تعبیر خواب برنج در خواب

تعبیر خواب برنج در خواب

رویت برنج در خواب در بین علما تعابیر فراوانی دارد و باید توجه داشت که علم رؤیا و رؤیا مبتنی بر فقه علمای گمانه زنی است و رؤیت در علم غیب محقق می شود که فقط معلوم است. به خدای سبحان، و رؤیت از جانب خدای سبحان صادق باشد، و ممکن است از خود گفتار باشد، و ممکن است از جانب شیطان باشد که دل مؤمن را غمگین کند.

حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: (رؤیا مادامی که بیان نشود بر پای پرواز است و اگر بیان شود می افتد و نمی گوید مگر به معشوق و دلبر یا عاشق).،[١] رویت برنج در خواب در بین علما تعابیر متعددی دارد که در زیر به برخی از این تعابیر اشاره می کنیم:

تعبیر خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

رؤیت برنج در خواب به تعبیر ابن سیرین در کتاب تعبیر خواب منتهب الکلام فی الکلام فی تعبیر خواب منسوب به وی، بیانگر موارد زیر است:[٢]

 • چه بسا بر رزق و روزی وسیع و خیر بسیار باشد.
 • ممکن است به معنای پول زیاد باشد. اگر برنج زیاد شد.
 • ممکن است نشان دهنده مشکلات و نگرانی هایی برای بیننده باشد.
 • شاید دلالت بر سود و برکت حلال در امرار معاش داشته باشد.
 • ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده از طریق کار خسته کننده و سخت درآمد کسب می کند.
 • ممکن است منجر به تغییر وضعیت به سمت بهتر شود.
 • تعبیر خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین در کتاب «الاشارات فی علم الأفرات» رویای برنج را در خواب با تعابیر متعددی تعبیر کرده است که به برخی از این تعابیر چنین اشاره می کنیم:[٣]

 • برنج ممکن است به معنای طلا باشد.
 • ممکن است به معنای پول باشد، اما این پول هیچ سودی ندارد.
 • شاید نشان دهنده این باشد که رسیدن به چیزی که بیننده آرزویش را دارد دشوار است
 • شاید به معیشت و برکت و سود بیننده آینده اختصاص یابد.
 • شاید به معنای عمر طولانی بیننده باشد.
 • شاید به دل مشغولی عبادات و عبادات رویایی تفسیر شده است.
 • ممکن است نشان دهنده سود بیننده برای اطرافیانش باشد.
 • ممکن است نشان دهنده افزایش پول برای بیننده باشد.
 • تعبیر خواب نابلسی

  عبدالغنی النابلسی در کتاب «عطر الناس فی تعبیر خواب» در تعبیر رویت برنج در خواب از جهات متعددی اشاره کرده است که به شرح زیر می پردازیم:[٤]

 • شاید اشاره به نعمت های فراوانی باشد که خداوند متعال بر بیننده احاطه کرده است.
 • ممکن است نشان دهد که بیننده به چیزی رسیده است که رسیدن به آن دشوار است.
 • ممکن است اشاره به این باشد که بیننده خواب وارد مکانی شده و سخت و خسته کار می کند.
 • ممکن است نشان دهنده سود و پولی باشد که بیننده پس از خستگی و تلاش ممکن است به دست آورد.
 • شما ممکن است یک پروژه کاری بزرگ را تفسیر کنید که از انرژی بیننده فراتر می رود.
 • شاید نشان دهنده پخش خیر و کمک به مردم باشد.
 • شاید نشان دهنده رفع نگرانی ها و مشکلات باشد.
 • و نحوه صحیح برخورد با رؤیا و رؤیا در سنت نبوی ثابت شده است، پس پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فرمود: (اگر یکی از شما خوابی ببیند که دوستش دارد، از جانب خداست. پس خدا را به خاطر آن ستایش کند و به او گفته شود و اگر چیز دیگری به من گفته شود به او گفته شود پس از شر آن محافظت کند و آن را به هیچ کس ذکر مکن که ضرری ندارد. به او).[٥]

  بازبینی کننده

  1. ↑ شعیب الارنوت در فراغت مسئله عتیقات از ابورزین العقیلی ص 681 حسن روایت کرده است.
  2. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 232. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 749. اقتباس.
  4. ↑ النابلسی، عبدالغنی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 116. اقتباس.
  5. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985، صحیح.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا