تعبیر خواب تفنگ

تعبیر خواب تفنگ

تعبیر اسلحه در خواب

تپانچه در خواب ممکن است نشان دهنده قدرت، شکست ناپذیری و اعتبار حامل آن باشد و تعبیر آن بستگی به موقعیتی دارد که این تپانچه در آن استفاده شده است. هر کس از آن برای حمایت از حق استفاده کند، این نشان دهنده ی درستی و حسن عهد اوست و هر کس آن را در راه باطل به کار برد، نشان از تبهکاری و بدکاری اوست.[١]

و هر کس ببیند که مردی تپانچه به سمت خود حمل می کند و بیننده بی دفاع است و سلاحی به دوش نمی کشد، ممکن است بیانگر عدم تعهد به دین بینا باشد، پس باید در دین خود تجدید نظر کند.[١]

تعبیر شمشیربازی با سلاح در خواب

شمشیر زدن با اسلحه در خواب ممکن است نشان دهنده ازدواج مرد با زنی ثروتمند و فریبنده باشد و ضرب و شتم با شمشیر افتخاری برای رضای خداست. از آن شخص[٢]

و هر کس در خواب ببیند که در راه خدا می جنگد و گلوله و تیر یا اسلحه به او اصابت می کند یا نیزه یا شمشیر و مانند آن را می زنند، دلالت بر این دارد که نزد خداوند متعال به عزت و مقام می رسد. و اگر در راه امر دنیوی بجنگد، نشانگر آن است که در آنچه به خاطر او می‌جنگد عزت پیدا می‌کند، و اگر تیری در راه خدای تعالی پرتاب کند، نشان می‌دهد که دعای او مستجاب خواهد شد.[٢]

تعبیر استفاده از سلاح در خواب

اسلحه بستن ممکن است برای غیر رزمنده نشان دهنده خدمت و کار باشد و اگر رزمنده باشد نشان دهنده پیروزی و نشان دهنده بطلان عبادت برای نمازگزار و نشان دهنده رقابت و فتنه برای دیگران باشد و خدا می داند. بهترین.[٣]

تعبیر چاقو در خواب

چاقو در خواب ممکن است بیانگر محبت زنی باشد اگر آن را به کسی بدهد و اگر برای ذبح باشد برای جنگنده و قصاب و نیرو و خدمت است و هر که چاقویی ببیند از او نیرو و پول می گیرد. پیشکار، پیشخدمت، گارسون.[٤]

بازبینی کننده

  1. ↑ AB محمد ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 25. اقتباس.
  2. ↑ اب بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 287. اقتباس.
  3. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 149. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر کردن حیوانات در بیان خواب، صفحه ۱۸۴.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا