تعبیر اعداد و اعداد در خواب

تعبیر دیدن اعداد و ارقام در زن و مرد در خواب به روایت نابلسی

النابلسی دیدن اعداد در خواب را به چند نشانه تعبیر کرده است، از جمله آنها.

تعبیر دیدن اعداد فرد در خواب

النابلسی دیدن اعداد فرد را به موارد زیر نسبت داد:[١]

 • دیدن عدد صفر در خواب ممکن است نشان دهنده قدرتی باشد که رویا بیننده دارد.
 • دیدن عدد 2 در خواب ممکن است به خواست خدا بیانگر ثروت و خوبی باشد.
 • دیدن عدد 3 در خواب ممکن است نشان دهنده بخت و اقبال بسیار باشد.
 • دیدن عدد 4 در خواب ممکن است نشان دهنده برکاتی در زندگی بیننده باشد.
 • دیدن شماره یک در خواب ممکن است نشان دهنده احساس عشق و امنیت باشد.
 • دیدن عدد 5 در خواب ممکن است نشان دهنده خوشبختی پایدار در زندگی بیننده باشد انشاالله.
 • دیدن عدد 6 در خواب ممکن است به خواست خدا نشان دهنده پایان مشکلات و نگرانی ها باشد.
 • دیدن عدد 7 در خواب بیننده ممکن است بیانگر برآورده شدن آرزوها و دسترسی به خواسته ها باشد.
 • دیدن عدد 8 در خواب، به خصوص اگر بیمار باشد، ممکن است نشان دهنده بهبودی او از بیماری ها باشد.
 • دیدن عدد 9 در خواب بیننده خدای ناکرده ممکن است نشان دهنده ضعف ایمان بیننده باشد.
 • تعبیر دیدن اعداد زوج در خواب

  النابلسی دیدن اعداد زوج در خواب بیننده را به چند نشانه تبیین کرده است و به موارد زیر اشاره شده است:[١]

 • دیدن عدد 10 در خواب ممکن است به خواست خدا مژده به بیننده را نشان دهد.
 • دیدن عدد 11 در خواب ممکن است نشان دهنده تحقق یکی از رویاهایی باشد که بیننده خواب بسیار آرزو دارد.
 • عدد 12 در خواب بیننده ممکن است نشان دهنده این باشد که به خواست خدا آرزوهای بیننده به تأخیر افتاده است.
 • دیدن عدد 14 ممکن است نشان دهنده شادی باشد که پس از نگرانی ها و ناملایمات به وجود می آید.
 • تعبیر دیدن اعداد و اعداد در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

  دیدن اعداد، علاوه بر عدد ظاهری، به موقعیت اجتماعی بیننده نسبت داده می شود، بنابراین به موارد زیر اشاره می کنیم:

  تعبیر دیدن اعداد در خواب برای مرد

  دید یک مرد از اعداد ممکن است موارد زیر را نشان دهد:[٢]

 • دیدن شماره یک در خواب یک مرد ممکن است به قدرت بینا نسبت داده شود.
 • دیدن عدد 2 ممکن است به نزدیک شدن تاریخ نامزدی بیننده نسبت داده شود.
 • دیدن عدد 3 را شاید بتوان انشاءالله به خوش شانسی نسبت داد.
 • تعبیر دیدن اعداد در خواب برای زنان مجرد

  زن مجردی که در خواب شماره ای می بیند ممکن است نشان دهنده موارد زیر باشد:[٢]

 • ممکن است دیدن عدد 10 نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج دختر باشد انشاءالله.
 • دیدن عدد 2 می تواند نشان دهنده زنانگی و زیبایی یک دختر باشد.
 • دیدن عدد یک می تواند نشان دهنده صداقت و وفاداری دختر باشد.
 • این احتمال وجود دارد که دیدن عدد 3 نشان دهنده سعادت و اقبال آینده دختر باشد.
 • تعبیر دیدن اعداد در خواب برای زن باردار

  دیدن حامل یک عدد ممکن است به معنای زیر باشد:[٢]

 • شاید دیدن زن باردار شماره 2 حاکی از دوقلو بودن او باشد و یا اینکه نشان دهنده باردار بودن زن باشد و خداوند اعلم.
 • زن باردار با دیدن عدد صفر در خواب ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن موعد زایمان او باشد.
 • دیدن عدد 5 ممکن است به پنج هفته آخر یا پنج ماه اول بارداری او اشاره داشته باشد.
 • شاید زن حامله ای که در خواب عدد هفت را می بیند، بیانگر این باشد که فرزندش پسر است و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن اعداد برای زن و مرد در خواب به قول میلر

  زن متاهلی که اعداد را در خواب می بیند ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:[٣]

 • دیدن عدد صفر در خواب یک زن متاهل ممکن است بیانگر این باشد که او به زودی باردار خواهد شد.
 • زن متاهل با دیدن عدد 3 در خواب ممکن است به خواست خدا نشان دهنده ثبات خانوادگی و مالی در زندگی او باشد.
 • رؤیای یک زن متاهل از عدد 5 در خواب ممکن است نشان دهنده مشکلاتی باشد که در زندگی او پیش خواهد آمد و خدا بهتر می داند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ اب النابلسی، عطر حیوانات در بیان خواب، ص 246. اقتباس.
  2. ↑ ع ب ت ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 386. اقتباس.
  3. ↑ میلز، دایره المعارف تعبیر خواب، ص 75. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا