تعبیر نهنگ آبی در خواب

تعبیر نهنگ آبی در خواب

تعبیر دیدن نهنگ در خواب به روایت نابلسی

نبلسی دیدن نهنگ در خواب را به طور کلی و تعبیر دیدن نهنگ آبی را به اندازه خود با توجه به جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[١]

 • دیدن نهنگ در خواب ممکن است نشان دهنده حق باشد.
 • دیدن نهنگ در خواب ممکن است بیانگر معبد صالحین و مسجد نمازگزاران باشد.
 • دیدن نهنگ در خواب ممکن است دلالت بر نگرانی، نزاع و از بین رفتن موقعیت داشته باشد و خدا بهتر می داند.
 • دیدن نهنگ یونس – علیه السلام – در خواب ممکن است بیانگر امنیت از ترس در صورت ترسیدن صاحب خواب، مال و کسب درآمد در صورت فقیر بودن صاحب خواب و آسودگی از ترس اگر صاحب خواب است. نگرانم انشالله
 • تعبیر دیدن موجودات دریایی در خواب به روایت الملّه الاحساء.

  احسایی دیدن نهنگ در خواب را به طور کلی تعبیر کرده است و تعبیر دیدن نهنگ آبی را با جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[٢]

 • دیدن نهنگ های کوچک در خواب ممکن است بیانگر غم و اندوهی باشد که برای صاحب خواب پیش می آید و خداوند اعلم.
 • دیدن نهنگ های بزرگ در خواب ممکن است به خواست خدا نشان دهنده امرار معاش صاحب خواب باشد.
 • دیدن شخصی در حال صید ماهی در خواب ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب انشاءالله پول بسیار و خیر دریافت خواهد کرد.
 • دیدن شخصی که در خواب نوعی ماهی را شکار می کند که مردم از آن متنفرند ممکن است بیانگر این باشد که او بین خود و همسرش رقابت شدیدی دارد.
 • دیدن نهنگ های کوچک و بزرگ در خواب ممکن است نشانه ای مشابه نهنگ بزرگ باشد.
 • دیدن صید نهنگ از آب زلال در خواب و خوردن از آن، بیانگر آن است که صاحب خواب خیر و چشمانش روشن می شود.
 • دیدن نهنگ نمکی در خواب ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب توسط حاکم یا پادشاه مجروح شده است.
 • دیدن نهنگ در برکه یا برکه ممکن است نشان دهنده شخص بدی باشد که می خواهد پول صاحب خواب را بدزدد.
 • دیدن مروارید در شکم ماهی ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب زن خوبی پیدا خواهد کرد.
 • رؤیت یافتن حلقه در شکم ماهی ممکن است بیانگر آن باشد که صاحب خواب دارای مقام و جلال خواهد بود.
 • دیدن نهنگ در حال صید نهنگ از آب متلاطم در خواب ممکن است نشان دهنده ناراحتی و ناراحتی باشد که صاحب خواب را مبتلا می کند.
 • دیدن نهنگ در برکه یا برکه ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده خواب می خواهد پول خود را انکار کند.
 • دیدن نهنگ بزرگی که در خواب دهان خود را باز می کند ممکن است نشان دهنده زندانی شدن صاحب خواب باشد.
 • تعبیر دیدن موجودات دریایی در خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین دیدن نهنگ در خواب را به طور کلی و تعبیر دیدن نهنگ آبی در مقیاس آن را با توجه به جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[٣]

 • دیدن نهنگ و خوردن از آن در خواب ممکن است بیانگر این باشد که صاحب رؤیا به خیر می رسد و سخنانی را می شنود که دوست دارد ان شاء الله.
 • دیدن شخصی که در خواب نهنگ را کباب می کند، ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب برای زایمان هزینه می کند.
 • دیدن نهنگ در خواب، چرخش در حوض یا حوض ممکن است نشان دهنده یک فرد بدرفتاری باشد.
 • دیدن نهنگی که در خواب دهان خود را باز می کند، ممکن است بیانگر این باشد که صاحب خواب به زندان می افتد.
 • دیدن دو نهنگ در خواب ممکن است نشان دهنده دو مرد مشترک باشد.
 • خواب مردی که ماهی بزرگی را صید می کند که نمی بیند بزرگتر از آن است که صاحب خواب با زن ثروتمندی از اهل خانه ازدواج کند و خدا داناتر است.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 98. اقتباس.
  2. ↑ الملّه احسایی، کتاب تعبیر الخواب، الاطبة الافهام با تعبیر خواب، ص 192. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 825. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا