تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر

سیر در خواب یکی از چیزهایی است که تعابیر و معانی بسیار متفاوتی دارد، چنانکه گاهی دیدن آن به طور کلی در خواب بیانگر مال زیاد و رزق وسیع است و اگر در خواب آن را بپزد به این معنی است که به درگاه خداوند توبه خواهد کرد و برای دانستن تعبیر سیر این را ادامه دهید.

تعبیر خواب سیر

ابن سیرین در تعبیر خواب سیر می گوید:

 • ابن سیرین در خواب تعبیر کرده که سیر اگر پخته شده باشد، بیانگر این است که شخص خوابیده از همه خطاها و گناهان خود به درگاه خداوند توبه می کند.
 • اگر خوابیده در خواب ببیند که خام می خورد، بیانگر این است که نمی تواند غذا بخورد و غذا بر او حرام است.
 • اگر خواب بیننده در خواب سیر خام ببیند، به این معنی است که به بیماری مبتلا می شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که سیر را پوست کنده است، بیانگر این است که اطرافیان با او رفتاری نیکو و محبت آمیز دارند.
 • اگر در خواب ببیند سیر می‌خرد، بیانگر آن است که خبرهای شگفت انگیز و خوبی دارد که به زودی خواهد شنید و اگر کار می‌کند، معامله خوبی انجام می‌دهد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که سیر خرد می کند، این امر از جانب بستگانش که در میان آنها دشمنی است، هشداری محسوب می شود.
 • بریدن سیر در خواب بیانگر این است که بیننده خواب ضررهای زیادی متحمل خواهد شد.
 • اگر بیننده در خواب چند ورقه سیر ببیند که به صورت بسیار نازک بریده شده اند، نشان دهنده فلج شدن و دشمنان و صدمه شدید به او است.
 • اگر در خواب ببیند که به کسی سیر می دهد، بیانگر رابطه او با این شخص یا رابطه او با دوستش است.
 • همچنین ببینید: پوست کندن سیر در خواب برای زن متاهل

  تعبیر دیدن سیر در خواب نابلسی

  نبلسی دیدن سیر در خواب را چنین تعبیر کرده است:

 • نبلسی می‌گوید سیر در خواب بیانگر گناهان کبیره است.
 • و اگر انسان آن را بپزد، نشانگر آن است که خوابیده از آن گناهان توبه کرده است.
 • اگر بیننده در خواب سیر خام و نارس بخورد.
 • این نشان می دهد که او در مسیری پر از شر، اشتباه و گناه قدم می گذارد.
 • دیدن سیر در خواب، بیانگر آن است که بیننده از راه غیرقانونی و از منبع حرام به دست می آورد.
 • اگر بیمار در خواب سیر ببیند، بیانگر آن است که از بیماری خود خلاص می شود.
 • او به زودی شروع به بهبود و بهبودی خواهد کرد.
 • و اگر در خواب ببیند که سیر را پوست می کند.
 • به خصوص اگر زن باشد، این نشان دهنده شادی و خوشحالی زیاد است.
 • اگر خوابیده مرد است و در خواب مقداری سیر دیده است.
 • این نشان دهنده پول است، به خصوص اگر او یک تاجر باشد.
 • اگر خوابیده در خواب ببیند سیر می‌گیرد یا از بازار می‌خرد، بیانگر این است که همه نگرانی‌هایش برطرف می‌شود و از او دور می‌شود.
 • و اگر بیننده مرد و مجرد باشد و در خواب سیر بگیرد.
 • این نشان می دهد که او ازدواج خواهد کرد، یا نامزد خواهد کرد.
 • خرید سیر در خواب بیانگر خوش شانسی است.
 • اگر انسان در خواب مقداری سیر پوست کنده ببیند.
 • این نشان می دهد که او با زنی ازدواج خواهد کرد که قبلاً ازدواج کرده و دارای فرزند است.
 • سیر در خواب برای زنان مجرد

  مهمترین چیزی که سیر در خواب برای یک دختر مجرد نماد آن است موارد زیر است:

 • اگر زن مجردی در خواب سیر ببیند، بیانگر این است که پروژه های جدید و خوبی را افتتاح خواهد کرد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که سیر در داخل خانه یا بر پنجره وجود دارد.
 • یا در آستانه خانه، این نشان می دهد که او وارد پروژه جدیدی می شود، اما حرام و بد است.
 • و اگر دختر مجردی در خواب سیر ببیند و بخواهد در زندگی واقعی ازدواج کند.
 • این نشان می دهد که او به زودی ازدواج می کند، با یک مرد غریب ازدواج می کند و ممکن است با او به کشوری غریب سفر کند.
 • اگر زن مجردی در خواب سیر ببیند و ملیت دیگری دارد.
 • او طلاق گرفته بود و این نشان می دهد که او به همسر سابقش بازخواهد گشت.
 • اگر دختری که نامزدی خود را شکسته است در خواب سیر ببیند.
 • این نشان می دهد که او به نامزد سابق خود باز خواهد گشت.
 • و اگر زن مجردی در خواب سیر پوست کنده ببیند.
 • این نشان می دهد که او با مردی ازدواج می کند که قبلاً ازدواج کرده و بچه دارد.
 • سیر در خواب برای یک زن متاهل

  علما تعبیر کرده اند که زن شوهردار در خواب سیر می بیند که دلالت بر این دارد:

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

 • اگر زنی در خواب ببیند سیر به دیگران می دهد، بیانگر این است که مال زیادی برای فقرا و نیازمندان خرج می کند.
 • اگر زنی ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد و در خواب سیر ببیند، بیانگر ازدواج مجدد اوست.
 • اگر زنی در خواب ببیند که سیر می کند، بیانگر این است که شخصیت او بسیار بد است و رفتار او مذموم است.
 • در زندگی واقعی به افراد حمله می کند و به آنها آسیب می رساند.
 • اگر زنی در خواب سیر را برید، بیانگر آن است که بین او و خانواده اش دشمنی وجود دارد و مشکلات زیادی به وجود می آید.
 • اگر یک زن متاهل سیری را ببیند که قبلاً خرد شده است، این نشان می دهد که یکی از عزیزان او خواهد مرد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر دیدن سیر در خواب

  تعبیر بلعیدن سیر در خواب

  تعبیر بلعیدن سیر در خواب را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • برخی از علما می گویند: دیدن شخصی که در خواب سیر را می بلعد، بیانگر این است که از حرام پول زیادی به او می رسد.
 • دیدن سیر در خواب به طور کلی بیانگر خیر و در موارد دیگر بیانگر بدی است.
 • اگر خوابیده در خواب ببیند سیر را فرو می برد، بیانگر این است که پول یتیم را می خورد.
 • بلعیدن سیر نارس در خواب بیانگر ظلم و ستم بزرگ است.
 • اگر در خواب ببیند در حال خوشگذرانی سیر را فرو می برد.
 • این نشان می دهد که گناهان بسیار می کند، در برابر گناهان سکوت می کند، امر به معروف و نهی از منکر نمی کند.
 • اگر خواب ببیند که سیر را با پوست آن می خورد.
 • این نشان می دهد که او به زودی ارث خواهد گرفت.
 • رشد سیر در خواب

  پرورش سیر در خواب به معنای چیزهای زیادی است، از جمله:

 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که سیر می کارد، این بدان معناست که بسیار خوشبخت می شود و در زندگی خود آرام می گیرد.
 • اگر خواب ببیند که در خواب سیر می کارد.
 • این نشان می دهد که او از تمام نگرانی ها و مشکلات خود خلاص خواهد شد.
 • به طور کلی کاشت سیر در خواب بیانگر شگفتی های خوب و شاد بسیاری است.
 • اگر خوابیده در خواب ببیند که سیر می کارد، بیانگر آن است که وارد کار جدیدی می شود و موفق می شود.
 • علاوه بر این، او پول خود را در بسیاری از مشاغل سودمند سرمایه گذاری خواهد کرد.
 • گرفتن سیر از متوفی در خواب

  سیر گرفتن از شخصی که در خواب مرده است بیانگر موارد زیر است:

 • اگر خوابیده در خواب ببیند از مرده مقداری سیر می گیرد، تعبیر آن است که بسیاری از حقوق دیگران را ضایع می کند.
 • دیدن سیر از مرده به طور کلی، حاکی از مال زیاد و خیر و برکت بسیار است.
 • اگر بیننده ببیند که سیر را از مرده ای می گیرد و سپس آن را می پزد ، این نشان دهنده خوشبختی و اقبال است.
 • اگر خوابیده در خواب سیر را از مرده ای بدون خوردن سیر بگیرد، به این معنی است که منتظر شنیدن خبرهای بسیار خوب و خوشحال کننده است.
 • از اینجا تماشا کنید: تعبیر خواب سیر برای زن متاهل

  در خاتمه مطلب ما با تعبیر خواب سیر آشنا خواهید شد که بیانگر امرار معاش، به دست آوردن پول فراوان از راه مشروع و همچنین سیر در خواب نماد ازدواج و مسافرت است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا