تعبیر خواب عقرب گزیدگی

تعبیر خواب عقرب گزیدگی

تعبیر نیش عقرب در خواب

عبدالغنی النابلسی در تعبیر نیش عقرب در خواب چنین می گوید:[١]

 • هر کس در خواب ببیند عقرب او را نیش می زند، ممکن است نشانگر مالی باشد که به هر طریقی دارد، اما در دست او نمی ماند.
 • اگر عقرب به آن ضربه بزند، ممکن است اشاره به دشمنی باشد که از او غیبت می‌کند یا به خاطر میزان آسیبی که در معرض آن قرار می‌گیرد، منفور است.
 • هر کس عقربی را دید و نیش نزد و از آن بترسد، دشمن غیبتش کند و بدی را به او یادآوری کند.
 • اگر در خواب از عقرب نترسد، ممکن است به دشمنی رجوع کند، ولی غیبتش نکند و ان شاء الله ضرری از او نمی‌رسد.
 • تعبیر دیدن عقرب در خواب

  علما تعبیر رؤیا را به دیدن عقرب در خواب تعبیر کردند، زیرا ممکن است دلالت بر اضطراب و نزاع داشته باشد; زیرا عقرب نماد شایعاتی است که باعث دشمنی و نفرت می شود و باعث ایجاد مشکلات و نزاع بین افراد می شود.

  محمد قطب در کتاب خود آورده است که دیدن عقرب نیز ممکن است بیانگر دشمنی از خویشاوندی بیننده باشد و خواب کسی که عقربی را بگیرد و به سوی کسی پرتاب کند، ممکن است بیانگر این باشد که از سوی او ضرر خواهد کرد و خداوند متعال داناتر است.[٢]

  ابن سیرین در کتاب منسوب به او درباره دیدن عقرب چنین توضیح داده است:[٣]

 • اگر در شلوار عقرب ببیند ممکن است نشان دهنده فساد همسرش باشد و اگر عقربی را در رختخواب خود ببیند نیز چنین است.
 • اگر ببیند که عقرب را فرو برده، ممکن است دلالت بر رازی کند که برای دشمن فاش می کند.
 • اگر در شکمش عقرب ببیند، ممکن است بیانگر وجود دشمنانی از نزدیکانش باشد و خدا داناتر است.
 • تعبیر کشتن عقرب در خواب

  کشتن عقرب در خواب را به دو قول تعبیر می کند و آنها عبارتند از:

 • گفتار عبدالغنی النابلسی: کشتن او ممکن است نشان دهنده مالی باشد که به طور غیرقانونی از او ربوده شده است، اما به خواست خدا به او بازگردانده می شود.[١]
 • قول سلمی: هر که عقربی را بکشد بر دشمنش پیروز می شود و علم نزد خداوند متعال است.[٤]
 • در نهایت باید توجه داشت که هر رؤیایی تفسیر نمی شود; برخی از آنها از احادیث نفس است و برخی از آنها از آنچه انسان را در زمان خود متعرض می کند و برخی از آنها از شیطان است تا او را غمگین کند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ عبد الغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 251. اقتباس.
  2. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، ص 171. اقتباس.
  3. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 6. اقتباس.
  4. ↑ ابوعبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 153. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا