تعبیر دیدن آفتاب پرست در خواب

تعبیر دیدن آفتاب پرست زن و مرد در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین.

دیدن آفتاب پرست در خواب، رؤیت منفور است، پس منشأ آن است که بیننده به خواب توجهی نمی کند، زیرا ممکن است یکی از مدخل های شیطان به قلب بیننده خواب باشد که او را غمگین کند و تعبیر این بوده است. در کتاب منسوب به ابن سیرین چنین آمده است:[١]

 • خواب ممکن است حاکی از فریبکاری، ریاکاری و همراهی با افراد حیله گر و کینه توز باشد، و شاید نشانه شایعات فاسدی باشد که بین مردم شعله ور نزاع می کند.
 • رویا ممکن است نشان دهد که بیننده تحت هیچ شرایطی تغییر رنگ داده و قابل اعتماد نیست. یعنی گاهی می‌بینی که فلانی را تعریف می‌کند و گاهی می‌بینی که او را نقد می‌کند، چون یک اصل ناپایدار است.
 • خواب ممکن است بیانگر نوسان بیننده در رابطه با پروردگارش و شاید فساد او باشد، زیرا ممکن است بیانگر بد رفتاری و مخدوش شدن آبروی او باشد.
 • دیدن نیش آفتاب پرست ممکن است نشان دهنده بلایی باشد که در خواب بیننده رخ خواهد داد.
 • تعبیر دیدن آفتاب پرست زن و مرد در خواب به قول محمد قطب.

  محمد قطب تعابیر متعددی از خواب آفتاب پرست ذکر کرده است که این گونه بیان می کند:[٢]

 • ممکن است این خواب نشان دهنده معاون حاکم یا وزیر او باشد که به سختی او را ترک می کند، دارای شخصیت بدی است که در صدد برانگیختن خصومت در بین مردم است.
 • چه بسا در خواب دلالت بر فتنه در دین و یا مجوسی گمراه و چه بسا نشانه فساد و زوال اخلاق باشد، خدای ناکرده.
 • چه بسا که خواب دلالت بر مردی قاطع در امور باشد و چه بسا مراد از خدمت به بیکار باشد.
 • چه بسا خواب دلالت بر ماتم بر مردگان و چه بسا حکایت از شنیدن اخبار ناگوار و ناراحت کننده داشته باشد و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن آفتاب پرست برای زن در خواب به روایت ابوالفداء

  ابوالفداء محمد عزت آفتاب پرست در خواب تعابیر منفور را بیان می کند و این تعابیر برای زن بر حسب موقعیت اجتماعی او متفاوت است و توضیح آن در زیر آمده است:

  تعبیر رؤیای آفتاب پرست برای دختر مجرد

  دیدن آفتاب پرست در خواب یک دختر مجرد دارای معانی زیر است:[٣]

 • خواب ممکن است حکایت از حضور دوست فریبکار داشته باشد که ریاکاری زیادی دارد که بر خلاف آنچه پنهان می کند در نظر او ظاهر می شود و در صدد آزار و اذیت او برآمده است و خدا داناتر است.
 • خواب ممکن است بیانگر مشکلاتی باشد که بیننده خواب با آن روبرو می شود، مشکلاتی که در معرض آن قرار می گیرد، بدبختی هایی که به او می رسد و بلایی که به او وارد می شود و خدا بهتر می داند.
 • فرار از آفتاب پرست ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده خواب از شر معاشرت بد فرار کرده و از هر شری رهایی یافته است و ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده به او فاش کرده است که چه کسی ریاکار است.
 • تعبیر دیدن آفتاب پرست برای زن شوهردار

  دیدن آفتاب پرست در خواب زن متاهل بیانگر تعابیر زیر است:[٣]

 • خواب ممکن است نشان دهنده حضور فردی باشد که با او دشمنی می کند و به دنبال فریب او است و دیدن آفتاب پرست در خانه ممکن است نشان دهنده نوسانات زیادی در زندگی او باشد که بر علایق او متمرکز نیست.
 • خواب ممکن است بیانگر بروز اختلافات زناشویی باشد، مخصوصاً اگر آفتاب پرست در اتاق خواب پیدا شود یا به آن حمله کند، زیرا ممکن است بیانگر شرایط سخت و عواقب بد در امور باشد و خدا بهتر می داند.
 • کشتن آفتاب پرست ممکن است نشان دهنده تلاش بیننده برای حفظ خانه خود از هر گونه آسیب باشد و نشانه رهایی و نجات او از دسیسه ها، حیله گری و ریاکاری باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ [ابن سيرين]، منتخب گفتار در تعبیر خواب، ص 7. اقتباس.
  2. ↑ محمد علی قطب، راهنمای تحریف در تعبیر خواب، ص 107. اقتباس.
  3. ↑ اب ابوالفداء محمد عزت، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 101. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا