تعبیر خواب کشتن شخص ناشناس

تعبیر خواب کشتن شخص ناشناس

تعبیر خواب کشتن انسان در خواب

نابلسی ذکر کرده است که خواب دیدن کشتن در خواب بیانگر گناه است و مشخصات وی چنین است:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که شخصی را می کشد، ممکن است نشان دهد که ممکن است مرتکب گناه کبیره شود.
 • اگر در خواب ببیند که مردی را بدون ذبح می کشد، ممکن است دلالت بر خیری داشته باشد که به ذبح کننده می رسد.
 • کشتار ممکن است نشان دهنده بی عدالتی باشد.
 • و اما هر کس ببیند که نفسی را می کشد، از غم و اندوه نجات یابد، به خاطر فرموده خداوند متعال به مولایم موسی: (و دیگری را کشتی و ما تو را از اندوه نجات دادیم).[٢]
 • هر کس در خواب ببیند که به کشتن کسی اعتراف می کند، ممکن است بیانگر آن باشد که منصب مهمی را به عهده گرفته است، به روایت موسی که فرمود: (پروردگارم فرمود: یکی از آنها را کشتم و می ترسم آنها را بکشند.[٣]
 • تعبیر رؤیای خودکشی در خواب

  ابن سیرین در تعبیر منسوب به او در تعبیر خواب کشتن نفس گفته است که هر که در خواب ببیند که دارد خود را می کشد دلالت بر خیری دارد که به آن دست می یابد و نیز دلالت بر آن دارد که صاحب رویا خالصانه توبه می کند، برای گفتار او – حضرت عالی -: (پس به سوی خالق خود توبه کنید و خود را بکشید).[٤][٥]

  تعبیر خواب کشتن یکی از خویشاوندان در خواب

  ابن شاهین در توضیح رؤیای قتل یکی از خویشاوندان چنین می گوید:[٦]

 • هر کس در خواب ببیند پسرش را کشت، دلالت بر رزق و روزی دارد یا به خاطر مالی به پسرش ستم کرده است.
 • اگر زن ببیند که شوهرش را می کشد، ممکن است او را حمل بر گناه کند، هر چند او از او بی گناه باشد.
 • تعبیر خواب مرگ صاحب خواب در خواب

  تعبیر دیدن مرگ صاحب خواب به قول قاتل موارد متعددی دارد که از جمله ابن شاهین می باشد.[٦]

 • هر کس در خواب ببیند کشته شده و قاتل خود را نشناسد، ممکن است نشانگر طول عمر او باشد.
 • اگر کسی که او را می شناسد او را بکشد، ممکن است از او خیر و منفعتی به دست آورد.
 • اگر گروهی او را بکشند، ممکن است از حاکم مملکت یا کسی که جای او را بگیرد، خیر به دست آورد و منتفع شود.
 • اگر ببیند گروهی همدیگر را می کشند، ممکن است حاکی از بدعت آنها در دین باشد و خداوند – تعالی – داناتر است.
 • در نهایت باید توجه داشت که هر رؤیایی تفسیر نمی شود; برخی از آنها از احادیث نفس است و برخی از آنها از آنچه انسان را در زمان خود متعرض می کند و برخی از آنها از شیطان است تا او را غمگین کند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 287. اقتباس.
  2. ↑ سوره طه، آیه 40
  3. ↑ سوره قصص، آیه 33
  4. ↑ سوره بقره، آیه 54
  5. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 289. اقتباس.
  6. ↑ اب خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 684. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا