تعبیر دیدن هیبیسکوس در خواب

تعبیر دیدن هیبیسکوس در خواب

تعبیر دیدن هیبیسکوس در خواب

در بسیاری از موارد رؤیا و رؤیا پیام و نشانه ای برای بیننده محسوب می شود و در برخی مواقع ممکن است رؤیا هیچ معنایی نداشته باشد، بنابراین تعبیر رؤیا کلی می شود، از جمله تعبیر دیدن الخبیضا در خواب، خصلت نظری و از آن قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:(رؤیاها سه تا هستند، از آنها هجوی شیطان است که فرزند آدم را اندوهگین می کند، و از آنها چیزی است که انسان در بیداری به آن می اندیشد و در خواب می بیند، و در میان آنها قسمتی از چهل و شش جزء است. از نبوت).[١]

تفسیر رؤیت الخبیزه در کتاب منسوب به ابن سیرین

هیبیسکوس نوعی گیاه گل کوچک است. دیدن او در خواب اغلب رویایی ستودنی استاما مفسران رؤیاهای قدیم در کتب خود تفسیر دقیق آن را ذکر نکرده اند، بلکه تفسیر مرغزار و گیاهانی را که در آن گل دارند، مانند خبیزه ذکر کرده اند.

بر این اساس، دیدن هیبیسکوس در خواب ممکن است بیانگر مال و رزق حلال باشد..[٢]

تعبیر دیدن پخت هبیسکوس در خواب به روایت نابلسی

نبلسی خورش پختن در خواب را بر اساس جزئیات خواب به تعبیرات متعددی تعبیر کرده است و توضیح آن در زیر آمده است:[٣]

 • اگر بیننده ببیند که خبیزه را می پزد و بعد پخته شد; خواب ممکن است نشان دهد که او پس از صبر به هدف خود رسیده است. ممکن است نشان دهنده این باشد که رسیدن به آنچه می خواهد دشوار است و ممکن است به آنچه می خواهد نرسد.
 • در صورتی که بیننده خواب ببیند که در حال پختن هبیسکوس است و خورش پخته شده است. خواب ممکن است بیانگر روزی باشد که نصیب او می شود که ممکن است رزق مادی مانند پول و امثال آن باشد یا رزق معنوی مانند موفقیت و برکت.
 • اگر بیننده ببیند که با گوشت بره خبیزه می پزد; اگر با گوشت گاو پخته شود خواب ممکن است دلالت بر زندگی خوب و غرور و سخاوت بیننده داشته باشد. خواب ممکن است نشان دهنده شغلی باشد که او به دست می آورد و از او پول می گیرد.
 • تعبیر رؤیت خوردن هبیسکوس نزد ابن شاهین

  ابن شاهین خوردن غذا را به طور کلی بر حسب ذائقه چنین توضیح داده است:[٤]

 • اگر بیننده ببیند که با هوس میل می کند و طعمش خوب است; خواب ممکن است بیانگر نعمت هایی باشد که به او می رسد و ممکن است اشاره به توبه مداوم باشد.
 • اگر بیننده ببیند که هبیسکوس می خورد و مزه اش بد است; خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده خواب هر از گاهی در معرض اختلالات متناوب قرار می گیرد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که گل خطمی را قبل از رسیدن می خورد; خواب ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که بیننده در قضاوت در بسیاری از امور عجله کرد و چه بسا امر خیری که وقوع آن را تسریع می کند و خداوند متعال بالاتر و داناتر است.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ روایت سیوطی در الجامع الصغیر عوف بن مالک اشجعی صفحه یا شماره 4481 صحیح.
  2. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص ۲۳۷-۲۳۹. عمل کنید
  3. ↑ [النابلسي، عبد الغني]، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 227. اقتباس.
  4. ↑ [خليل بن شاهين]، کتاب نشانه ها در عبارت شناسی، ص 747-748. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا