تعبیر اسم قمر در خواب

تعبیر اسم قمر در خواب

تعبیر اسم قمر در خواب

اسم در خواب به معنای آن تعبیر می شود، اگر معنی آن حکایت از خوبی و زیبایی و چیزهای دیگر داشته باشد، تعبیر آن ستودنی است، اما اگر معنایش بد باشد، ممکن است بر بدی دلالت کند.[١] از تعابیر اسم قمر در خواب می توان به موارد زیر اشاره کرد:[٢]

 • دیدن نام قمر در خواب ممکن است نشان دهنده پیروی از سنت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ باشد، به دلیل آنچه در حدیثی که ترمذی با سلسله راویان ضعیف نقل کرده است. جابر بن سمره که گفت: (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در شب قربان دیدم، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ماه که بود نگاه کردم. ردای قرمز پوشیده بود و با من بود).[٣]
 • خواب دیدن نام ماه ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب با شخصی آشنا است که زندگی او را نورانی می کند و آن را سرشار از شادی می کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: (او کسی است که خورشید را نور و ماه را نور قرار داد).[٤]
 • تعبیر نام قمر در خواب برای زن

  از نظر علما در مورد معنای اسم قمر در خواب تعابیر فراوانی شده است که با توجه به حال زن، اهمیت آن متفاوت است و به شرح زیر روشن می شود:[٢]

 • رویای نام ماه برای زن متاهل ممکن است نشان دهنده اطاعت او از شوهر و پیروی از دستورات او با تمام رغبت و عشق باشد، زیرا ماه از زمین پیروی می کند و طبیعتاً با آن می چرخد.
 • خواب یک زن مجرد از ماه ممکن است نشان دهنده وعده ازدواج باشد، اما تأیید آن غیرممکن است، همانطور که در ضرب المثل ها گفته شده است: وعده به ماه، و الله اعلم.
 • اگر زنی در خواب زنی را به نام قمر ببیند، دلالت بر آن دارد که دختری سفید به دنیا می آورد، زیرا ماه سفید است و لیله القمر: یعنی سفید.[٥]
 • تعبیر نام قمر در خواب برای مرد

  رویای نام قمر برای مردی ممکن است نشان دهد که او متعلق به دیگری است و علم و فقه را از او می گیرد، زیرا ماه از سیاره زمین است هر جا بچرخد با آن می چرخد ​​و نور او علم و فایده است. برای مرد[٢]

  در نهایت یادآوری می کنیم که علم تفسیر رویا، علمی مبتنی بر حدس و گمان است که بر اساس چند موضوع است که مفسر به آن وابسته است.

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص 30. اقتباس.
  2. ^ a b t احمد مختار عمر، معجم اللغه العربی معاصر، ص 1857. اقتباس.
  3. ↑ به روایت ترمذی در سنن ترمذی از جابر بن سمره صفحه یا شماره: 2811 سند آن ضعیف است.
  4. ↑ سوره یونس، آیه 5
  5. ↑ الفیومی، چراغ النفس فی غریب الشرح الکبیر، ص 515. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا