تعبیر خواب دیدن قبر در خواب

تعبیر خواب دیدن قبر در خواب

تعبیر خواب دیدن قبر در خواب

اینکه چرا قبر در خواب می بیند از تعابیری است که بسیاری به دنبال آن هستند. دیدن قبر برای برخی عجیب و بد است. قبر در دنیا زیارت دیگری است که انسان از زندگی به آن سفر می کند و در انتظار قیامت است.

قبر زندگی دیگری است که آسایش و رنج را در هم می آمیزد و این با اعمال انسان در دنیا از خیر به او و از بدی مطابقت دارد و سپس به سوی او باز می گردد.

برای بهره بیشتر بخوانید: دعای شب اول قبر.

چرا خواب دیدن قبر یک زن

 • اگر زن حامله در خواب ببیند که قبر خود را می کند، نشان دهنده علاقه او به فرزندان و علاقه او به امور خانه و شوهر است.
 • اما اگر دختر مجردی ببیند که دارد قبر خودش را می کند، این نشان دهنده استحکام پیوند او با خانواده، امتناع او از ازدواج و فاصله گرفتن از او است.
 • در مورد زن مطلقه و بیوه ای که قبر خود را می کند، این بدان معناست که او با نگرانی های خود خلوت می کند و از ترک مردم اجتناب می کند.
 • او توضیح می دهد که زن متاهل می بیند که برای شوهرش قبر می کند، یعنی با او رابطه بدی دارد و شوهرش را در خانه نگه نمی دارد.
 • همچنین ببینید: چرا در خواب آب پاشی و ریختن آن را روی زمین، قبرها و خیابان ها ببینید؟

  تعبیر دیدن قبر ابن سیرین در خواب

 • ابن سیرین در خواب می بیند که قبر در خواب نشان دهنده زندانی در دنیاست، پس وقتی انسان قبری را می بیند که در اینجا حفر شده و می خواهد قبور را زیارت کند، بیانگر این است که در زندانی در دنیا به زیارت خویشاوندان خود می رود.
 • و هر کس خود را در حال کندن قبر ببیند، نشان می دهد که عمر طولانی خواهد داشت.
 • اگر انسان ببیند در میان قبرهای زیادی است که نمی شناسد، منظورش منافقان زیادی است که اطراف او هستند. چیزی در آن وجود دارد، اما او واقعاً متوجه آن نیست.
 • و هر کس در خواب ببیند که قبرها در باران فرود آمده است، این بدان معناست که خداوند متعال خانواده او را آمرزیده است.
 • و اگر انسان ببیند که در محل قبر میت خانه می سازد، در حقیقت در این مکان خانه می سازد.
 • و هر کس ببیند که بر قبر بنا شده است در زندگی خود گناهان بسیار می کند.
 • او توضیح می‌دهد که دیدن کسی که در میان قبور در حال قدم زدن به او سلام می‌کند، نشان‌دهنده ورشکستگی و از دست دادن پول اوست. زیرا قبرها خانه ورشکستگی است.
 • تعبیر قبر در خواب ابن شاهین

 • هر که ببیند برای خود یا یکی از نزدیکانش قبر می سازد، یعنی در این مکان خانه ای می سازد.
 • ابن شاهین می گوید: هر که در خواب ببیند در قبر می خوابد، عمرش طولانی می شود و سلامتی اش خوب می شود.
 • او توضیح می دهد که دیدن فردی در قبر در زمان حیاتش بیانگر این است که او با مشکلات و اضطراب مواجه خواهد شد یا در این دنیا زندانی می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که در قبر باز خوابیده و او را دفن نکرده است، این بدان معناست که با زنی ازدواج می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که در میان قبرها گم شده است در حالی که باز است، این بدان معناست که به خانه بدعت گذاران و ساحران وارد دنیا می شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که میت از حق خود صرف نظر کرده است، سپس با این کار بیننده را دفع کند، این نشان می دهد که کسانی هستند که می خواهند بیننده را تحت فشار قرار دهند تا او را متهم کنند یا او را زندانی کنند.
 • اگر انسان قبری باز ببیند و چهره ای تیره از آن بیرون آید، نشانگر این است که در دنیا و آینده در راه خیر و تقوا است.
 • و هر که گمان کند قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می کند، آنچه را که از شریعت و سنت رسول آموخته است تکرار می کند، ولی اگر در خواب ببیند که به جنازه رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیده است، این یک دید ناخوشایند است و اگر بخواهد استخوانی را بشکند، به این معناست که او هذیاناتی می کند که خدا و جان او را نمی پسندد. . پیام رسان.
 • و اگر جوانی ببیند که مردی در حال کندن قبر است و می خواهد او را رها کند، می خواهد به تو آسیب برساند و اگر بر او خاک بریزد، رنج می برد.
 • و هر کس ببیند که در قبرش خوابیده است در حالی که برهنه در هواست، دلالت می کند که از این سفر دور می شود و خیر و برکت می گیرد.
 • و در خواب کسى که مى بیند در قبر است و شر و بدى مى آید و از او مى پرسد، یعنى پادشاه به او دستور مى دهد و اگر خوب جواب مى دهد، مطلب را جواب مى دهد. برای پادشاه جهان، و اگر در خواب خطا را پاسخ دهد، دستور پادشاهی را که او را فرستاده، رد می کند.
 • تعابیر دیگری نیز وجود دارد، مثلاً: هر که ببیند بر قبرش ایستاده است، یعنی کفاره گناهانش را می دهد و هر که ببیند باران می بارد، دلالت بر خیر و رحمت بر قبوری دارد که بر آن می ریزند. باران حق است و هر کس او را در قبر خواب ببیند، دلالت بر این دارد که به خاطر امور دنیوی در تنگنا است.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر به شما توصیه می کنیم این مبحث را بخوانید: تعبیر دیدن مرده در خواب و زنده ماندن قبر

  چرا قبر در خواب نابلسی می بیند؟

 • اگر جوانی در خواب ببیند که در حال کندن قبر است، به زودی ازدواج می کند.
 • هر که ببیند در حال کندن قبر است، اما بدون دیوار، نشان می دهد که این جا سرای آینده است و وقتش فرا رسیده است.
 • هر کس در خواب ببیند که در میان قبور معروف قبر می کند، دلالت بر حق دارد و اگر در میان قبرهای مجهول باشد، دلالت بر نفاق دارد.
 • توضیح می دهد: می بیند که بنده در قبر یا قبر حفاری می کند مگر اینکه در طلب علم و دانش نزد عالم باشد و اگر قبر غنی باشد به این معناست که در آن پول جمع می کند. زندگی خود. …
 • و هرکس در خواب ببیند که قبور را زیارت کرده است، بیانگر زیارت زندانیان در زندان است، زیرا قبر معمولاً سفر و همسر را توضیح می دهد.
 • تعبیر دیدن قبور بر اساس دایره المعارف میلر

 • دیدن قبر در خواب – به غم و اندوه و شکست در زندگی.
 • و هر که ببیند قبر خود را در خواب ببیند که نام او بر آن نوشته شده است، این بدان معناست که در پرتو اندوه و درد به بیماری مبتلا می شود.
 • او بر اساس دایره المعارف میلر توضیح می دهد که به گورستان ها رفت و آنچه روی سنگ قبر نوشته شده بود را خواند که نشان می داد در دنیایی که دوست ندارد به او منصوب می شود.
 • و هر که ببیند بر قبور راه می‌رود اشتباه می‌کند، زیرا به زودی می‌میرد و یا ازدواجش ناخوشایند است.
 • علاوه بر این، اگر ببیند قبر اخیراً حفر شده است، به این معناست که دچار اشتباهات دیگران می شود و عواقب آن را به دوش می کشد.
 • هر کس در خواب ببیند که در میان قبرها راه می‌رود و به قبر نگاه می‌کند و می‌بیند که خالی است، بیانگر از دست دادن دوستان است.
 • اگر انسان خود را در قبری که گل و لای پوشانده است خواب ببیند، بیانگر آن است که در این دنیا مال و مال زیادی از دست خواهد داد.
 • چرا خواب دیدن قبرها را می بینید

 • اگر ببیند قبر می کند، یعنی می خواهد عملی کند یا کاری را انجام دهد که از انسان پوشیده باشد، چه خیر و چه شر.
 • دیدن شخصی که توضیح می دهد که جسدش را در قبر بیرون می آورند و تکه های باله یا استخوان های شکسته را بیرون می آورند که نشان می دهد اتفاق بد یا حادثه ای برایش می افتد، اما اگر چیز خوب یا زنده ای از او خارج شود، پس این به معنای نیک و نیکو در دین و موقعیت است.
 • و اگر ببیند که کافر را می کند، نشان می دهد که او را می جوید و برای ارتکاب تابو آماده می شود. این برای او ترتیب داده شده است.
 • برای اطلاعات بیشتر مطلب زیر را بخوانید: دیدن مرده در خواب درد می کند، خسته می شود و شکایت می کند.

  اکنون که تعبیر خواب قبر و معانی مختلف ابن سیرین و نابلسی را طبق دایره المعارف میلر دانستیم، امیدواریم از این موضوع لذت ببرید.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا