تعابیر فراوانی وجود دارد، اما همان گونه که ایشان – رضی الله عنه – در مورد رؤیا فرمودند. (اگر یکی از شما رؤیایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستایش می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر آنچه را که کراهت دارد ببیند، از شیطان است. پس از آن باشد، سپس از شیطان باشد.[١]

در اینجا چند تفسیر از کتاب منسوب به ابن سیرین آورده شده است:

تعبیر خواب رقصیدن برای زن

رؤیای رقصیدن زن ممکن است دلالت بر معانی بسیاری داشته باشد، چنانکه در تعبیر منسوب به ابن سیرین آمده است و در ذیل آمده است:[٢]

 • رقصیدن در خانه فقط با جمع خانوادگی، بدون افراد غریبه، ممکن است برای همه مردم خوب باشد.
 • رقصیدن یک زن ممکن است نشان دهنده این باشد که او در مشکل بزرگی قرار دارد.
 • رقصیدن ممکن است به معنی نگرانی، غم و اندوه و بلاهایی باشد که بر روی بیننده رویا می افتد.
 • رقص زن بیمار ممکن است نشان دهنده طول مدت بیماری او باشد و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب رقصیدن برای مرد

  رؤیای رقصیدن مرد ممکن است دلالت بر معانی بسیاری داشته باشد، چنانکه در تعبیر منسوب به ابن سیرین آمده است و در ذیل آمده است:[٢]

 • رقص فقرا ممکن است به معنای ثروت ناپایدار باشد.
 • رقص برده ممکن است نشان دهنده کتک خوردن او باشد.
 • رقصیدن بیمار ممکن است نشان دهنده طول مدت بیماری او باشد.
 • رقص ملوان ممکن است نشان‌دهنده سختی‌هایی باشد که او در سفر می‌افتد.
 • رقص یک زندانی ممکن است به معنای آزادی او از زندان و آزادی او از زندان باشد.
 • رقصیدن شخصی برای دیگری ممکن است بیانگر این باشد که رقاص و رقصنده برای او مصیبت وارد می کند و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب رقصیدن در شرایط مختلف

  عبدالغنی النابلسی تعابیر رقصیدن در خواب را بیان کرده است و در کتاب معطر الانام در تعبیر خواب چنین آورده است:[٣]

 • رقصیدن در خانه بدون حضور کسی ممکن است نشانه شادی و سیری باشد. زیرا رقص تنها پس از سیری و شادی است.
 • رقصیدن از وسوسه شدن برای رقصیدن ممکن است نشانه فرار از ناراحتی یا اتهام باشد.
 • رقص یک زندانی ممکن است به خواست خدا نشان دهنده آزادی از زندان باشد.
 • رقصیدن در خانه تنها با جمع خانوادگی ممکن است برای همه افراد مفید باشد.
 • رقص زن یا دختر یا برخی از خویشاوندان ممکن است حاکی از خیر و نشاط باشد.
 • رقص به طور کلی می تواند نشان دهنده بدبختی باشد.
 • رقصیدن بیمار ممکن است نشان دهنده اضطراب زیاد و یک دوره طولانی بیماری باشد.
 • رقص یک کودک ممکن است نشان دهنده سکوت این کودک باشد، خدای ناکرده، زیرا ممکن است فقط رویاهای لوله ای باشد.
 • رقصیدن در یک مکان بلند ممکن است نشان دهنده ترس باشد.
 • رقصیدن زن ممکن است نشان دهنده مشکلی باشد که ممکن است برای او پیش بیاید و رسوایی پیش بیاید و خداوند اعلم.
 • رقص ملوان ممکن است نشان دهنده شدت چهره او در دریا باشد.
 • رقص یک مرد فقیر ممکن است به معنای ثروت بی پایان باشد.
 • رقص برده ممکن است نشان دهنده کتک خوردن او باشد.
 • ابن غنم ذکر کرده است که رقص به طور کلی ممکن است نشان دهنده مصیبت باشد و هر که برای دیگری برقصد ممکن است در بلا شریک باشد.[٤]
 • باید توجه داشت که تعبیر خواب یک علم اجتهادی است و لزوماً به معنای تحقق این تعابیر نیست و خداوند متعال داناتر است.

  بازبینی کننده

  1. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985.
  2. ↑ AB منسوب به ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 242. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 141. اقتباس.
  4. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 106. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا