تعبیر خواب جنگ و ترس از آن

تعبیر خواب جنگ و ترس از آن

تعبیر دیدن جنگ در خواب

جنگ چنانکه مفسرین ذکر کرده اند سه قسم است، یا بین پادشاهان با بعضی از آنها، یا بین شاه و رعایا، یا بین رعیت یکدیگر، و ابن شاهین تفصیل آن را چنین ذکر کرده است.[١]

 • جنگ بین پادشاهان در خواب ممکن است نشان دهنده نزاع یا بیماری همه گیر باشد، خدای ناکرده.
 • در مورد جنگ بین شاه و رعایا، ممکن است نشان دهنده قیمت ارزان در آن کشور باشد.
 • در مورد جنگ بین رعایا، ممکن است نشان دهنده حقانیت آنها یا آشتی باشد که بین آنها اتفاق خواهد افتاد.
 • و اما ورود سربازان به کشوری در تعبیر خواب منسوب به ابن سیرین ممکن است بیانگر آمدن باران باشد.[٢]
 • تعبیر ترس از جنگ در خواب

  سلمی در خواب می بیند که خوف در خواب دلالت بر امنیت دارد و هراس دلالت بر لذت دارد پس هر که ببیند از جنگ می ترسد دلالت بر مصون بودن از آن دارد مخصوصاً اگر چیزی را که از آن می ترسد نبیند. …، فقط خدا می داند.[٣]

  عبدالغنی النابلسی ذکر کرده است که امنیت از جنگ در خواب ممکن است حاکی از امنیت یا هدایت پس از گمراهی بیننده باشد، به ویژه اگر بیننده خواب هنگام بیداری از چیزی بترسد.[٤]

  تعبیر شکست در جنگ در خواب

  عبدالغنی النابلسی معتقد است که شکست یا تصرف در خواب دارای چندین مفهوم است:[٥]

 • هر کس در خواب ببیند که شکست خورده و روی برگردانده می شود، نشان دهنده بیماری است که در مقعد به او مبتلا می شود.
 • یا ممکن است نشان دهد که او از شر به آنچه بود باز می گردد.
 • ممکن است حاکی از نافرمانی و کینه و خشم خداوند – تعالی – بر بیننده به دلیل نافرمانی او باشد.
 • اگر او پس از شکست به سوی قومی فرار کرد که آنها را به جنگ تحریک می کرد، ممکن است بیانگر این باشد که او در میان مردم شایعه پراکنی می کند و خدا داناتر است.
 • باید توجه داشت که هر چیزی که بیننده می بیند رویا نیست، ممکن است رویا یا خودگویی باشد.

  بازبینی کننده

  1. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 685. اقتباس.
  2. ↑ منسوب به ابن سیرین، تعبیر خواب، ص ۲۷۵.
  3. ↑ ابوعبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 117. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 18. اقتباس.
  5. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص 48. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا