تعبیر حشیش در خواب

تعبیر حشیش در خواب

حشیش در خواب معانی مختلفی دارد، از جمله:[١]

 • هر که در خواب ببیند که علف هرز در دستش می روید. این ممکن است نشان دهنده این باشد که او همسر خود را با شخص دیگری خواهد دید – ما از خدا بهروزی می خواهیم.
 • هر که ببیند آن علف هرز بر پشت دستش می روید. این ممکن است نشان دهنده این باشد که او خواهد مرد و علف هرز روی قبر او رشد خواهد کرد.
 • هر که در خواب ببیند که علف هرز در جای دیگری مانند خانه روییده است. این ممکن است نشان دهد که او با اهل آن خانه ازدواج می کند و اگر علف هرز در خانه او رشد کند، ممکن است نشان دهد که شخصی با او ازدواج می کند.
 • هر کس ببیند که علف هرز بر بدنش روییده است (بدون پوشاندن چشم و گوشش). این ممکن است بیانگر این باشد که مال حلال زیادی – به اذن خداوند متعال – نصیب او خواهد شد.
 • هر که ببیند مردم حشیش دارند یا در خیابان ها حشیش می روید. این ممکن است نشان دهد که این شهر سالی پربار زندگی خواهد کرد.
 • اگر بیمار در خواب ببیند که در چشم یا گوشش علف هرز روییده است. این ممکن است نشان دهنده مرگ او باشد، و این ممکن است به کسانی که بیمار نیستند نشان دهد که او تحت تأثیر آنچه که نفرت دارد – خدای نکرده – خواهد شد.
 • هر که در خواب ببیند که علف می خورد; خواب او ممکن است دلالت بر این داشته باشد که اگر فقیر باشد، ثروتمند می شود و اگر غنی باشد، حتی اگر در دنیا زاهد باشد و از آن روی برگرداند، ثروتمند می شود. این ممکن است نشان دهنده این باشد که او – خدای نکرده – وسوسه می شود.
 • تعبیر دیدن شراب در خواب

  دیدن شراب در خواب بسته به وضعیت بیننده ممکن است دارای چندین معانی باشد و برخی از این تعابیر ممکن است هشداری برای بیننده باشد و این تعابیر عبارتند از:[٢]

 • خواب دیدن مشروب خواری بدون مخالفت، بیانگر آن است که بیننده به همان اندازه که مشروب خورده است، به مال حرام مبتلا می شود و گفته شد که این نشانه افتادن به گناه کبیره است.[٣]
 • دیدن نوشیدن مشروبات الکلی با قوم ممکن است نشان دهنده دشمنی با آنها باشد.
 • دیدن مستی بدون دیدن شراب ممکن است برای بیننده ترس و نگرانی را نشان دهد.
 • دیدن درگیری شراب با کسی ممکن است نشان دهنده این باشد که این شخص هیچ خوبی در او ندارد.
 • دیدن سن شراب ممکن است به خدمت یکی از سلاطین تعبیر شود و دیدن سن شراب در خانه ممکن است بیانگر مرگ عده ای از خانواده او باشد.
 • تعبیر دیدن شراب در خواب

  تعبیر دیدن شراب در خواب به شرح زیر است:[٢]

 • اگر شراب مسکر باشد، نشانه مال حرام است و اگر شراب مست کننده نباشد، مالی حلال است که بعد از خستگی و سختی به آن می رسد.
 • و اگر ببیند شراب می‌سازد ولی شراب می‌شود، دلالت بر این دارد که برای کسب حلال تلاش می‌کند، ولی در نهایت از راه حرام به دست می‌آورد.
 • که دید شراب پاشید و بر زمین ریخت. این ممکن است نشان دهنده این باشد که او اسراف و اسراف می کند و پول خود را به شیوه ای نادرست خرج می کند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، ص 85. اقتباس.
  2. ↑ اب خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، لبنان: دارالفکر، ص ۷۵۲۷۵۳. عمل کنید
  3. ↑ ابوبکر بن محمد بن عمر الملّه الحنفی الاحسائی (۱۹۸۸م)، کتاب تعبیر الخواب (چاپ اول)، قطر: دارالفرهنگ، ص ۱۵۹. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا