تعبیر شستن لباس مرده در خواب

تعبیر شستن لباس مرده در خواب

تعبیر شستن لباس مرده در خواب

هر کس در خواب ببیند مرده ای تقاضای شستن لباس خود را دارد، ممکن است بیانگر نیاز این مرده به دعا و صدقه یا ادای قرض و اجرای وصیت یا استغفار و بخشش باشد.[١]

و هرکس در خواب ببیند که کفن از او می خواهند و آن را نمی پوشد، دلالت بر این دارد که او را به زنا می خوانند و از اجابت آن دعوت خودداری می کند، فساد دین او – نعوذ بالله -.[١]

تعبیر شستن مرده در خواب

هر کس در خواب ببیند که در تابستان مرگ را با آب سرد و در تابستان با آب گرم می شویند، دلالت بر ادای قرض و برآورده شدن حاجات و ملاقات با دلواپسان در زمستان دارد. ، این ممکن است نشان دهد که او دچار فقر، بیماری، پریشانی یا نزاع خواهد شد و یا خدای ناکرده بد سفر خواهد کرد.[٢]

تعبیر رؤیت شستن خود میت

هر کس در خواب ببیند مرده ای در حال شستشوی خود است، ممکن است بیانگر افزایش نعمت و رزق و غم و اندوه فرزندانش باشد، و دیدن ماشین لباسشویی در خواب، بیانگر خیر است، مردم به خاطر او زنده مانده اند. هر کس ببیند که در غسل است، این نشانگر اعتلای امر و مقام بلند او و برکت در روزی اوست.[٣]

بازبینی کننده

  1. ↑ اب بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 109. اقتباس.
  2. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 470. اقتباس.
  3. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 108. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا