تعبیر خواب افتادن دندان های جلو در خواب

تعبیر خواب افتادن دندان های جلو در خواب

تعبیر خواب افتادن دندان های جلو در خواب

ابن سیرین در تفسیر منسوب به او گفت که تفسیر از دیدن افتادن دندان های جلو ممکن است چندین چیز را نشان دهد، به شرح زیر:[١]

 • ممکن است برای کسی که دندان های افتاده به او اشاره دارد مرگ باشد.
 • ممکن است نشان دهنده غیبت طولانی مدت از اهل خانه او باشد و ممکن است برنگردد.
 • اگر دندان از بین برود یا از بین برود، بیننده آن را بیابد، این ممکن است نشان دهنده از دست دادن این شخص و سپس بازگشت او باشد، و خداوند اعلم.
 • چنانکه ابن سیرین در تفسیر منسوب به او گفته است: دندان در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد:[١]

 • خانواده و اعضای خانواده.
 • دندانهای بالای آنها مردان اهل خانه هستند.
 • دندان های پایین زنان او هستند.
 • نیش نشان دهنده سرپرست خانواده است.
 • چین ها ممکن است به عمو یا برادر اشاره داشته باشند.
 • پسرعموهای کوارتت.
 • دندان های پرمولر نشان دهنده عموها و خاله ها و وضعیت آنهاست.
 • دندان آسیاب به اجداد اشاره دارد.
 • تعبیر دیدن دندان کشیده شده در خواب

  کشیدن دندان آسیاب در خواب، همانطور که عبدالغنی النابلسی نشان می دهد، ممکن است نشان دهنده مرگ شخصی باشد که آن دندان به او نسبت داده شده است، و دندان های آسیاب اغلب نشان دهنده پدربزرگ و مادربزرگ است. .[٢]

  و اگر یکی از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مریض نبود ممکن است اشاره به بدهی باشد که در صورت بدهکاری از طرف بیننده خواب پرداخت می شود یا به امانتی که در صورت نداشتن بدهی به صاحب آن می پردازد و غیره. تعبیر کرد که کشیدن دندان ممکن است دلالت بر قطع رحمت بیننده داشته باشد که با دندان آسیاب نشان می دهد که برداشته شده است و خداوند متعال اعلم است.[٢]

  تعبیر دیدن دندان در خواب

  دیدن دندان در خواب معانی متعددی دارد چنانکه ابن شاهین گفته است; با توجه به وضعیت بیننده خواب و جزئیات بینایی متفاوت است، این نشانه ها را به صورت زیر نشان می دهیم:[٣]

 • هر کس در خواب ببیند که از خلال دندان استفاده می کند، ممکن است نشان دهنده اختلافی باشد که در میان اهل خانه او در جریان است.
 • هر کس بین دندانهایش خللی ببیند یا دندانهایش فلج شده باشد، دو تعبیر است. یکی آن که دلالت بر عیب اهل بیت او دارد و دوم اینکه ممکن است حاکی از افزایش حسن و زیبایی بیننده باشد، زیرا برای مردم از صفات جمال است.
 • پاکی و سفیدی دندان ممکن است به صرف هزینه در رفع غم و اندوه اشاره داشته باشد و یا نشان دهنده افزایش قوت بینا و کسب منزلت او در میان قومش باشد.
 • هر که ببیند برایش دندانی روییده است. این ممکن است نشان دهنده یک بدبختی یا آسیب برای او باشد.
 • اگر کسی را ببیند که دندان هایش را در می آورد; ممکن است نشان دهنده این باشد که او در حال قطع رحم است، یا اینکه پول خود را صرف بیزاری می کند.
 • اگر ببیند دندانی بر زمین افتاد و آن را بردارد، ممکن است برای او پسری به دنیا بیاید، اما اگر آن را نکشد، نشانه مرگ یکی از نزدیکانش باشد.
 • ازدیاد طول دندانها نشان آن خوب است و در مورد کم شدن طول آنها در خواب تعبیر آن خوب نیست.
 • هر که ببیند تمام دندان هایش می افتد، عمرش را زیاد می کند.
 • هر که دید دندانهایش بیرون کشیده شد و به جای خود بازگشت. بستگانش به دلیل ناهماهنگی که بین آنها پیش آمده از او جدا می شوند، سپس آشتی می کنند و دوباره نزد او باز می گردند.
 • تعداد دندانها ممکن است به تعداد سالهای عمر بیننده اشاره داشته باشد و خداوند داناتر است.
 • در نهایت باید توجه داشت که هر رؤیایی تفسیر نمی شود; برخی از آنها از احادیث نفس است و برخی از آنها از آنچه انسان را در زمان خود متعرض می کند و برخی از آنها از شیطان است تا او را غمگین کند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ اب بن سیرین، تعبیر خواب، ص 150. اقتباس.
  2. ↑ ع عبد الغنی النابلسی، معطر الناس فی بیان خواب، ص 224. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 657. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا