تعبیر هورنت در خواب

تعبیر هورنت در خواب

تعبیر دیدن زنبور در خواب

زنبور در حقیقت حشره ای است مضر برای انسان، مخصوصاً اگر به آن حمله کند و دیدن آن در خواب ممکن است بیانگر دشمنی مضر در زندگی بیننده باشد; جایی که در درون خود کینه و نفرت را پنهان می کند و محبت و دوستی نشان می دهد، فردی ریاکار است و خواب پیامی الهی برای بیننده خواب است تا اطرافیان خود را گوشزد کند; برای اینکه آسیبی نبینند و آسیبی نبینند.[١]

تعبیر دیدن زنبور در خواب به احوال بیننده خواب

تعبیر زنبور در خواب بسته به حال بیننده متفاوت است. در اینجا توضیحی برای آن وجود دارد:

تعبیر هورنت در خواب برای دختر مجرد

دیدن این خواب ممکن است از جانب شیطان باشد که دل بیننده خواب را غمگین کند و او را نگران کند، اما اگر از جانب شیطان نباشد ممکن است بیانگر چند عبارت باشد از جمله:[١]

 • خواب بیننده ممکن است در زندگی خود با مشکلی مواجه شود. این که آیا عاطفی یا خانوادگی در حال حاضر بر زندگی او تأثیر می گذارد – و خدا بهتر می داند.
 • ممکن است در خواب عاشقی را به صورت دشمن بیان کند; جایی که او محبت او را نشان می دهد و هدف اصلی او آسیب رساندن به او است. او باید مراقب آن باشد.
 • خواب ممکن است اشاره به برخی از چالش ها و مشکلاتی باشد که ممکن است در زندگی خود با آن روبرو شود – از خدا سلامتی می خواهیم -.
 • تعبیر زنبور در خواب برای زن متاهل

  خواب ممکن است به تعابیری اشاره داشته باشد; از کدام:[١]

 • ممکن است این نشان دهنده این باشد که بیننده خواب در معرض مشکلاتی قرار می گیرد. چه زناشویی و چه خانوادگی، مدتی می ماند و بعد از بین می رود – انشاءالله -.
 • او ممکن است از برخی اختلالات و موانع در خانه خود رنج ببرد. اما برای حل آن -انشاالله- استقامت و قوی خواهد داشت.
 • اگر زنبوری در خانه‌اش دید، باید مطمئن شود که غریبه‌ای وارد آن نشود. ممکن است نشان دهنده حضور افراد نفرت انگیز باشد که سعی دارند به او آسیب برسانند – خدای ناکرده -.
 • تعبیر زنبور در خواب برای زن باردار

  دیدن زن باردار در خواب که زنبور او را نیش می زند ممکن است نشان دهنده چند چیز باشد. از کدام:[١]

 • این می تواند نشان دهنده این باشد که خواب بیننده در معرض برخی مشکلات سلامتی یا روانی – خدای ناکرده – قرار دارد.
 • خواب ممکن است نشان دهنده مشکلاتی در هنگام زایمان باشد. اما انشاالله بر آن غلبه خواهید کرد.
 • همچنین ممکن است نشان دهنده آسیب یا مشکلی باشد که او در زندگی زناشویی با آن مواجه است – و الله اعلم.
 • تعبیر هورنت در خواب برای زن مطلقه

  دیدن زنبور در زندگی زن مطلقه ممکن است تا حدودی مضر باشد، اما آنچه بعد از زیان وارد می شود – انشاءالله – برای او مفید است.در ادامه تعبیر خواب آمده است:[٢]

 • احساس اضطراب و ناراحتی در نتیجه یک شایعه پرداز؛ او در مورد آن با آنچه نیست بد صحبت می کند – ما از خدا بهروزی می خواهیم.
 • این امکان وجود دارد که در معرض یک وضعیت بد روانی قرار بگیرید و برای مدتی – خدای نکرده – دچار افسردگی شوید.
 • او ممکن است برخی از افکار منفی را تجربه کند، به خصوص در مورد جدایی خود.
 • تعبیر دیدن زنبور در خواب برای زن و مرد

  هرکس در خواب ببیند که زنبوری را می کشد، نشانگر پیروزی بر دشمنان و خلاص شدن از شر آنها و رهایی از هر بلایی است که در زندگی اش به او می رسد – انشاء الله -.[٣] باید روشن شود که اگر مسلمان در خواب آنچه را که دوست دارد یا از آن متنفر است ببیند باید چه کند؟ به هدایت عمل پیامبر صلی الله علیه و آله.

  آنجا که گفت: (اگر یکی از شما رؤیایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستایش می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر آنچه را که کراهت دارد ببیند، از شیطان است. پس از آن باشد، سپس از شیطان باشد.[٤]

  خدا داناتر و بالاترین.

  بازبینی کننده

  1. ↑ A B T T منسوب به محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 6. اقتباس.
  2. ↑ محمد علی قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، ص 171. اقتباس.
  3. ↑ الملّه احسایی، تنبیه الافهام به تعبیر خواب، ص 195. اقتباس.
  4. ↑ روایت بخاری در صحیح البخاری از ابوسعید خدری صفحه یا شماره: 6985 صحیح.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا