تعبیر دیدن زرافه در خواب

تعبیر دیدن زرافه زن و مرد در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین.

دیدن زرافه ممکن است تعابیر زیادی را به همراه داشته باشد و به موارد زیر اشاره می شود:[١]

 • دیدن زرافه ممکن است نشان دهنده جایگاه بیننده در جامعه باشد.
 • دیدن زرافه ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده خواب قادر به مدیریت امور زندگی خود است.
 • دیدن زرافه ممکن است نشان دهنده عمر طولانی برای بیننده باشد.
 • دیدن زرافه ممکن است نشان دهنده بدبختی هایی باشد که برای بیننده اتفاق می افتد.
 • دیدن زرافه ممکن است بیانگر این باشد که بیننده از گناهان و گناهان دور شده است.
 • تعبیر دیدن زرافه برای زن و مرد در خواب به روایت نابلسی

  دیدن زرافه در خواب تعابیر زیادی را می توان نسبت داد و به موارد زیر اشاره می شود:[٢]

 • دیدن زرافه در خواب ممکن است اشاره به دسیسه هایی باشد که برای بیننده اتفاق می افتد و خدا بهتر می داند.
 • دیدن زرافه در خواب ممکن است اشاره به اخطار و اخطار خواب بیننده باشد، به خصوص اگر خواب بیننده مرد باشد.
 • تعبیر دیدن زرافه در خواب به روایت ابن شاهین

  رؤیت زرافه بر حسب موقعیت اجتماعی بیننده تعبیر شد و بر حسب مقام زن در خواب نیز تقسیم شد که از جمله آنها به موارد زیر اشاره می کنیم:

  تعبیر دیدن زرافه در خواب برای زن مجرد

  او دیدن زرافه در خواب را برای زنان مجرد چنین تعبیر کرد:[٣]

 • زن مجردی که در خواب خود یک زرافه می بیند ممکن است نشان دهنده این باشد که از زیبایی یک زرافه از نظر بدنی زیبا و طولی چشمگیر لذت می برد.
 • دیدن زرافه در خواب یک زن مجرد ممکن است به این معنی باشد که او جذابیت های خوبی دارد.
 • دیدن زرافه در خواب یک زن مجرد ممکن است نشان دهنده این باشد که او می تواند به هدف خود برسد و زندگی خود را بهبود بخشد.
 • دیدن کشتن زرافه در خواب یک زن مجرد ممکن است به ازدواج او با فردی که از او متنفر است و برخلاف میل او باشد نسبت داده شود.
 • دیدن کشتن یک زرافه در خواب یک فرد مجرد نیز ممکن است نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی شما باشد.
 • تعبیر دیدن زرافه در خواب برای زن شوهردار

  زن متاهل با دیدن زرافه در خواب بیانگر این است:[٣]

 • دیدن زرافه در خواب یک زن متاهل می تواند نشان دهنده این باشد که او پول و زندگی شادی خواهد داشت.
 • دیدن زرافه می تواند نشان دهنده ثروت و خوشبختی زناشویی باشد که یک زن از آن لذت خواهد برد.
 • دیدن یک زن متاهل در حال خوردن گوشت زرافه ممکن است نشان دهنده موفقیت او در زندگی زناشویی باشد.
 • این امکان وجود دارد که خواب زن متاهل از زرافه در باغ وحش نشان دهنده غم و اندوه او باشد.
 • این احتمال وجود دارد که زنی متاهل با دیدن یک زرافه به همراه فرزندانش در باغ وحش حاکی از خطرات نزدیک او و فرزندانش باشد.
 • تعبیر دیدن زرافه در خواب برای زن باردار

  دید یک زن باردار از زرافه ممکن است نشانه هایی داشته باشد و موارد زیر ذکر شده است:[٣]

 • دیدن زرافه در خواب زن باردار ممکن است بیانگر این باشد که زن آنچه را که آرزو کرده بود به دنیا خواهد آورد.
 • دیدن زرافه باردار در خواب نیز می تواند بیانگر این باشد که ان شاء الله تولد او بسیار آسان خواهد بود.
 • تعبیر دیدن زرافه در خواب برای مرد

  مردی که در خواب زرافه می بیند را می توان به موارد زیر نسبت داد:[٣]

 • دیدن خود مردی که در خواب گوشت زرافه می خورد، ممکن است بیانگر ازدواج او با زنی زیبا باشد و ممکن است بیانگر این باشد که آن زن دارای پول زیادی است.
 • دیدن زرافه در خواب مردی در حالی که به او نزدیک بود نشان دهنده آن است که انشاالله به خواسته خود خواهد رسید.
 • رویای مردی از زرافه در خواب، و اگر از او دور باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که او به آنچه می خواهد می رسد، اما پس از مدتی طولانی.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 353. اقتباس.
  2. ↑ النابلسی، عطرافشانی بینندگان در بیان خواب، ص 150. اقتباس.
  3. ↑ ABT خلیل بن شاهین، الاشارات فی عبارت شناسی، ص 195. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا