تعبیر نام فرعون در خواب

تعبیر نام فرعون در خواب

دیدن نام فرعون در خواب ممکن است بیانگر این باشد که صاحب این نام دشمن دین است یا نسبت به رعایای خود ظالم و ستمگر است.[١]

تعبیر دیدن فرعون در خواب

دیدن فرعون در خواب ممکن است نشان دهنده چندین نشانه باشد، از جمله:[٢]

 • هر كه ديد فرعون در لباس و زندگى خوب است; رویاهای او ممکن است نشان دهد که پادشاه کشورش در کنار رعایا در وضعیت بدی قرار دارد.
 • هر که در خواب ببیند که فرعون در حال بدی است; دیدگاه های او ممکن است نشان دهد که پادشاه کشورش در مقام و اقتدار یک پادشاه است و رعایایش زندگی خوبی دارند.
 • هر کس در خواب ببیند که فرعون شده است، ممکن است خوابش نشان دهد که در حال کفر از دنیا خواهد رفت.
 • بینایی فرعون ممکن است نشانه های دیگری را نشان دهد، از جمله:[١]

 • چه کسی فرعون را در خواب دید؟ رویاهای او ممکن است نشان دهنده این باشد که او مطیع خداوند متعال است و بدون خودنمایی و نشان دادن مردم به دستورات او متعهد است.
 • هر که ببیند شخصی فرعون شده است; رویاهای او ممکن است بیانگر این باشد که این شخص به مقام و منزلت تبدیل می شود و دین او را فاسد می کند.
 • هر که ببیند فرعونیان در فلان شهر هستند و در خواب والی آن شهر است. رویاهای او ممکن است نشان دهد که زندگی نامه او در آن شهر مشهور خواهد بود.
 • تفسیر رؤیت پیامبر خدا موسی علیه السلام یا عصای او

  رؤیت پیامبر خدا، موسی علیه السلام، یا عصای او ممکن است نشانه های بسیاری داشته باشد، از جمله:[٣]

 • هر کس او را در خواب ببیند، خوابش نشان می دهد که او سخت و سخت است و خداوند – تعالی – یکی از ظالمان را به دست او هلاک می کند و پس از هلاکت او عزت و عزت پیدا می کند.
 • ديدن پيامبر خدا موسى – عليه السلام – ممكن است حاكى از پيروزى اهل حق و شكست براى اهل باطل و حاكى از مرگ حاكم ظالم باشد.
 • هر که پیامبر خدا موسی – علیه السلام – را دید و در جنگ بود; رویاهای او ممکن است نشان دهد که او در جنگ خود پیروز خواهد شد.
 • هر که دید لباس موسی – علیه السلام – بر تن دارد; این ممکن است نشان دهنده این باشد که در صورت زندانی شدن از زندان آزاد می شود و اگر در دریا باشد و از نابودی کشتی خود بترسد، ممکن است نشان دهنده زنده ماندن او باشد.
 • اگر زن حامله ببیند که موسی – علیه السلام – را به دنیا می آورد; خواب او ممکن است نشان دهد که پسرش در شکم او را رها می کند و به جدایی مبتلا می شود و با پادشاهان و رؤسای جمهور معاشرت می کند و پس از آن – انشاءالله – نزد او باز می گردد.
 • هر که برای ازدواج دختری داشت و پیامبر خدا موسی را در خواب دید; رویاهای او ممکن است بیانگر این باشد که با مردی صالح ازدواج خواهد کرد.
 • اگر عالمی دیرینه موسی – علیه السلام – را ببیند، ممکن است خوابش نشان دهد که چیزهای عجیبی را کشف خواهد کرد; این به خاطر آن است که همراهی حضرت خضر علیه السلام را دید.
 • هر کس چوب موسی علیه السلام را ببیند خوابش نشان می دهد که بر دشمنانش پیروز می شود و اگر سحر شود خوابش نشان می دهد که خداوند متعال آن سحر را باطل می کند و نیز دلالت بر آن دارد. پیروزی مؤمنان و شکست کفار.
 • خدا تنها می داند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ عبد الغنی النابلسی، عطر حیوانات در بیان خواب، ص 350-265. عمل کنید
  2. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 227. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، ص 316. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا