تعبیر دیدن اسب قهوه ای در خواب

تعبیر دیدن اسب قهوه ای در خواب

دیدن اسب در خواب به قول ابوالفداء جلال و افتخاری است که بیننده خواب نصیبش می شود; اسب ها در نیت خیرشان گره می خورند و هر خواب اسب بر حسب حال خود و حال بیننده خواب تعبیر می شود.[١]

به گفته عبدالغنی النابلسی، دیدن اسب به طور کلی ممکن است نشان دهد:[٢]

 • روزی فراوان و پیروزی بر دشمنان.
 • دیدن مادیان قهوه ای رنگ ممکن است نشان دهنده نوشیدن شراب باشد زیرا رنگ آن به آن نزدیک است. هر که آن را دید و شراب نوشید، از این گناه به درگاه خداوند متعال توبه کند.
 • دیدن او همچنین ممکن است نشان دهنده سرگرمی و شادی یا تمایل به مبارزه باشد. زیرا اسب قهوه ای تیره که به آن الکمیت می گویند از سایرین نیرومندتر است و خداوند متعال داناتر است.
 • تعبیر دیدن اسب سفید در گوشه

  عبدالغنی النابلسی گفت: سفیدی پیشانی اسب – که جلوی سر است – یا سفیدی دم او ممکن است نشان دهنده عزت و اقتداری باشد که بیننده خواب به دست می آورد یا کودکی شجاع و دلیر. به او عطا خواهد شد و علم نزد خداوند متعال است.[٣]

  تعبیر سوار شدن بر اسب قهوه ای در خواب

  ملا احسایی می‌گوید: دیدن اسب یا مادیان در خواب، بسته به حال بیننده، تعابیر متعددی دارد:[٤]

 • اگر ببیند که بر اسب افسار و زین است و آهسته بر آن راه می رود; ممکن است بیانگر این باشد که او در میان قوم خود به مقام و منزلت بزرگی دست یافته است.
 • اگر اسب در زین یا لگام کمبود داشته باشد، ممکن است نشان دهنده کاهش شرافت یا اعتبار او در حد این کمبود باشد.
 • اگر ببیند که سوار بر اسب بدون افسار است; ممکن است برای صاحب بینایی نشان دهنده کاهش دین و دنیا باشد.
 • اگر اسبی که او بر آن سوار است می دود، نشانه آن ممکن است برای بیننده خواب خوب و سودمند باشد.
 • اگر ببیند که از اسب می افتد; این ممکن است نشان دهنده نزول وضعیت او باشد یا ممکن است نشان دهنده پول زیادی باشد که خرج می کند و به آن باز نمی گردد.
 • اگر از اسبی پیاده شود و سوار دیگری شود، ممکن است نشان دهنده تغییر وضعیت او از یک حالت به حالت دیگر باشد.
 • اسب ناشناس ممکن است به دشمن اشاره کند. بگذارید رویا بین از آن مراقب باشد.
 • در نهایت باید توجه داشت که هر رؤیایی تفسیر نمی شود; برخی از آنها از احادیث نفس است و برخی از آنها از آنچه انسان را در زمان خود متعرض می کند و برخی از آنها از شیطان است تا او را غمگین کند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ محمد عزت ابوالفداء، عجایب تعبیر خواب در قرآن، ص 119. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر کردن حیوانات در بیان خواب، ص 99-100. عمل کنید
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان الخواب، ص 100. اقتباس.
  4. ↑ الملّه الاحسایی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 178. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا