تعبیر خواب رنگ کردن مو برای زن متاهل

تعبیر خواب رنگ کردن مو برای زن متاهل

در ابتدا لازم به ذکر است که این تفاسیر تعابیر گمانه زنی است، چرا که تنها خدای متعال می داند که در آینده چه خواهد شد و او به ارواح بندگان خود آگاه است، پس تکیه بر آن صحیح نیست. تفاسیر در تصمیم گیری یا تعیین یک انتخاب.

و دیدن رنگ موی زن متاهل در خواب ممکن است بیانگر ریا و کتمان برخی از امور از شوهر و اطرافیان باشد، اما اگر این رنگ در زمان و مکان مناسب رنگ بوده است. این ممکن است نشان دهد که او چیزی را که دارد به رخ می کشد، و هر که ببیند موهایش را در جایی رنگ می کند که برای رنگ کردن مناسب نیست. این ممکن است نشان دهنده بدهی، فقر و نیاز باشد – خدای ناکرده -.[١]

تعبیر خواب سیاه کردن مو برای زن متاهل

هر كه ببيند موهايش را سياه كرده، ممكن است حاكي از حال و عمل بد او باشد – نعوذ بالله – و نيز حاكي از جهل او باشد.[٢] و او دید که موهای خاکستری را رنگ کرده است، این ممکن است نشان دهنده قدرت باشد.[١]

و هر کس ببیند که موی خود را در حالی که راضی و راضی است با حنا رنگ می کند، دلالت بر پایبندی او به سنت خدا و رسولش – صلی الله علیه و آله – دارد.[١] و هر کس ببیند موی خود را طوری رنگ می کند که مردم موی خود را مانند گل رنگ نمی کنند، دلالت بر معروف شدن او به کاری است که از پوشاندن آن نهی شده است.[١]

تعبیر دیدن موی سر در خواب برای زن متاهل

دیدن موی سر در خواب ممکن است بیانگر رزق و روزی و طول عمر باشد. هر که ببیند موهایش بلند است، دلالت بر طولانی شدن عمرش دارد و خداوند متعال روزی او را برکت می دهد.[٣]

شاید دلالت بر آن دارد که خداوند به مال او با تجارت و مانند آن برکت خواهد داد.[٣] و اگر فقیر باشد دلالت بر زیاد شدن قرض او دارد و هر که ببیند مو دارد و از آن خوشحال می شود، دلالت بر خیر و راحتی و رزق فراوان دارد.[٣]

بازبینی کننده

  1. ^ الف ب ج عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 108. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 109. اقتباس.
  3. ↑ ABT محمد علی قطب، راهنمای الحیران فی تعبیر الخواب، ص 148. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا